Tag archieven: vuur

16 Rozenkruis nu! Brand in mij met uwe Liefdekracht

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 16
Brand in mij met uwe Liefdekracht (hymne 32)
20 april 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16

Zodra de Geest in een leerling van de gnostieke mysteriën indaalt, en in wisselwerking treedt met zijn gehele existentie, ontwikkelt zich natuurnoodzakelijk een vuur: een vlam, én een nieuw voertuig: het voertuig van de vlam. Het voertuig van de vlam ontwikkelt zich door afstemming op het Vuur van de Geest in nieuwe levenshouding. Zij die dít voertuig dragen, kunnen verdragen, werden dan ook door alle tijden heen aangeduid als de zonen van het Vuur. Lees verder

12 Rozenkruis nu! Ja, ik ga op tot ’t heilig vuur

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 12
Ja, ik ga op tot ’t heilig vuur
23 maart 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12

Een vlam verspreidt licht en warmte. Hij die aldus ontstoken wordt, moet zijn een fakkeldrager, een toortsdrager en tevens een bewogene, echter niet slechts een emotionele mens. Een bewogen mens met een warm kloppend hart, vol liefde en begrip. Het is zelfs natuurwet dat wanneer we deze geestelijke krachten tezamen voegen, er een Licht ontstaat dat een schijnsel geeft tot in het hoogste gebied der abstracte werkelijkheid, bij God de vader, de schepper van ons zonnestelsel. Lees verder

33 Transfiguratie nu! Het gnostieke vuur

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 33
Het gnostieke vuur
19 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het Mysterievuur is het belangrijkste, het verhevenste symbool van God, van de Geest, van de Gnosis, van de Cirkel der Eeuwigheid. De Roos in ons is het potentieel van de God in ons. Zodra dit heilige Vuur begint te branden, ontstaat er een Vuurproces. God zelf treedt dan in. God zelf verheft zijn stem.

In de mens zijn echter vele duistere elementen, vanwege de natuurgeboorte. Die duistere elementen zijn Lees verder

4. Prometheus. De gave – Zien wat blijft, mythen in werk en woord – Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse


BESTEL’ZIEN WAT BLIJFT’

In het boek ‘Zien wat blijft, mythen in werk en woord’ geeft Ankie Hettema-Pieterse  woorden aan wat Joop Mijsbergen in machtige penseelstreken op het doek heeft gezet. Een werkstuk dat voor hem ligt of staat is als een levend wezen, en bij elke aanraking, met elke verfstreek, ziet hij het groeien en veranderen. De thema’s die Mijsbergen tot onderwerp neemt, verbeelden de mythen en legenden van alle eeuwen, en tegelijk stammen ze uit het diepst van de menselijke emotie. De auteur geeft die thema’s in nieuwe woorden weer, soms beknopt, altijd lyrisch. Hieronder volgen het schilderij en de tekst over Prometheus en de inhoudsopgave. Lees verder

De mythe over de vuurvogel phoenix die herrijst uit haar as

 

WEBINAR ‘OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG VAN DE PHOENIX’

LEES MEER OVER MYSTERIEDIEREN

BESTEL MYSTERIEDIEREN

Hieronder volgt een tekst van de mythe van de vuurvogel Fenix of Phoenix uit het boekje ‘Mysteriedieren’. De bovenstaande afbeelding is van Johfra

Ver weg in het oosten, daar waar de hemelkoepel op de aarde rust en de poorten tot de eeuwigheid zoveel dichter lijken, ligt, afgezonderd en eenzaam, een gezegend gebied. Het kent geen wisseling van zomer en winter, want de zon schijnt er het hele jaar door met verkwikkende stralen, als in een altijddurend voorjaar. In dit klare lentelicht strekt zich een Lees verder