33 Transfiguratie nu! Het gnostieke vuur

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 33
Het gnostieke vuur
19 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het Mysterievuur is het belangrijkste, het verhevenste symbool van God, van de Geest, van de Gnosis, van de Cirkel der Eeuwigheid. De Roos in ons is het potentieel van de God in ons. Zodra dit heilige Vuur begint te branden, ontstaat er een Vuurproces. God zelf treedt dan in. God zelf verheft zijn stem.

In de mens zijn echter vele duistere elementen, vanwege de natuurgeboorte. Die duistere elementen zijn vermengd met Lichtelementen. Wanneer de mens echter het vrijmakende pad gaat bewandelen, wordt het duister-in-hem aangegrepen door het ontstoken Vuur. Er ontstaat dus een Vuurproces en de mens heeft er in hoofdzaak op te letten dat hij zichzelf niet schendt.

Tenslotte uw vraag: ‘Kan ik hier nog iets meer mee doen dan die kracht alleen maar te ondergaan? Zal ik bijvoorbeeld de frequentie opvoeren, of iets anders misschien?’

Beste vriend, u draagt een mantel, de mantel van uw oude wezenheid. Uw leerlingschap zit nog in die mantel. Niet in uw diepste zelf. Die mantel is de zoveelste sluier tussen u en de Gnosis. In die status zal de Gnosis voor u een mysterie blijven, tenzij uw denken, uw gevoelen, het wilselement en uw handelingsleven in volledige overeenstemming zijn met het in u ontstoken Vuur. Dan kan de kracht van de Heilige Geest indalen in het gereinigde hoofdheiligdom, en in de stilte zal het Eeuwige, het Alomtegenwoordige dat buiten het tijdelijke ligt, bewust ontdekt worden.

Voor het overige doet u met uw persoonlijkheid niets anders dan u, in dagelijkse bediening, goed te richten op het zielbevrijdende pad, om het eens begonnen proces te vol-enden.

Uit: Brieven
Hoofdstuk 25: Het Gnostieke Vuur

In de roos brandt het vuur van de geest. We zeggen gnostiek vuur omdat het in je innerlijk, diep van binnen aanwezig is. Maar het is nog een mysterie, je kunt er nog niet bij, het is te diep. En zelf ben je nog te veel van de buitenkant. Maar het vonkt en vlamt en het zal zich geleidelijk doorzetten van binnen naar buiten. In die beweging wordt het tegengehouden door allerlei sluiers. Wat voor sluiers? denk je misschien.

Je bent een aardemens, geboren uit de natuur. Ook al is zelfhandhaving, tijd- en ruimtebesef, voor jou heel normaal, het zijn sluiers. Zij nemen plaats in je denken, voelen en willen. Bij donkere kanten moet je niet direct aan de meest vreselijke dingen denken, maar gewoon aan leven zonder het licht van de geest. Het donker heeft zich vermengd met het licht in je.

Je kunt het vergelijken met een glas modderwater. Zolang je blijft roeren zakt de modder niet. De vraag: Kan ik nog iets meer doen, beantwoordt Catharose de Petri dan ook niet met ja. Laat die modder maar, lijkt zij te zeggen. Richt je op het zelfbevrijdende pad. Onderzoek je denken, gevoelen en willen en leer onderscheiden, wat van de ziel en wat van de aarde is en stem je vervolgens af op het zielelicht.

In de Tabula Smaragdina lees je ‘Scheid liefdevol en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur, het fijne van wat hard, dicht en gestold is (…) en alle duisternis zal van je vluchten.’ Gerichtheid is een magisch vermogen. In stilte roept het helpende krachten op. In stilte daalt de modder naar beneden. De Heilige Geest daalt in, in het gereinigde water, in je hart- en hoofdheiligdom.

BESTEL BRIEVEN