Lofzang 8

Hymne aan Ahura Mazda
(Henry van Dyke)

 

Wij vereren de goddelijke geest,
die alle wijsheid en goedheid bezit,
omringd door heilige onsterfelijken,
de schenkers van overvloed en zegening.
Wij verheugen ons in de werken van zijn handen
en belijden zijn waarheid en zijn macht.
Wij prijzen alle dingen die zuiver zijn,
want deze zijn zijn ware schepping;
gedachten, die waar zijn
en woorden en daden, die bijval hebben gevonden;
deze woorden door hem gestemd, deze vereren wij.
Hoor ons, o Mazda!
Gij leeft in waarheid en hemelse vreugde;
reinig ons van onwaarachtigheid
en behoed ons voor kwaad en slechte neigingen;
stort uw licht en de vreugde van uw leven
over onze duisternis en droefheid uit.
Schijn over onze tuinen en akkers,
schijn over ons werken en weven;
schijn over het hele mensenras, gelovend en niet-gelovend;
schijn over ons gedurende de nacht,
schijn over ons nu in uw macht,
ontvangend de vlam van onze heilige liefde
en het gezang van onze diepe verering.