Mysteriën van het Rozenkruis

  1.  De uitnodiging ontvangen, spirituele tekst 1, beschouwing 1
  2.  Juiste beslissingen nemen, spirituele tekst 2, beschouwing 2
  3. Gewogen worden, spirituele tekst 3, beschouwing 3
  4. Het oude bewustzijn laten sterven, spirituele tekst 4, beschouwing 4
  5. Het nieuwe bewustzijn laten groeien, spirituele tekst 5, beschouwing 5
  6. Transformaties bewerkstelligen, spirituele tekst 6, beschouwing 6
  7. Poortwachter zijn, spirituele tekst 7, beschouwing 7
  8. De samenleving bewust maken, spirituele tekst 8, beschouwing 8
  9. Werken aan algehele heelwording, spirituele tekst 9, beschouwing 9

De eerste zeven spirituele teksten komen uit het inwijdingsgeschrift van de klassieke rozenkruisers dat in 1616 werd gepubliceerd: De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. De achtste en de negende spirituele tekst geven tezamen de inhoud weer van het eerste manifest van de rozenkruisers dat werd gepubliceerd in 1614: De Roep der Rozenkruisers Broederschap. Dat is een diep-symbolisch verhaal over de oprichting en de werkzaamheden van een mysterieschool. Alle teksten zijn gepubliceerd in deel 1 van het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren dat in september 2019 verscheen bij uitgeverij Rozekruis Pers.

Wie graag met anderen wil uitwisselen over het gebodene, wordt aangeraden deel te nemen aan de negen bijeenkomsten Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning die vanaf september 2021 van start gaat in 14 plaatsen in Nederland. De verkenningen worden gefaciliteerd door een team van ervaren leerlingen van de School van het Rozenkruis. De kosten bedragen 50 euro voor de negen bijeenkomsten, inclusief koffie, thee en syllabus. 

‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’ wordt gehouden in centra van de School van het Rozenkruis in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.