Spirituele tekst 2

Mysteriën van TaoDe Teh ontvangen

Spirituele tekst 2

 

In vers 51 van Laozi lezen we daarover:

Tao brengt de dingen voort.
Het brengt ze groot door Teh. (1)

De stof geeft ze vorm,
De omstandigheden brengen ze tot ontwikkeling.

Daarom, onder alle wezens is er geen dat niet Tao vereert
en Teh hoogacht.
Die majesteit van Tao en die eerwaardigheid van Teh
zijn niet aan hen gegeven, zij bezitten die eeuwig vanuit zichzelf. (2)

Tao brengt de dingen voort.
Het brengt ze groot door Teh.

Teh brengt ze tot wasdom en vormt ze,
voltooit ze en doet ze rijpen
Voedt ze en beschermt ze.
Voortbrengen, maar zich niet toe-eigenen
Doen maar zich er niet op voor laten staan,
tot wasdom brengen maar zonder heerser te zijn,
dat is wat ‘diepe deugd’ genoemd wordt. (3)

We lezen uit De Chinese fascinatie voor de Geest:

Wordt de Kracht vervolmaakt,
komt de wijsheid naar buiten
en geen der tienduizend dingen
blijft buiten je macht.

De vorm van het hart
is van nature daarmee gevuld
en daarvan doordrongen
en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

De redenen waardoor dit verloren gaat
zijn steeds weer zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel.

Wie zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte
en zoeken naar voordeel kan loslaten
diens hart zal terugkeren
naar de natuurlijke staat van compleetheid.(4)

 Bronnen
1. Henri Borel, Lao Tse, P.N. van Kampen, Amsterdam, 1897
2. Bartho Kriek, Laozi Daodejing, Atlas, Amsterdam, 2010
3. René Ransdorp, Inleiding taoïstische filosofie, p. 53, ISVW, Leusden, 2015
4. Dianne Sommers, De Chinese fascinatie voor de Geest, p. 52