Boek 3: Mysteriën en symbolen van de ziel

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL – EEN DOOR DE GEEST BEZIELDE MENS WORDEN

Door André de Boer

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen hebben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen. Toch is er alle reden voor hoop. De menselijke persoonlijkheid heeft zich in de achter ons liggende tijdperken zodanig ontwikkeld dat het ziele-aspect nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit.

Besef je al dat je op aarde leeft omdat je zo in de gelegenheid wordt gesteld om een door de geest bezielde persoon te worden? Ben je je ervan bewust dat je ziel een manifestatie is van de al-ziel en dat deze onlosmakelijk is verbonden met alle andere zielen?

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen geven aanwijzingen over hoe zielebewustzijn kunt verwerven, waardoor je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Dat is nu harder nodig dan ooit.

Lees in dit boek hoe je kunt bijdragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing. Bezin je op diepzinnige kennis die eeuwenlang in mysteriescholen verborgen werd gehouden. Ontwikkel gevoel voor symbolen, krachtige uitdrukkingen van het onuitsprekelijke. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Bereid je voor op het gaan van een authentieke spirituele weg in je dagelijkse leven.

Mysterien en symbolen van de ziel het pad van geestziele-ontwikkeling.066

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL (PDF)

 1. Leven vanuit eenheid
 2. Ontstijgen aan dualiteiten
 3. De drie graden van de ziel verbinden
 4. Ontwikkelen in de vier werelden
 5. De vijf denktoestanden besturen
 6. Vernieuwen door de zes emanaties
 7. De zeven gouden sleutels hanteren
 8. Het achtvoudige pad uitdragen
 9. Werken met de negen geestelijke gaven
 10. De ziel als midden
 11. De ziel als boom
 12. De ziel als vlam
 13. De ziel als reiziger
 14. De ziel als burcht
 15. De ziel als schepper
 16. De ziel als zevenvoud
 17. De ziel als spiegel
 18. De ziel als wereldwerker

 

Mysterien en symbolen van de ziel boek van Andre de Boer

LEES REVIEWS OVER DIT BOEK

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL