Boek 3: Mysteriën en symbolen van de ziel

LEES REVIEWS OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL – EEN DOOR DE GEEST BEZIELDE MENS WORDEN

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen hebben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen. Toch is er alle reden voor hoop. De menselijke persoonlijkheid heeft zich in de achter ons liggende tijdperken zodanig ontwikkeld dat het ziele-aspect nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit.

Besef je al dat je op aarde leeft omdat je zo in de gelegenheid wordt gesteld om een door de geest bezielde persoon te worden? Ben je je ervan bewust dat je ziel een manifestatie is van de al-ziel en dat deze onlosmakelijk is verbonden met alle andere zielen?

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen geven aanwijzingen over hoe zielebewustzijn kunt verwerven, waardoor je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Dat is nu harder nodig dan ooit.

Lees in dit boek hoe je kunt bijdragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing. Bezin je op diepzinnige kennis die eeuwenlang in mysteriescholen verborgen werd gehouden. Ontwikkel gevoel voor symbolen, krachtige uitdrukkingen van het onuitsprekelijke. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Bereid je voor op het gaan van een authentieke spirituele weg in je dagelijkse leven.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf door Doride Zelle

Inleiding: De weg van de ziel, door Peter Huijs

MYSTERIËN VAN DE ZIEL

  1. Leven vanuit eenheid
  2. Ontstijgen aan dualiteiten
  3. De drie graden van de ziel verbinden
  4. Ontwikkelen in de vier werelden
  5. De vijf denktoestanden besturen
  6. Vernieuwen door de zes emanaties
  7. De zeven gouden sleutels hanteren
  8. Het achtvoudige pad uitdragen
  9. Werken met de negen geestelijke gaven

SYMBOLEN VAN DE ZIEL

11. De ziel als midden, essay 1
12. De ziel als boom, essay 2
13. De ziel als vlam, essay 3
14. De ziel als reiziger, essay 4
15. De ziel als burcht, essay 5
16. De ziel als schepper, essay 6
17. De ziel als zevenvoud, essay 7
18. De ziel als spiegel, essay 8
19. De ziel als wereldwerker, essay 9

Literatuurverwijzingen

André de Boer | softback | 284 blz | € 19,50 | 9789067324496

REACTIES VAN LEZERS

Het boek “Mysteriën en symbolen van de ziel” geeft op basis van spirituele teksten uit verschillende tradities uit ‘Oost en West’ een uitvoerige en buitengewoon toegankelijk geschreven benadering van het concept ‘ziel’. Baggen

De grootsheid van het thema komt schitterend tot uitdrukking. Het is een heel rijk boek, over precies de goede dingen. Er komt ontzettend veel bij elkaar – uiteenlopende tradities, verhalen, mensen en tijden. Hannie te Grotenhuis

Dit boek stelt moderne mensen die diep in hun hart een roep waarnemen in staat om op een nieuwe manier naar hun leven te kijken, met hun eigen ervaringen en innerlijk weten. Anneke Munnik

Een compendium voor iedereen die de ziel niet meer kan/wil negeren. Ik heb genoten van de nieuwe inzichten, welke bladzijde ik ook opensloeg. Rapet

Ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo helder en in zulk een eenvoudige taal de essentie van uiteenlopende spirituele tradities weet te verwoorden tot één consistent verhaal. J. Schoeber

Het taalgebruik is niet zwaar filosofisch maar eenvoudig, prettig leesbaar. Een boek dat hopelijk veel lezers zal bezielen. Arnold Stevelink

Een boek waar je blij van wordt. Anneke Stokman

LEES MEER REACTIES VAN LEZERS

LEES UITGEBREIDE BOEKBESPREKING

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES OVER DE 5-DELIGE BOEKENSERIE VOOR DE 3-JARIGE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!