De vijf boeken waarop de driejarige leergang ‘Eeuwige wijsheid nu’ is gebaseerd

LEES OVER DE DRIEJARIGE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!

De driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! over de mysteriën voor mensen van de 21ste eeuw gaat 9 september 2023 van start. Deze is gebaseerd op 57 hoofdstukken uit de bovenstaande boekenreeks. Het Gouden Rozenkruis verzorgt over elke hoofdstuk een inloopochtend in Haarlem en in Arnhem. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de vijf boeken over eeuwige wijsheid.

1 Mysteriën van Tao en de Daodejing; negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel – Elly Nooyen
Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en woe wei, en ontdek wat deze voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren door alle 81 strofen van de Daodejing van Lao Zi.

LEES MEER OVER MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

2 Mysteriën en symbolen van de ziel; een door de geest bezielde persoon worden – André de Boer
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

3 Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood; een nieuwe mens worden – André de Boer en René Stevelink
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

LEES MEER OVER MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

4 Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens, het godsplan verwerkelijken – André de Boer
Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’. 

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

5 Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis; jezelf en de samenleving transformeren – André de Boer
Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen schatten!

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE DRIEJARIGE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!