Auteursarchief: Spirituele Teksten

Over Spirituele Teksten

De website www.spiritueleteksten.nl is eigendom van Pentagram boekwinkel in Haarlem. In die ruime en rust uitstralende winkel kunt u vele spirituele boeken inzien en kopen. Kenmerkend voor de boeken is dat deze verband houden met de thema’s GOD – KOSMOS – MENS .

Zen is hier – verhalen en anekdotes over het onderricht van Shunryu Suzuki, opgetekend door Ronald Hermsen

BESTEL ZEN IS HIER

Shunryu Suzuki had een buitengewone gave om traditionele zenleerstellingen over te brengen in gewone taal. In ‘Zen is hier’ van Ronald Hermsen worden zijn leringen krachtig en direct tot leven gebracht door anekdotes die leerlingen over hem vertellen. Deze levendige ontmoetingen met zen zijn aangrijpend, direct, humoristisch, paradoxaal en verlichtend. De herkenbare situaties maken ze buitengewoon toegankelijk. Suzuki benadrukte dat terwijl de ongrijpbare essentie van het boeddhisme constant is, de uitdrukking van die essentie altijd verandert.

Shunryu Suzuki Roshi was een soto-zenpriester uit Japan. In 1959, hij was toen 55 jaar oud, kwam hij in San Francisco aan. Hij ging hiernaartoe om een congregatie van Japanse Amerikanen bij te staan in Sokoji, Soto Zen Mission, een tempel op Lees verder

Boeken van en over Ramana Maharschi

1 Wie ben ik – Ramana Maharshi
Het Zelf is dat waar absoluut geen enkele ‘ik’-gedachte is. Dat wordt Stilte genoemd. ~ Shri Ramana Maharshi (1879-1950) wordt door velen beschouwd als een van de grootste verlichten van de twintigste eeuw. Hij onderrichtte met grote helderheid en directheid over jnana yoga en Advaita Vedanta en trok daarmee veel zoekers naar India. Het onderricht van Ramana Maharshi keert steeds weer terug naar die ene centrale vraag: ‘Wie ben ik?’ Wat is de werkelijke aard van dat waarnaar wij verwijzen met het woordje ‘ik’? ‘Wie ben ik?’ functioneert als een geheugensteun en is daarmee een belangrijke inspiratiebron, die de richting wijst naar Lees verder

Leren laveren, Woei-Lien Chong over een daoïstisch curriculum voor de levensweg

BESTEL LEREN LAVEREN

Velen kennen de termen Dao en wu wei, maar weinig mensen weten dat de uitleg over de betekenis ervan alleen was voorbehouden aan ingewijden. Zij hadden de mystieke initiatie doorlopen die Lao Zi beschrijft in zijn befaamde openingsaforisme van de Daodejing. Dat blijkt een spirituele tekst te zijn die de leerling moest inwijden in het grote mysterie dat Lao Zi Dao noemt. De leerling die in dit mysterie was ingewijd kon de ultieme manier van handelen in praktijk brengen. Die manier van handelen noemt Lao Zi wu wei. In ‘Leren laveren’ onderzoekt sinoloog en filosoof dr. Woei-Lien Chong de aard van het genoemde mysterie, hoe de kennis ervan in het dagelijks leven in praktijk kan worden gebracht en wat daarbij de rol is van de meditatietechnieken die Lao Zi en Zhuang Zi beschrijven. ‘Leren laveren’ is het vervolg op haar boek Filosofie met de vlinderslag. Lees verder

Ik ken een berg die op me wacht – een tedere en weelderige roman van Sholeh Rezazadeh

BESTEL IK KEN EEN BERG DIE OP ME WACHT EBOOK

BESTEL IK KEN EEN BERG DIE OP ME WACHT HARDBACK

‘Ik ken een berg die op me wacht’ vertelt over de veertigjarige Alma die woont in een woonboot op de Amstel, een rimpelloze rivier. Ze heeft een drukke baan. Op een dag neemt ze een radicaal besluit: ze reist in haar eentje naar Iran. Daar sluit ze zich aan bij een nomadenvolk. Saray hoedt schapen en melkt geiten. Ze is verliefd op een jongen van een andere nomadenfamilie en ontmoet hem in het geheim aan de oever van de Aras, de bruisende rivier die door het ruige berglandschap dendert. Lukt het Alma om haar jachtige bestaan achter zich te laten? De nomaden leven bij de dag en eten wat de seizoenen te bieden hebben. In plaats van constant op hun iPhone te turen zijn ze verbonden met elkaar. Maar ze worden in hun voortbestaan bedreigd. Door de klimaatverandering wordt het steeds droger, Aras buldert minder en steeds meer jonge nomaden willen in de stad leven. Lees verder

24 Rozenkruis nu! Kracht tot gaan wordt ons geschonken

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 24
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
15 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Ik ben op weg! – en terwijl ik op de Weg ben, treedt het Licht mij tegemoet; het Licht overdekt mij; Het komt ín mij; Het verlaat mij niet meer, bij dag noch nacht. – De Roos bloeit, Zij geurt met lieflijke geuren! Daarom, ik ga een Rozengang, waarop het Licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een Gids is! 

Uit: Het mysterie der zaligsprekingen
Hoofdstuk 1: Zalig zijn de armen van geest (1)

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Ons gehele leven worden wij geroepen. Geroepen door de kracht van het Licht – het Licht, dat onze oorsprong is. Ons gehele leven zijn wij op weg. Op weg naar de bron van dit Licht.

Waar treedt het Licht ons tegemoet?
In ons Lees verder