2 Rozenkruis nu! En zij die deze roep verstaan ontvangen nieuwe kracht bij het gaan

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 2
En zij die deze roep verstaan ontvangen kracht bij het gaan (Hymne 29)
13 januari 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5

In één van de tempelliederen (29) worden we er op gewezen dat in heden en verleden er een roep over de wereld zweeft, een roep van de broederschap. Dat was zo in het begin van de 17e eeuw toen de Fama Fraternitatis of De Roep der (Rozenkruisers) Broederschap verscheen. Die vroeg 17e eeuw was een enerverende en heftige tijd waarin veel elkaar bestrijdende religieuze en andere ideeën een hoop oorlog en gedoe gaven. Ook in onze tijd – vierhonderd jaar later – is er niet minder gedoe. 

‘De zoekers die werkelijk verlangen, kunnen geleid worden naar hoge innerlijke kennis’ dat was wat de rozenkruisers destijds voor het bewustzijn van velen plaatsen. Om een innerlijke revolutie te bewerkstelligen. Een innerlijke revolutie die niet de wereld in vuur en vlam brengt maar een persoonlijke transformatie tot stand brengt, en door die transformatie van het zelf, een reformatie ook van de maatschappelijke orde. Het geheim van de rozenkruisers van de 17e eeuw is ook ons geheim: geest- en zielsverwanten die de roep verstaan, die elkaar inspireren, die hun innerlijk weten kunnen delen. Van belang hierbij is een levenshouding te ontwikkelen en van dag tot dag (proberen) te voeren die in overeenstemming is met en aansluit bij de alomtegenwoordige liefde. Een inspirerende tekst vinden we bij Z.W. Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20) , De vuurgloed van de ontstijging.

Begrijpt u nu: Wees vriendelijke en hulpvaardig bij iedere levensverrichting. Spreek altijd vriendelijk van en tot anderen. De bedoeling is niet: wees altijd een weekhartige, een altijd lachende. Maar wees, ook in uw forsheid, in uw krachtige actie, in uw dadenrijkdom, in uw positiviteit, een goed en liefdevol denker.

Een goed en liefdevol denker is gelijk een zon. Hij zendt zijn verwarmende stralen als dingen, als daden tot eenieder die licht en warmte nodig heeft. Door ons werk, door onze mentale actie is het mogelijk velen op te richten, door ons werk – nu – is het mogelijk en zeker dat veel smarteplooien worden gladgestreken en zich vormen tot een blijde lach. 

Uit: De vuurgloed van de ontstijging
Hoodstuk: De kracht van gedachten
 

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

Z.W. Leene, één van de oprichters van het moderne Rozenkruis beschrijft dat een positieve levenshouding een geweldig hulpmiddel is. De kracht van positief denken, hulpvaardigheid en vriendelijkheid doet wat, ook in de ander. Een positieve levenshouding is niet alleen het resultaat van een keuze, het is eerder een staat van zijn die ontstaat door waar te nemen zonder bedoelingen, door te ‘zijn’. Een houding die voorbij gaat aan angst voor straf of de verwachting van een beloning.

Zo’n levenshouding begint bij de erkenning van de zoeker dat je een gecompliceerd wezen bent dat vaak niet in staat is om de eigen acties en reacties in goede banen te leiden. Dat besef, die zelfkennis, is nodig om een innerlijke revolutie op gang te brengen waardoor – met hulp van zusters en broeders – je in staat bent een krachtbron te worden (een ‘zon’ in de woorden van Z.W. Leene) die positiviteit uitstraalt. Dat is een proces dat ongetwijfeld ook minder ‘zonnige’ momenten kent, maar voor degene die de roep verstaat is er kracht bij het gaan van die ontwikkeling. 

 

TEMPELLIED 29

Er zweeft een roep de wereld door,
bestemd voor ieder mens.
Zijn klank bereikt het luist’rend oor,
zijn draagkracht kent geen grens.
En zij die deze roep verstaan,
ontvangen nieuwe kracht bij ’t gaan.
Op ’t Pad van duisternis tot Licht
is deze Godenstem een gift.
Met vaste hand
naar ’t wenkend Vaderland.

Na schemering en duisternis
treedt ’t Licht ons tegemoet.
De Bron die in ’t verborgen is,
stroomt dan in overvloed.
Het Vuur des Geestes is ontbrand,
het straalt en glanst naar alle kant.
Geroepen door het wereldhart,
rijst boven vijandschap en smart,
de daad als kracht,
tot heerlijkheid en macht.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER DE FAMA FRATERNITATIS UIT 1614