Hymne 29: Er zweeft een roep de wereld door

 

1 HYMNE 29 – 2 HYMNE 181 – 3 HYMNE 45 – 4 HYMNE 32 – 5 HYMNE 159 – 6 HYMNE 169 – 7 HYMNE 60 – 8 HYMNE 78 – 9 HYMNE 193 – 10 HYMNE 2 – 11 HYMNE 118 – 12 HYMNE 152

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!

Er zweeft een roep de wereld door,
bestemd voor ieder mens.
Zijn klank bereikt het luist’rend oor,
zijn draagkracht kent geen grens.
En zij die deze roep verstaan,
ontvangen nieuwe kracht bij ’t gaan.
Op ’t Pad van duisternis tot Licht
is deze Godenstem een gift.
Met vaste hand
naar ’t wenkend Vaderland.

Na schemering en duisternis
treedt ’t Licht ons tegemoet.
De Bron die in ’t verborgen is,
stroomt dan in overvloed.
Het Vuur des Geestes is ontbrand,
het straalt en glanst naar alle kant.
Geroepen door het wereldhart,
rijst boven vijandschap en smart,
de Daad als kracht,
tot heerlijkheid en macht.

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!