Lofzang 10

O geestvuur
(Hildegard von Bingen)

 

O geestvuur dat onze pleitbezorger is,
leven des levens van ieder schepsel,
Gij zijt heilig door het tot leven brengen der vormen.
Gij zijt heilig omdat U hen zalft die gevaarlijk gewond zijn,
Gij zijt heilig omdat U de stinkende wonden afwist.
O adem der heiligheid, o vuur der liefde,
o zoete smaak in de borst, u doordringt de harten
met de goede geur der deugden.
O zuiverste bron waarin geschouwd wordt hoe God
de heidenen verzamelt en de verlorenen poogt terug te vinden.
O pantser des levens, en o gordel der eerbaarheid,
red de gezegenden. Behoed hen die gekerkerd zijn
door de vijand en maak de geboeiden los,
de heilige kracht wil hen redden.
O rotsvast pad, dat in alles is doorgedrongen;
in de hoogste plaatsen en in de vlakten
en in alle afgronden vormt en verenigt Gij allen.
Uit U drijven de wolken, jagen de ijle luchten voort,
druipen de stenen van vochtigheid, voeden de wateren
de beken en dampt de aarde van groene vruchtbaarheid.
Ja, zelfs leidt U altijd de wijzen die verblijd zijn
door de inblazingen der wijsheid.
Daarom zij U de lof die zelf de klank des lofs zijt
en de vreugde des levens, hoop en krachtige eer
die de beloning geeft van het licht.

Uit: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens