22-12 Beschouwing 1

Spirituele Kerst 1: Jezelf voorbereiden

Beschouwing voor 22 december (ochtend) 

 

SPIRITUELE KERSTDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

We heten je graag heel hartelijk welkom als deelnemer aan het online-programma Spirituele Kerst van Pentagram Boekwinkel in Haarlem. Dit is de eerste van een serie van 16 teksten die je in de komende kerstperiode dagelijks per e-mail ontvangt, vanaf vandaag, 22 december – de dag na de winterzonnewende – tot en met 6 januari, de dag van Driekoningen of Epifanie.

De teksten stellen je in staat je te bezinnen op de esoterische betekenis van het kerstfeest en van de kerstperiode. Door je aandacht daarop te richten schep je een ontvankelijkheid voor een bijzonder spiritueel proces: de lichtgeboorte in jezelf. Dat kerstwonder is het ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.

De kerstvakantie heeft in de Engelse taal een betekenisvolle benaming: holidays. Dat betekent letterlijk ‘heilige dagen’, dagen die je kunt beschouwen als een geschenk om je te richten op heling in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het zijn dagen waarin je ‘leeg’ mag zijn van je gebruikelijke beslommeringen, zodat je vervuld kunt worden van helende krachten. Het woord vakantie is afgeleid van het woord ‘vacant’ dat ‘leeg’ betekent terwijl het woord ‘heilig’ verwant is aan ‘heel, heel zijn’.

Volgens meerdere tradities staan de kosmische poorten “tot het goddelijke” wijd open in de periode van 24 december tot en met 6 januari. Er wordt wel gesproken over de Kerstnacht en de twaalf heilige nachten die daarop volgen tot Driekoningen of Epifanie. Dit idee is niet gebaseerd op historische gebeurtenissen van ruim tweeduizend jaar geleden, maar op kosmische processen.

Spirituele ontwikkelingsgang

Waar komt het idee van die 12 nachten vandaan? Lang voordat het christendom in Europa kwam, vierden Germaanse en Keltische volkeren na de winterzonnewende een midwinterfeest (of joelfeest) dat soms 11 dagen en 12 nachten duurde. Dat was precies het verschil tussen 12 omlopen van de maan om de aarde in 29,5 dagen (354 in totaal) en de 365 dagen die de aarde nodig heeft om één keer rond de zon te draaien: 365 – 354 = 11 dagen (en 12 nachten).

Het getal twaalf drukt onder andere volheid en volledigheid uit. Denk aan de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag en van de nacht. Denk ook aan de 12 stammen van Israël, de 12 discipelen van Jezus en de 12 ridders van de Tafelronde. Twaalf is het product van drie en vier: 3 x 4 = 12.

De twaalf heilige nachten kunnen worden gezien als stadia van een spirituele ontwikkelingsweg zoals deze symbolisch wordt aangeduid in onder andere de twaalf uren van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, de twaalf werken van Hercules en de dertien boetezangen in het Evangelie van de Pistis Sophia.

Drie wordt in vele tradities gezien als een goddelijk getal, terwijl vier wordt beschouwd als een aards getal. Zo beschouwd houdt het getal 12 dus zowel het aardse als het goddelijke in zich besloten.

Ook de mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf. De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijke lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam is stof en zal tot stof terugkeren.

Brug tussen eeuwigheid en tijd

Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een brug worden tussen eeuwigheid en tijd. Het gaat er niet om dat wij in de eeuwigheid komen, maar dat het onvergankelijke in ons tot leven komt. Dat is de kern van alle gnostieke leringen en ook van het esoterisch christendom: de mens is een tweevoudig wezen.

De dagteksten met de beschouwingen zijn geïnspireerd op geselecteerde hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie. Dat is een boek dat Levi Dowling publiceerde in 1908, en dat weer in druk in de Nederlandse taal beschikbaar is.

Het Aquarius Evangelie is gekozen omdat het de essentie van het innerlijke christendom bijzonder krachtig en zuiver weergeeft. Innerlijk christendom wordt ook wel oorspronkelijk christendom, esoterisch christendom of gnostiek christendom genoemd. Het gnostieke christendom plaatst het goddelijke in de mens, het uiterlijke christendom verklaart dat het goddelijke uitsluitend buiten de mens is. Bovendien is er in het Aquarius Evangelie aandacht voor andere wereldreligies, die allemaal aspecten tot uitdrukking brengen van wat we de ‘universele wijsheidsleer’ kunnen noemen.

Diverse onderzoekers hebben op basis van steekhoudende argumenten betoogd dat het Aquarius Evangelie en de evangeliën in de Bijbel historisch gezien niet juist zijn. Waarschijnlijk hebben ze gelijk. Voor ons doet dat er niet toe, want de verhalen zijn wel vol van diepere betekenis. En dat zal in de loop van dit programma steeds duidelijker worden.

Als je verdere verdieping zoekt over bepaalde onderwerpen in de beschouwingen, kun je klikken op links die in de teksten zijn opgenomen. Dat doorklikken kun je het beste pas doen nadat je eerst de hele tekst hebt gelezen of beluisterd. De links in de teksten verwijzen naar blogs of boeken die dieper ingaan op het genoemde onderwerp.

Gerichtheid

We raden aan om de dagtekst uit het Aquarius Evangelie te lezen vlak voor het slapen gaan en bijbehorende toelichting de volgende dag vlak na het opstaan. Zo eindig en begin je iedere dag met gerichtheid en openheid. Je neemt het verhaal mee in je slaap, waar het onbewust bronnen van innerlijk weten kan openen. En de beschouwing kun je gedurende de dag meedragen in je hart.

De slaap is het meest heilzaam als het nachtbewustzijn zich kan verheffen in een gebied waar het gewone waakbewustzijn niet kan volgen.

De slaap van het lichaam wordt de nuchterheid van de ziel is een diepzinnig woord van Hermes Trismegistus. Door gerichtheid op het innerlijk kan de rust van het lichaam de vrijheid van de ziel worden. De ziel vindt in de tijdruimtelijke natuur geen plaats om te rusten. Zij begeeft zich tijdens de slaap naar die plaats die in het beweeg van de vele tegenstellingen niet kan worden gevonden; de tempel van de stilte.

In die gewijde plaats wordt zij gevoed met de essence van hoger menselijk leven en ontvangt de rijke leringen van universele wijsheid.  Bij het ontwaken zal de ziel de innerlijke zekerheid daarvan overdragen aan de lichamelijke mens en zo kan de slaap een zegen zijn voor hen die zoeken naar waarheid.

We wensen je een inspirerende kerstperiode.

BELUISTER SPIRITUELE TEKST 1 VOOR 22 DECEMBER AVOND