22-12 Beschouwing 1

Spirituele Kerst 1: Jezelf voorbereiden

Beschouwing voor 22 december (ochtend) 

We heten je graag heel hartelijk welkom als deelnemer aan het online-programma ‘Spirituele Kerst’ van Pentagram Boekwinkel in Haarlem. Dit is de eerste van een serie van 16 teksten die je in de komende kerstperiode dagelijks per e-mail ontvangt, vanaf vandaag, 22 december – de dag na de winterzonnewende – tot en met 6 januari, de dag van Driekoningen of Epifanie.

De teksten stellen je in staat je te bezinnen op de esoterische betekenis van het kerstfeest en van de kerstperiode. Door je aandacht daarop te richten schep je een ontvankelijkheid voor een bijzonder spiritueel proces: de lichtgeboorte in jezelf. Dat kerstwonder is het ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.

De kerstvakantie heeft in de Engelse taal een betekenisvolle benaming: holidays. Dat betekent letterlijk ‘heilige dagen’, dagen die je kunt beschouwen als een geschenk om je te richten op heling in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het zijn dagen waarin je ‘leeg’ mag zijn van je gebruikelijke beslommeringen, zodat je vervuld kunt worden van helende krachten. Het woord vakantie is afgeleid van het woord ‘vacant’ dat ‘leeg’ betekent terwijl het woord ‘heilig’ verwant is aan ‘heel, heel zijn’.

Volgens meerdere tradities staan de kosmische poorten “tot het goddelijke” wijd open in de periode van 24 december tot en met 6 januari. Er wordt wel gesproken over de Kerstnacht en de twaalf heilige nachten die daarop volgen tot Driekoningen of Epifanie. Dit idee is niet gebaseerd op historische gebeurtenissen van ruim tweeduizend jaar geleden, maar op kosmische processen.

Spirituele ontwikkelingsgang

Waar komt het idee van die 12 nachten vandaan? Lang voordat het christendom in Europa kwam, vierden Germaanse en Keltische volkeren na de winterzonnewende een midwinterfeest (of joelfeest) dat soms 11 dagen en 12 nachten duurde. Dat was precies het verschil tussen 12 omlopen van de maan om de aarde in 29,5 dagen (354 in totaal) en de 365 dagen die de aarde nodig heeft om één keer rond de zon te draaien: 365 – 354 = 11 dagen (en 12 nachten).

Het getal twaalf drukt onder andere volheid en volledigheid uit. Denk aan de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag en van de nacht. Denk ook aan de 12 stammen van Israël, de 12 discipelen van Jezus en de 12 ridders van de Tafelronde. Twaalf is het product van drie en vier: 3 x 4 = 12.

De twaalf heilige nachten kunnen worden gezien als stadia van een spirituele ontwikkelingsweg zoals deze symbolisch wordt aangeduid in onder andere de twaalf uren van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, de twaalf werken van Hercules en de dertien boetezangen in het Evangelie van de Pistis Sophia.

Drie wordt in vele tradities gezien als een goddelijk getal, terwijl vier wordt beschouwd als een aards getal. Zo beschouwd houdt het getal 12 dus zowel het aardse als het goddelijke in zich besloten.

Ook de mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf. De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijke lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam is stof en zal tot stof terugkeren.

Brug tussen eeuwigheid en tijd

Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een brug worden tussen eeuwigheid en tijd. Het gaat er niet om dat wij in de eeuwigheid komen, maar dat het onvergankelijke in ons tot leven komt. Dat is de kern van alle gnostieke leringen en ook van het esoterisch christendom: de mens is een tweevoudig wezen.

De dagteksten met de beschouwingen zijn geïnspireerd op geselecteerde hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie. Dat is een boek dat Levi Dowling publiceerde in 1908, en dat nu niet meer in druk in de Nederlandse taal beschikbaar is.

Het Aquarius Evangelie is gekozen omdat het de essentie van het innerlijke christendom bijzonder krachtig en zuiver weergeeft. Innerlijk christendom wordt ook wel oorspronkelijk christendom, esoterisch christendom of gnostiek christendom genoemd. Het gnostieke christendom plaatst het goddelijke in de mens, het uiterlijke christendom verklaart dat het goddelijke uitsluitend buiten de mens is. Bovendien is er in het Aquarius Evangelie aandacht voor andere wereldreligies, die allemaal aspecten tot uitdrukking brengen van wat we de ‘universele wijsheidsleer’ kunnen noemen.

Diverse onderzoekers hebben op basis van steekhoudende argumenten betoogd dat het Aquarius Evangelie en de evangeliën in de Bijbel historisch gezien niet juist zijn. Waarschijnlijk hebben ze gelijk. Voor ons doet dat er niet toe, want de verhalen zijn wel vol van diepere betekenis. En dat zal in de loop van dit programma steeds duidelijker worden.

Als je verdere verdieping zoekt over bepaalde onderwerpen in de beschouwingen, kun je klikken op links die in de teksten zijn opgenomen. Dat doorklikken kun je het beste pas doen nadat je eerst de hele tekst hebt gelezen of beluisterd. De links in de teksten verwijzen naar blogs of boeken die dieper ingaan op het genoemde onderwerp.

Gerichtheid

We raden aan om de dagtekst uit het Aquarius Evangelie te lezen vlak voor het slapen gaan en bijbehorende toelichting de volgende dag vlak na het opstaan. Zo eindig en begin je iedere dag met gerichtheid en openheid. Je neemt het verhaal mee in je slaap, waar het onbewust bronnen van innerlijk weten kan openen. En de beschouwing kun je gedurende de dag meedragen in je hart.

De slaap is het meest heilzaam als het nachtbewustzijn zich kan verheffen in een gebied waar het gewone waakbewustzijn niet kan volgen.

“De slaap van het lichaam wordt de nuchterheid van de ziel” is een diepzinnig woord van Hermes Trismegistus. Door gerichtheid op het innerlijk kan de rust van het lichaam de vrijheid van de ziel worden. De ziel vindt in de tijdruimtelijke natuur geen plaats om te rusten. Zij begeeft zich tijdens de slaap naar die plaats die in het beweeg van de vele tegenstellingen niet kan worden gevonden; de tempel van de Stilte.

In die gewijde plaats wordt zij gevoed met de essence van hoger menselijk leven en ontvangt de rijke leringen van universele wijsheid.  Bij het ontwaken zal de ziel de innerlijke zekerheid daarvan overdragen aan de lichamelijke mens en zo kan de slaap een zegen zijn voor hen die zoeken naar waarheid.

We wensen je een inspirerende kerstperiode.

BELUISTER SPIRITUELE TEKST 1 VOOR 22 DECEMBER AVOND

 

4 thoughts on “22-12 Beschouwing 1

 1. Jes Jespers

  Dit is een heldere beschouwing, doch de conclusie dat de tempel van de Stilte als rustplaats voor de ziel alleen in droomloze slaap bereikt kan worden deel ik niet. Wat men niet kent kan men niet herkennen en is men in alle oprechtheid geneigd te ontkennen.

  Laat mij de weg schetsen hoe de tempel van Stilte kan worden gerealiseerd. Aannemende dat het ego zo ver mogelijk al ontmaskerd is en je je niet langer identificeert met je lichaam en denkgeest doch je een waarnemer daarvan weet voltrekt het zich als volgt.

  Zodra je uit je dromen wakker wordt ben je je bewust van de gedachten- en gevoelsvormen die er in de geest opdoemen. Zodra er iets voorbijkomt wat je aandacht trekt ben je geneigd daar je aandacht aan te schenken en dat proces blijft zich de hele dag herhalen. Dit is de normale dierlijke dagdroomstaat van de niet ontwaakte mens.

  Als je echter hebt leren inzien wat aandacht vermag, dat je er voedsel en bewustzijn mee schenkt, dat het van horen luisteren maakt, van kijken zien, dat je met je aandacht van een mug een olifant kan maken en van een angst een obsessie, dat je met je aandacht feitelijk je eigen werkelijkheid creëert, dan zal je dat er toe aanzetten en leren bewust te gaan kiezen waar je je aandacht aan schenkt en waar je hem niet aan schenkt. Wakker geworden kun je er in vrijheid voor kiezen geen aandacht te schenken aan het geklets van de mensdiermind in je en het je aandacht onthouden, zonder voedsel zal het geklets verstommen. En voilà, de tempel van Stilte is daar en er is slechts aandachtig waarnemen in Helderheid.

  Blavatsky zou zeggen dat je het land van de leugen, van de mind, (asat) verlaten hebt en nu vertoeft in het land van de waarheid (sat). Deze heldere staat van leeg bewustzijn wordt ook wel Sattva genoemd. In deze ontvankelijke aandacht-staat worden die inzichten aangereikt die jij nodig hebt en waarvoor je ook de aanleg en evt geschooldheid hebt om ‘daar wat mee te kunnen’ (zie wat zg ‘savants’ kunnen ontvangen).

  Over die heldere lege staat van bewustzijn zei Christus: “Zalig zijn de armen van geest, zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven”. In deze staat treedt men niet langer vanaf een denkmuur de wereld tegemoet doch spontaan, zoals de kinderen.

  Reageren
  1. André de Boer

   Dank je wel voor je reactie Jes,

   Die innerlijke stilte is naar ook mijn idee heel essentieel, een voorwaarde voor innerlijke groei.
   Tegelijkertijd ben ik van mening dat kennis van een authentieke spirituele traditie (of misschien zelfs wel meerdere tradities) ook belangrijk is, want die formeert structuren in de persoonlijkheid die het mogelijk maken dat hogere inzichten ontvangen kunnen worden en vorm kunnen krijgen. Dat houdt in dat er ook bewust met de denkgeest of de mind moet worden gewerkt.

   Volgens mij is de leegte van waar jij het over hebt, en die in tempels gesymboliseerd wordt door een lege vaas, enorm belangrijk. Maar kennis van de traditie is dat eveneens, waarbij wel steeds moet worden bedacht dat die kennis beperkt en voorlopig is, en dat deze als het goed is geleidelijk steeds meer plaats zal maken voor ‘eerstehandskennis’.

   Reageren
 2. Jes Jespers

  André,
  in onze correspondentie is ‘het arm van geest zijn’ al vaak door mij aan de orde gesteld. Dat wat van Rijckenborg erover zegt , dat ‘arm van geest zijn zelfs de poort is tot het onbekende lichtrijk’, zou voor de school van het Gouden Rozenkruis toch moeten betekenen dat er primair onderwezen zou moeten worden hoe die bewustzijnsstaat te bereiken!?

  In groepsgesprekken waar ik het belang van aandacht aan de orde stel als belangrijkste middel om een innerlijke tempel van Stilte in je te realiseren, wordt niet serieus geluisterd. Christus zei het al, ‘horende horen ze niet’, want om van horen luisteren te kunnen maken is immers aandacht vereist, en als die er niet is? Stilte en ontvankelijkheid zijn voorwaarde om gnosis te kunnen ontvangen en in zijn portee ook als Waarheid te herkennen. Bewustzijn in de betekenis van besef laat zich verzamelen, dat maakt je geleerd, wijs worden is echter wat anders.

  Recht voor zijn raap gezegd moet de mind van het mensdier in je geelimineerd worden, chic maar minder duidelijk kan je dat ‘reconfiguratie’ noemen. Er is veel wolligheid die maakt dat het denken, waar je vanaf moet, juist gestimuleerd wordt.

  De heilige boeken bevatten richtingaanwijzers en tevens spiegels die allen naar jezelf wijzen, spiegels zijn er om in te kijken en jeZelf te helpen ontdekken, en niet om je het bos in te sturen of je als verhaaltje te verpozen. Je merkt wel, ik heb niets met zachte heelmeesters, een figuur als Christus die de tempel schoonveegt spreekt mij meer aan. Je hebt mijn respect!
  Groet Jes

  Reageren
  1. André de Boer

   Dank je wel voor het delen van je ervaringen Jes,

   In de School van het Rozenkruis worden maar weinig praktijkgerichte instructies gegeven. De reden daarvan is het gevaar dat technieken als kunstje worden toegepast.Die kunnen wel gewenste resultaten voor de persoonlijkheid opleveren, maar dragen niet bij aan de transformatie van het bewustzijn waarin ook de mind van het mensdier betrokken is.

   Als mensen zelf door eigen ondervinding ontdekken hoe bewustzijn werkt, gaat daar veel meer kracht van uit dan wanneer ze dat wordt verteld en ze het als concepten in hun hersenen opslaan.

   Het verhaal van de tempelreiniging zie ik vooral als een verwijzing naar de reinigingen die in de leerling van de ziel moeten gaan plaatsvinden op meerdere niveaus: stoffelijk, etherisch, astraal en mentaal.
   Het aandachtig gewaar zijn waar jij over spreekt is een aspect van mentale reiniging die ook een heilzame invloed heeft op de lager liggende niveaus.

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *