Spreuken en citaten over de waarheid – aforismen en oneliners

De waarheid zal je misschien een poosje pijn doen, maar een onwaarheid of leugen blijft altijd pijn doen.
Anoniem

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.
Anoniem

Dichters liegen de waarheid.
Bertus Aafjes

Kunst is schoonheid en waarheid. Waarheid is niet altijd schoon.
Georges van Acker

Een dwaling is des te gevaarlijker, naarmate zij meer waarheid bevat.
Henti Frédéric Amiel

Objectiviteit: de waarheid liegt in het midden.
Johan Anthierens

Alleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarheden.
Gie van den Berghe

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.
Siddharta Gautama Boeddha

Drie dingen kunnen niet lang verborgen blijven: de zon, de maan en de waarheid.
Siddharta Gautama Boeddha

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in ernaar leven.
Siddharta Gautama Boeddha

Slechts hij die poëzie met waarheid en wijsheid verenigen kan, is werkelijk dichter.
Lord George Byron

Door te twijfelen komen we tot de waarheid.
Marcus Tullius Cicero

Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
Confucius

Onwetendheid staat dichter bij de waarheid dan het vooroordeel.
Denis Diderot

Blind geloven in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
Albert Einstein

Degene die slordig is met de waarheid in kleine zaken, kan niet worden vertrouwd met belangrijke zaken.
Albert Einstein

De ene waarheid heeft vele kanten, en de een ziet alleen de ene kant, en een ander een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen, al naar het hun gegeven is.
Het evangelie van de heilige twaalven

God geeft u alle waarheid, als een ladder met vele sporten en vervolmaking van de ziel, en de waarheid van heden zult u loslaten voor de hogere waarheid van morgen.
Het evangelie van de heilge twaalven

De halve waarheid is funester dan de onjuistheid.
Ernst von Feuchtersleben

Alle waarheden zijn eenvoudig te begrijpen als ze eenmaal zijn ontdekt, het gaat erom ze te ontdekken.
Galileo Galilei

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
André Gide

De waarheid is een illusie en de illusie een waarheid.
Rémy de Gourmont

De waarheid zet uit naarmate we zelf groeien. Nooit achterhalen we haar.
Hella Haasse

Alleen de hand die doorstreept, kan waarheid schrijven.
Dag Hammerskjöld

De waarheid wordt geleefd, niet geleerd.
Herman Hesse

Als de waarheid ervoor zorgt dat jij je ongemakkelijk voelt, geef dan niet de waarheid de schuld, maar de leugen, die jou op je gemak stelde.
David Icke

De waarheid kan niet omlaag worden gehaald. Het individu moet juist een poging doen on naar haar op te stijgen.
Jiddu Krishnamurti

Bijval van de menigte is nooit een getuigenis van de waarheid.
Gotthold Ephraim Lessing

Je moet waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid.
Loesje

Als waarschijnlijk niemand uw waarheid zal begrijpen, kunt u haar beter voor u houden.
Maurice Maeterlinck

Kunst is een verdraaiing ter wille van de waarheid.
William Moore

Soms willen mensen de waarheid niet horen omdat ze hun niet willen dat hun illusies worden vernield.
Friedrich Nietzsche

Er is altijd een waarheid achter de waarheid.
Charles-Ferdinand Nothomb

Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema kunnen schilderen.
Pablo Picasso

Al bedoel je het goed, het is verkeerd de hoogste waarheid te vertellen aan iemand die daar nog niet aan toe is. Die persoon zal de waarheid immers ervaren als strijdig met wat hij eerder leerde en haar daarom verwerpen.
Ramana Maharishi

De waarheid is reeds sedert lang een astrale waarde, door mensen geconcentreerd, en door mensen aan mensen ter beschikking gesteld.
Jan van Rijckenborgh

De waarheid zal je bevrijden, maar eerst kan ze je mateloos irriteren.
Susan Scott

Niemand is gelukkig, die buiten de waarheid leeft.
Seneca

De dwaling stroomt, de waarheid sijpelt.
Peter Sirius

Evenals het licht zichzelf in de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.
Baruch Spinoza

De waarheid is de harmonie van alle waarheden.
Rudolf Steiner

Schoonheid is de glimlach van de waarheid wanneer zij haar eigen gezicht ziet in een perfecte spiegel.
Rabindranath Tagore

Vooruitgang bestaat niet uit het toenemen van de waarheid, maar in het bevrijden van haar omwindsels. De waarheid wordt verkregen zoals goud wordt gewonnen, niet door het te laten toenemen, maar door alle verontreiniging weg te wassen.
Leo Tolstoj

De wereld is niet werkelijk of onwerkelijk; zij is de schaduw van de werkelijkheid.
Vivekananda