Citaten over autoriteiten en machthebbers

De autoriteit van de leraar schaadt maar al te vaak degenen die leren willen.
Marcus Tullius Cicero

Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zo’n grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneigten van de jeugd.
Marcus Tullius Cicero

Een leidende autoriteit is iemand die meer dan één keer goed geraden heeft.
Frank A. Clark

Morele auroriteit vloeit voort uit universele en tijdloze principes zoals eerlijkheid, integriteit en respect.
Stephen Covey

De ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning hebben geholpen.
John Dewey

Een blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
Albert Einstein

Geloof dat gebaseerd is op autoriteit is geen geloof.
Ralph Waldo Emerson

Nieuwe gezichten hebben meer autoriteit dan bekende.
Euripides

Zij die graag verantwoordelijkheid willen dragen krijgen dat gewoonlijk. Zij die vooral uit zijn op autoriteit uitoefenen verliezen het dat gewoonlijk.
Dalai Lama

De lichtgelovigheid van de liefde is de belangrijkste bron van autoriteit.
Sigmund Freud

Bij wetenschappelijke vragen is de autoriteit van duizend minder waard dan de bescheiden redenering van één individu.
Galileo Galilei

Niets versterkt autoriteit beter zozeer als zwijgen.
Charles de Gaulle

Duizenden jaren hebben mensen geloofd dat autoriteit van de goden kwam. Daarna, in de moderne tijd, verschoof het humanisme autotitiet van goden naar mensen.
Yuval Noah Harari

Zoals goddelijke autoriteit werd gelegimeerd door religieuze myten en menselijke autoriteit werd gelegitimeerd doot humanistische ideologieën, zo creëren high tech goeroes en Silicon Valley profeten een nieuw universeel verhaal dat de autoriteit van algoritmen en big data legitimeert.Yuval Noah Harari

Niet wijsheid, maar maar autoriteit maakt een wet.
Thomas Hobbes 

Laat geen autoriteit bestaan waar er geen verantwoordelijkheid is voor de mensen.
Thomas Jefferson

De autoriteit die men als denker heeft zal zich moeten bewijzen doordat het woord in je mond één heel duidelijke gedachte uitdrukt.
Sören Kierkegaard

Denk zelf na en twijfel aan autoriteit.
Timothy Leary

Autoriteit: het drogwapen van autoriteiten.
Willem Loeb

Waren mensenrechten maar zo onschendbaar als machthebbers.
Loesje

De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg.
Blaise Pascal

De meest wijze heeft de meeste autoriteit.
Plato

Niets bevordert de autoriteit zozeer als anarchie. Van de anarchie is het niet ver meer naar het despotisme.
Sarvepalli Radhakrishnan

Leiderschap is niet het uitoefenen van autoriteit, maar is een creërende kracht, gebaseerd op vertrouwen.
Herman Van Rompuy

Wie werkelijk autoriteit bezit heeft er geen moeite mee fouten toe te geven.
Bertrand Russel

Zodra er onze eigen rede aan de kant zetten en tevreden zijn om af te gaan op autoriteiten, is er geen einde aan onze problemen.
Bertrand Russel

De rang verleent autoriteit en geen superioriteit.
Jean Paul Sartre

Vrijheid is de mogelijkheid om te twijfelen, de mogelijkheid om een fout te maken, de mogelijkheid om te zoeken en te experimenteren, de mogelijkheid nee te zeggen tegen elke autoriteit – literair, artistiek, filosofisch, religieus, sociaal en zelfs politiek.
Ignazio Silone

De autoriteit van welke overheidsorganisatie dan ook dient op te houden bij de huid van de burger.
Gloria Steinem

Mensen hebben, tenzij ze opletten, de neiging om pretentieus te verwarren met intelligentie of autoriteit.
Davi Foster Wallace