Boeken lezen of beluisteren

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN SPIRITUELE KERST (PDF)

BESTEL SPIRITUELE KERST

1. Eerste boek: 180 p. / isbn 978 90 6732 433 4  / € 14,50
SPIRITUELE KERST
HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING  RONDOM KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
door André de Boer en Tanja Rozema
Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De kerstperiode is ideaal om je te verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door diepzinnige verhalen uit het Aquarius Evangelie.

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE KERST

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

2. Tweede boek: 224 p. / isbn 978 90 6732 446 5 / € 14,50
SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN
HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING BETREFFENDE  DE OPSTANDING VAN DE INNERLIJKE MENS
door André de Boer en Tanja Rozema
Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onvergankelijke geestelijk lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of gouden bruiloftskleed. Ervaar en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, hemelvaart en Pinksteren.

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE PASEN

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE PINKSTEREN

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

3. Derde boek: 284 p. / isbn 978 90 6732 449 6 / € 19,50
MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL
EEN DOOR DE GEEST BEZIELDE MENS WORDEN
door André de Boer
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN DE ZIEL

ONLINE PROGRAMMA SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

4. Vierde boek: 184 p. isbn 978 90 67 32 45 88 / € 19,50 
MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING
NEGEN TAOÏSTISCHE THEMA’S EN LAO ZI’S MEESTERWERK DOOR HENRI BOREL
door Elly Nooyen
Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en woe wei, en ontdek wat deze voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren door alle 81 strofen van de Daodejing van Lao Zi.

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN TAO

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

DOWNLOAD ENGLISH EDITION – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

5. Vijfde boek: 328 p. isbn 978 90 6732 461 8
MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD
EEN NIEUWE MENS WORDEN
door André de Boer en René Stevelink
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

ONLINE PROGRAMMA UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

6. Zesde boek: 252 p. isbn 978 90 6732 4663 / € 19,50
MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS
HET GODSPLAN VERWERKELIJKEN
door André de Boer
Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’.  

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN GOD, KOSMOS, MENS

ONLINE PROGRAMMA LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

MYSTERIEN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS – BESTEL BOEK

7. Zevende boek, 432 p. isbn 978 90 6732 4809 / € 22,50
MYSTERIEN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS
JEZELF EN DE SAMENLEVING TRANSFORMEREN
door André de Boer
Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen schatten!

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS

ONLINE PROGRAMMA FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

Hoe geef ik mijn leven richting als ik wil leven vanuit mijn diepste innerlijk? Die vraag kun je alleen zelf beantwoorden. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw want jijzelf en de wereld veranderen voortdurend. Om je koers te bepalen en te behouden heb je inzicht nodig in onveranderlijke principes en dien je geïnspireerd te blijven.

De vereiste kennis, liefde en daadkracht heb je weliswaar in je, maar zijn nog grotendeels toegesloten. Je kunt toegang krijgen tot je innerlijke potentieel door heilige teksten uit authentieke spirituele tradities op je te laten inwerken en deze te doorvoelen en te overdenken. Dan ontwikkel je een gevoeligheid voor realiteiten die uitstijgen boven de zintuiglijk waarneembare wereld en leer je op basis van ervaring en innerlijke groei te onderscheiden wat bijdraagt aan de ontplooiing van je innerlijk en het grote geheel, en wat niet.

De boeken van Spirituele teksten bibliotheek zijn ontwikkeld als handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die in hun dagelijkse leven een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing willen gaan. Ze zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele  teksten en heldere beschouwingen daarover vanuit de meer dan vier eeuwen oude levende traditie van de rozenkruisers.

  1. Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw
  2. Spirituele Pasen en Pinksteren – handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens
  3. Mysteriën en symbolen van de ziel, een door de geest bezielde mens worden
  4. Mysteriën van Tao en de Daodejing – negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel
  5. Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden
  6. Mysteriën van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken
  7. Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren

Alle uitgaven van Spirituele teksten bibliotheek zijn geestelijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep geworteld. De boeken zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat ze tezamen een rijk geschakeerd en diepzinnig inzicht bieden in de mysteriën van leven, sterven en herleven. Ze zijn ideaal als uitgangspunt voor levensbeschouwelijke leesgroepen en verdiepingskringen.