Spirituele tekst 3

Mysteriën van de ziel week 3: De drie graden van de ziel verbinden

Spirituele tekst De hoogste graad van geloof

 

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

20 Citaat mysterien en symbolen van de ziel.

De persoonlijkheidsziel (nefesh) staat in nauwe relatie met het lichaam: ze voedt het, en houdt het in stand. Ze bevindt zich onderaan, en is de eerste manifestatie. Nadat ze de haar toekomende waardigheid heeft verkregen, wordt ze de troon waarop de ziel (ruach) zetelt, zoals staat geschreven: ‘totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte’ (Jesaja 32:15).

En wanneer deze twee, de persoonlijkheidsziel en de ziel, zich op de juiste wijze hebben geprepareerd, zijn ze waardig de geestziel (neshama) te ontvangen, die op haar beurt op de troon van de ziel (ruach) zetelt. De geestziel is boven alles verheven en niet waarneembaar. Er is troon op troon, en voor de hoogste een troon.

De studie van deze graden van de ziel schenkt enig inzicht in de hogere wijsheid; en op deze manier kan alleen de wijsheid een aantal mysteriën met elkaar verbinden. Aan de persoonlijkheidsziel (nefesh), de laagste manifestatie, is het lichaam gehecht; net als in een kaarsvlam omgeeft het donkere licht de pit, zonder welke het niet kan bestaan.

Wanneer het volledig brandt, wordt het een troon voor het witte licht erboven, en wanneer deze twee hun volle schittering bereiken, wordt het witte licht een troon voor een licht dat niet geheel zichtbaar is, een onkenbare essentie, die op het witte licht rust, en zo ontstaat in alle een volmaakt licht.

Hetzelfde geschiedt met de mens die zich heeft vervolmaakt en ‘heilig’ wordt genoemd, zoals geschreven staat in het vers: ‘Maar tot de heiligen die op de aarde zijn’ (Psalm 16:3). Evenzo is het in de bovenste wereld. Toen Abram het land binnenging, verscheen God voor hem en Abram ontving de persoonlijkheidsziel (nefesh) en richtte daar toen een altaar op voor dezelfde graad (van goddelijkheid). Toen reisde hij naar het zuiden (Genesis 12:9) en ontving de ziel (ruach).

Tenslotte bereikte hij het hoogste vertrouwen in God door de geestziel (neshama), en bouwde ‘daarop een altaar voor de Heer’, waarmee de onuitsprekelijke graad die de geestziel (neshama) is, wordt bedoeld.

Omdat hij toen zag dat hij zichzelf op de proef moest stellen, en de graden moest doorlopen, reisde hij naar Egypte. Daar weerstond hij de verleiding van demonische geesten, en toen hij zichzelf had bewezen, keerde hij naar zijn woonplaats terug; en in feite ‘toog hij op uit Egypte’ (Genesis 13:1). Zijn geloof had zijn vroegere kracht hervonden, en hij bereikte de hoogste graad van geloof.

Van die tijd af kende Abram de hogere wijsheid, bleef hij trouw aan God en werd hij de rechterhand van de wereld.

KLIK VOOR DE BESCHOUWING BIJ DEZE TEKST

Zohar Scholem 267

DIT BOEK IS NIET MEER IN DRUK VERKRIJGBAAR