Lofzangen van God, kosmos, mens

Lofzang 1 : Zonnehymne (Echnaton)
Lofzang 2 : Tabula Smaragdina (Hermes Trismegistus)
Lofzang 3 : Niemand heerst over de geest (Het geheime boek van Johannes)
Lofzang 4 : Hermetisch dankgebed (Nag Hammadi)
Lofzang 5 : Boetezangen (Het evangelie van de Pistis Sophia)
Lofzang 6 : Ode aan de wijsheid (Wijsheid van Salomo)
Lofzang 7 : Universele geloofsbelijdenis (Karl von Eckartshausen)
Lofzang 8 : Hymne aan Ahura Mazda (Henry van Dyke)
Lofzang 9 : Getuigenissen van Mani (lofzang 9, Mani)
Lofzang 10 : O geestvuur (Hildegard von Bingen)
Lofzang 11 : Het liefdelied van de nimfen (De alchemische bruiloft, dag 5)
Lofzang 12 : Leven is liefde (Mikhaïl Naimy)
Lofzang 13 : Het lied van de rietfluit (Rumi)
Lofzang 14 : Wijzangen (Rabindranath Tagore)
Lofzang 15 : Salat (Inayat Khan)
Lofzang 16 : Onze Vader (Mattheüs, de Bergrede)
Lofzang 17 : Het hogepriesterlijk gebed (Johannes)
Lofzang 18 : Psalmen (Bijbel)
Lofzang 19 : Gebed van Paulus de Apostel (Nag Hammadi)
Lofzang 20 : Lofzang bij een inwijdingsritueel (Nag Hammadi)
Lofzang 21 : Het Nuctemeron (Apollonius van Tyana)
Lofzang 22 : Rijke perspectieven (Zarathoestra)

Deze 22 lofzangen zijn opgenomen in het tweede gedeelte van het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

DOWNLOAD 54 VAN DE 252 PAGINA’S – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK