Logon 2020-2

DOWNLOAD LOGON 2020-2 (PDF)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS

Niemand weet wat morgen brengen zal, niemand weet wat moet, niemand weet de oplossing. Het leven blijft een avontuur; voor avonturen heb je helden nodig. Helden ondergaan ‘grenservaringen’ om door te kunnen breken naar een nieuwe ‘set’ omstandigheden, naar een andere realiteit, andere dimensies. Hoe?

Ik was een kleine jongen en zat op een muurtje, de zon op mijn blote knieën. ‘Wat moét ik eigenlijk?’ De vraag was er plotseling en kwam diep, diep bij me binnen. Ik schrok zo hevig dat ik snel wegrende, maar het moment ben ik nooit vergeten. Steeds weer heb ik in mijn leven het één-zijn gezocht met mensen die mij lief en dierbaar zijn. Het lukte tot op zekere hoogte, maar ‘iets’ bleef altijd ‘buiten’.

Op een nacht was ik werkelijk ‘buiten’, helemaal: een punt in het al, onbeweeglijk, in grote stilte, met een helder bewustzijn. Ik ervoer de gigantische diepte van de schepping – en ik tuimelde erin. Impulsen gingen van ‘mij’ uit, en van alles in deze sfeer. Zij werkten in op onze wereld, door dat ‘iets’ heen, dat ik niet kon herkennen.Van verre zag ik hoe ik in mijn bed lag. Sinds deze ervaring weet ik dat er in aanleg een spanningsboog in ons is die reikt tot in het transcendente. Om die op te durven moet je een held zijn!

Iedere held zoekt zijn eigen avontuur. Meestal gebruikt hij dit om zichzelf af te leiden van dat waartoe hij in staat is, waartoe hij geroepen is. In onze tijd is er steeds meer hulp voor een innerlijke weg – maar vergeet niet je naaste te helpen.

De held, de heldin, is daarbij je bewustzijn. Als je je op weg begeeft, vind je medestanders en stuit je op tegenstanders – aspecten in het eigen wezen. Je innerlijke bewogenheid stuurt je in uiterlijke situaties – je slaagt of faalt, al naar je zelfvergeten dienstbaar zijn. Bij alles werkt, onbenoembaar, ‘iets’ op de achtergrond, een bron van moed, kracht en motivatie om verder te gaan – of opnieuw te beginnen. Daarom kan de held alles!

Veel plezier bij het lezen van de enkele reële persoonlijke verhalen in deze editie, veel realititeitszin bij jouw avontuur, wees een held, en: al het goede.

GA NAAR LOGON.MEDIA

 • De reis van de onsterfelijke – Angela Paap
 • De spirituele weg als innerlijk avontuur – Anne Boller
 • De monomythe van de mensheid en het scenario in de originele Star Wars-trilogie – Thomas Schmidt
 • Erfenis – Anneke Munnik
 • His Bobness – Johan van der Cammen
 • Het pad van Christiaan Rozenkruis – Angela Paap
 • Harry Potter en de ontmoeting met het kwaad – Jean Pierre Weber en Gunter Friedrich
 • Vertrek naar de matrix – Myriam Haentzschel
 • Is ‘de’ matrix een holografische simulatie – Frans Spakman
 • Het zwaard vande held, het zwaard van de vrede – Pam Wattie
 • Een dag met een groep Soefi’s – Shihabuddin Yahya Suhrawardi
 • Twee interviews over de spirituele levensreis – Angela Paap
 • Goed en kwaad en daar bovenuit – Gunter Friedrich
 • Citaat, De vier inzichten, de wijsheid van de Tolteken – Don Miguel Ruiz
 • Column, Ja maar – Watcher
 • BoekenDe Bijbel, Maaike StobbeDe meeste mensen deugen, Frans SpakmanGeheime Figuren der Rosenkreuzer

DOWNLOAD LOGON 2020-2 (PDF)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS