Geheime figuren der Rosenkreuzer – geestelijk testament van het Rozenkruis uit de achttiende eeuw

BESTEL GEHEIME FIGUREN DE ROSENKREUZER

Unieke gelegenheid om dit uiterst zeldzame boek uit de achttiende eeuw in een Duitse facsimile-uitgave in uw bezit te krijgen! Alle ‘Figuren’ zijn in losse vellen bijgevoegd, gedrukt op hoogwaardig geschept papier, dat het originele papier praktisch volmaakt benaderd.

De tekst die was gezet uit de moeilijk leesbare Gothische Fractuur is opnieuw gezet in een modern letterfont. Tezamen met de Figuren gegroepeerd in een overzichtelijk verband zijn deze op het originele grote formaat in boekvorm bijgevoegd. Het geheel is in een fraaie, lichtblauwe cassette uitgegeven. Het is een sieraad voor uw boekenkast of leestafel en een spirituele bron vol wijsheid en overdenkingen

De fraaie afbeeldingen van het boek ‘Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert’, gedrukt in Altona in 1785-88, wijzen terug naar de bronnen van het Rozenkruisdenken. In de ‘Geheime Figuren’ zijn de symbolische en mystieke afbeeldingen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw weer geplaatst in de traditie van de rozenkruisers. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een verhandeling van Hinricus Madathanus Theosophus, ‘Aureum Seculum Redivivum’, die al in 1621 was verschenen. De auteursnaam is een anagram-pseudoniem van een de aanhanger van Paracelsus: Hadrianus a Munsicht (Adrian von Mynsicht, Mynsicht is weer een anagram van de eigenlijke familienaam Symnischt, oorspronkelijke Seumenicht, een alchemist).

DOWNLOAD GEHEIME FIGUREN DER ROSENKREUTZER ORIGINEEL (PDF)

De samenstellers brengen het mooiste uit een aantal 16e en 17e-eeuwse ‘pansofische’ werken bijeen. De visuele inhoud is overweldigend. Waarschijnlijk is dit werk ontstaan binnen de kring van de ‘Gold- und Rosenkreuzer’ in Hamburg. Het prachtige werk bevat zesendertig platen met alchemistische, theosofische, hermetische en rozenkruisersvoorstellingen. De samenstellers werden geïnspireerd door de werken van Weigel, Boehme (fakkeldrager 7), Khunrath (fakkeldrager 3), Maier (fakkeldrager 5),  Michelspacher, Mögling, Mynsicht, Welling en anderen. Het boek wordt ook wel beschouwd als het geestelijke testament van de achttiende-eeuwse beweging van de Gold- und Rosenkreutzer.   

Rudolf Steiner (fakkeldrager 16) noemt het boek ‘Geheime Figuren’ in een voordracht in Neuchatel op 27 september 1991, die is opgenomen in het boek ‘Christiaan Rozenkruis en het geheim van de Rozenkruisers’. Het onderstaande gedeelte komt uit die voordracht. 

Christian Rosenkreutz is een individualiteit die zowel werkzaam is wanneer die geïncarneerd is als wanneer die niet in een fysiek lichaam is; die werkt niet alleen als fysiek wezen en door middel van fysieke krachten, maar vooral geestelijk door middel van hogere krachten. 

Zoals we weten leeft de mens niet alleen voor zich, maar in samenhang met de grote mensheidsontwikkeling. Wanneer de gewone mens door de poort van de dood gaat, lost zijn etherlichaam op in het universum. Maar van het zich oplossende etherlichaam blijft altijd een deel behouden, en zo zijn we in de regel omgeven door resten etherlichamen van overledenen, tot ons heil, of ook wel tot ons nadeel. Ze werken op ons in goede of kwade zin, al naar gelang wijzelf goed of kwaad zijn. Uitgebreide werkingen gaan er in deze zin van de etherlichamen van grote individualiteiten naar ons uit. Zo gaat van het etherlichaam van Christiaan Rosenkreutz een grote kracht uit die op onze ziel en op onze geest kan inwerken. Het is onze taak deze krachten te leren kennen en aan die krachten appelleren wij als rozenkruisers. 

In nauwere zin had de rozenkruisersbeweging haar aanvang in de 13e eeuw. Toen werkten deze krachten ongemeen sterk en sinds dat tijdstip bestaat er een Christian Rosenkreutz-stroming, die vanaf die tijd in het geestesleven steeds verder werkt. Er bestaat een wet die zegt dat deze geestelijke krachtenstroom ongeveer elke honderd jaar bijzonder werkzaam tot uitdrukking moet komen. Die komt nu tevoorschijn in de antroposofische (theosofische beweging).

In 1785 kwamen de verzamelde esoterische openbaringen van de rozenkruisers tot uitdrukking in het werk ‘De geheime figuren van de rozenkruisers’ van Hinricus Madathanus Theosophus. In deze publicatie zijn in een zekere beperkte zin aanwijzingen vervat omtrent wat er tijdens de voorafgaande honderd jaar als rozenkruisers-stroming had gewerkt.

Weer honderd jaar later zien we de werking van de rozenkruisers-stroming tot uiting komen in het werk van H.P. Blavatsky, in het bijzonder in haar boek ‘Isis onsluierd’. Veel van de inhoud van de figuren uit het werk van Hinricus Madathanus Theosophus is daarin in woorden opgetekend. Een hoeveelheid westerse occulte wijsheid die nog lang niet aan het licht is gebracht staat daarin, ook al is de compositie soms verward. 

Het is interessant om ‘De geheime figuren van de rozenkruisers’ van Hinricus Madathanus Theosophus te vergelijken met dit werk van H.P. Blavatsky. We moeten daarvoor hoofdzakelijk de eerste helft van de publicatie bekijken, die in de zin van de ‘Figuren’ is geschreven. In het tweede deel dwaalt Blavatsky enigszins af van de rozenkruisersstroming. In haar verdere werken verwijderde H.P. Blavatsky zich van deze geestelijke stroming van de rozenkruisers en we moeten onderscheid weten te maken tussen haar eerste en haar latere publicaties.

Bron: Christian Rosenkreutz en het geheim van de rozenkruisers door Rudolf Steiner

BESTEL GEHEIME FIGUREN DE ROSENKREUZER