Categorie archief: rozenkruisers

Rudolf Steiner over Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers – voordracht in Neuchatel op 27 september 1911

BESTEL CHRISTIAN ROSENKREUTZ EN DE ROZENKRUISERS

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

Er hangt nog steeds een waas van geheimzinnigheid rond de klassieke rozenkruisers. Het werk van Christian Rosenkreutz is in de historie bewonderd èn verketterd. Eeuwenlang werkte de rozenkruisersbeweging in het verborgene. De geesteswetenschap wel nu een nieuw licht op deze spirituele beweging. Rudolf Steiner bespreekt onder andere:

Met zijn geesteswetenschappelijke methode onderzoekt Rudolf Steiner de Lees verder

Boekbespreking ‘Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers uit Logon 2022-1

LEES HET BEGIN VAN OM DE MENSELIJKHEID VAN DE CULTUUR

BESTEL OM DE MENSELIJKHEID VAN DE CULTUUR

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

In de tijdlijn van de geschiedenis van de rozenkruisers zoals die is opgenomen in de tentoonstelling en de catalogus De Rozenkruisers Revolutie, traditie en vernieuwing, staat ook de uit Moravië afkomstige pansofist en onderwijshervormer Jan Amos Comenius (1592-1670) vermeld. Hij onderhoudt banden met Lees verder

De toren van Olympus in jezelf bestijgen, inspiratie-avond met auteur André de Boer in Amsterdam

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

In het inwijdingsverhaal De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit 1616 moeten de kandidaten op de zesde dag allerlei alchemische processen in goede banen leiden om hoger te komen in de toren van Olympus. Wat houdt dat in? Waar staat de toren van Olympus voor? Hoe kun je innerlijke alchemie toepassen op het pad van geestelijke bewustwording en vernieuwing? Auteur André de Boer gaat in op dergelijke vragen op de inspiratieavond van het Gouden Rozenkruis in de Embassy of the Free Mind in Amsterdam op dinsdagavond 17 mei 2022.  Lees verder

Gnostieken en rozenkruisers – hoofdstuk 8 van ‘De grote omwenteling’ van J. van Rijckenborgh en C. de Petri uit 1950

 


BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

Als wij tot u spreken over gnostieken en rozenkruisers en u de zin van ons bedoelen wilt verstaan, moet u zich op een objectief en onbevooroordeeld standpunt plaatsen. Eeuwenlang is namelijk de gehele westerse mensheid terzake van het gnosticisme en de rozenkruiserij opzettelijk in een foutieve denkrichting gedreven. Tengevolge van dit perfide proces is de massa losgescheurd van elke aanraking met de Universele Leer en een willoos slachtoffer van diverse wereldmachten geworden.

Allen die uit eigen innerlijke drang weer binding trachten te zoeken met de universele waarheid, worden bij hun onderzoek sterk gehandicapt door hun ingekapselde bewustzijn, door een ongewilde bevooroordeeldheid die uit het bloedswezen voortkomt. Allen die het pad naar het hogere leven hebben gezocht, kunnen Lees verder

De drie vermogens die gewekt moeten worden – hoofdstuk 1 van ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 1 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op drie vermogens die gewekt moeten worden. 

De belangstellende lezer die dit boek in handen neemt en enige indruk wil verkrijgen van de wijsbegeerte der moderne rozenkruisers, kan niet volstaan met een oppervlakkige kennismaking. Hij moet zich bewust zijn een zware studie aan te vangen, die al zijn aandacht en diepe overweging vereist. De wijsbegeerte van het Rozenkruis geeft geen beschouwingen óver het leven, doch zij grijpt het leven van de leerling zelf aan; zij is zeer Lees verder