Categorie archief: rozenkruisers

De Christushiërarchie of geestesschool – hoofdstuk 2 van ‘Elementaire wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis’

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 2 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op drie vermogens die gewekt moeten worden. 

Het is nu noodzakelijk een nadere beschouwing te wijden aan de geestesschool en haar schijnbaar abstracte waarde in concrete lijnen te schetsen. In de geestesschool komen de drie krachten, die in alle wereldgodsdiensten toegeschreven worden aan het grote goddelijke wezen, tot uiting en ontwikkeling. De goddelijke wil wordt verbonden met Lees verder

De drie vermogens die gewekt moeten worden – hoofdstuk 1 van ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 1 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op drie vermogens die gewekt moeten worden. 

De belangstellende lezer die dit boek in handen neemt en enige indruk wil verkrijgen van de wijsbegeerte der moderne rozenkruisers, kan niet volstaan met een oppervlakkige kennismaking. Hij moet zich bewust zijn een zware studie aan te vangen, die al zijn aandacht en diepe overweging vereist. De wijsbegeerte van het Rozenkruis geeft geen beschouwingen óver het leven, doch zij grijpt het leven van de leerling zelf aan; zij is zeer Lees verder

Het gebed – hoofdstuk 24 van ‘Elementaire wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 24 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op het gebed. 

Het gebed is in het leven van de mens zeer verworden. Het is bij velen slechts een gewoontehandeling, steunende op de gedachte: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet’. Bij velen is het gebed een mystieke handeling, die men in stand houdt uit een zekere eerbied voor wat van geslacht op geslacht is doorgegeven. Niemand kent echter meer het Lees verder

Visie van de rozenkruisers op de Bijbel – hoofdstuk 25 uit ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

De onderstaande tekst is hoofdstuk 25 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op de Bijbel en theologie.

In deze bespreking willen wij onze opvatting over de Bijbel uiteenzetten. De Bijbel wordt door de rozenkruisers als een compendium van het leven beschouwd. Onze klassieken getuigen in de Lees verder

Het zien van de gruwelijke Medusa – hoofdstuk 11 uit ‘Het Gouden Rozenkruis’ van Catharose de Petri

 

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

Als u de werkzaamheid van de wet van samenhang kent, dan weet u, dat door de werking van deze wet, de gehele mensheid in deze dialectische dreven een gebonden eenheid vormt. De dialectische mensheid vormt een collectief, en waar de som van onze biologische staat ons bewustzijn vormt, zo zult u zich kunnen voorstellen, dat er een totaal-bewustzijn is, een vertegenwoordigend bewustzijn van de Lees verder