26 Rozenkruis nu! Gesprek met de auteur van ‘De Dertiende’ – boek van de maand juli 2024

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 26
Gaan wij in het licht der gnosis (hymne 168)
29 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25WEEK 26

De maand juni 2024 stond in de het teken van tempellied 168 met de titel ‘Gaan wij in het licht der gnosis’. Het boek De dertiende – overwegingen op een gnostieke ervaringsreis van Arnold Stevelink past bij dat thema. Van 29 juni tot en met 31 juli 2024  kan het boek met een korting van € 4,50 worden aangeschaft. 

  • Hoe ben je gekomen tot de titel van je boek: De dertiende.
  • Er zijn tegenwoordig veel psychische problemen. Hoe zouden mensen in deze tijd uit een. Negatieve spiraal kunnen komen? 
  • Wat betekent voor jou onvoorwaardelijke liefde waar je aan het begin en aan het einde van je boek over schrijft? 

 

BESTEL DE DERTIENDE, VAN € 19,50 VOOR € 15,00 VAN 29 JUNI – 31 JULI 2024

 

TEMPELLIED 168

Gaan wij in het Licht der Gnosis
tot ’t gewijde Tempelhuis.
Toont nu met gespreide armen
’t Levend Gouden Rozenkruis.
In het midden van de micros
straalt het goddelijk Idool,
dat als Hoger Zielewezen
glanst in ’t veld der Geestesschool.

Zoals ’t hart, zo zijn de hoofden
van het Gnosisvuur vervuld.
Zo gaan wij dan nu de Berg op
in het Goud Gewaad gehuld.
Komt, gaat met ons ’t steile Pad op
tot de Top der Spijziging,
in de Gnosis die ons liefheeft,
die ons voedt tot loutering.

Kracht tot gaan wordt ons geschonken,
’t Morgenlicht golft om ons heen.
Ieder staat hier nu als strijder
nu de Zon der Hoop verscheen.
Sluit de handen tot één keten,
als één groep, tot arbeid klaar.
Heft de harten tot de Gnosis,
als een ware Priesterschaar.

BESTEL DE DERTIENDE, VAN € 19,50 VOOR € 15,00 VAN 29 JUNI – 31 JULI 2024