Het offer van de liefde – het laatste hoofdstuk uit ‘De dertiende’ van Arnold Stevelink

 

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Er werd me eens gevraagd iets te schrijven over de strijd van de liefde. Deze vraag is eigenlijk ontstaan omdat ik het proces aanvankelijk zo had geformuleerd: de strijd van de liefde, niet alleen bedoeld als de innerlijke strijd, maar ook de strijd in de hele kosmos. De strijd totdat alles liefde is. Welnu, de liefde kent natuurlijk geen strijd zoals wij die kennen. De liefde kan niet strijden, zij is volmaakt. Ik heb het hier over de liefde die van God uitgaat, die God zelf is; deze liefde is een confrontatie met jezelf. Het is het leren omgaan met een nieuwe emotionele energie die in je stroomt, die in je aanwezig is en die al het oude in je aantast. De liefde is eindeloos geduldig en wacht op je, tot je jezelf aan haar wilt overgeven.

De liefde strijdt niet. Wijzelf zijn de strijd. Wijzelf zijn de weerstand. Er is strijd in het overwinnen van onszelf. Jezus zei:

‘Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde;
ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard’.
(Mattheüs 10)

Men heeft zich verbaasd over een bijzondere zin in het Evangelie van Judas. Nadat Jezus gezegd heeft dat Judas de dertiende zal worden, spreekt hij:

‘Maar jij zult allen overtreffen
want jij zult offeren de mens die mij draagt.’

Het offer van Judas en het offer van Jezus leidden toe naar de opstanding. Het begrip en de verwerkelijking hiervan is het omslagpunt, het criterium van het gnostiek-christelijk inwijdingsmysterie. De rol van Judas maakt ons ook wel duidelijk dat de evangeliën nooit bedoeld kunnen zijn als historische verslaglegging, maar als symbolische inwijdingsverhalen. Jezus sprak: Wees mijn navolgers. Jezus nodigt je uit tot een offer, een offer aan de liefde, maar tegelijkertijd is het ook een offer ván de liefde. De liefde offert zich ook aan ons. Dat is nu liefde: een tweevoudige stroom die God is.

De liefde accepteert je gehele wezen, je ik-wezen, dat je zelf ontmaskerd hebt als pijnlijk en onvolmaakt. Zij ontvangt je, reinigt je, neemt je aan en bedekt je gehele wezen. In stille ontroering kun je getuige zijn van een proces dat zich in je eigen innerlijk afspeelt.

Wat vraagt deze liefde van ons, van jou? Zie het boven en zie het beneden. Zie het boven: de liefde. Zie het plan, de geweldige mogelijkheid om de Mens, elk mens, stralend gelukkig te maken, voor altijd. Zie nu ook het beneden, daal af, zie de wereld om je heen, alle mensen, de hele mensheid. Stel je open voor de totale volheid van het leven, neem die in je op, laat diep tot je doordringen wat deze werkelijkheid is. Proef de spanning tussen het boven en het beneden. Ervaar het contrast, zie het onrecht, het lijden, het verdriet. Zie dat het boven niet is als het beneden.

Zie hier de opdracht: het beneden aan het boven gelijk te maken, door in vol bewustzijn het boven met het beneden te verbinden. In jezelf, met jezelf. Laat de overwinning zich voltrekken door de liefde; dit kun je omdat in je hart ook de Christus woont. Zo sta je open voor de kracht van boven en sta je ook in verbinding met het beneden. In de verbinding met het ‘horizontale’ en het ‘verticale’ staat de roos te stralen. Het is nu een gouden roos, het nieuwe hart. Het is één met de bron, de vader-moeder van de schepping.

Jouw totale zelfovergave, jouw verlangen naar het heil voor wereld en mensheid, zal mede oorzaak zijn van een uitstorting van liefde over de wereld, zodanig, dat daarmee een nieuwe stap wordt gezet in het plan dat God heeft met wereld en mensheid.

De schepping wacht op ons, op jou.
Wees een navolger.
Word de dertiende.

Bron: De dertiende – overwegingen op een gnostieke ervaringsreis door Arnold Stevelink

Arnold Stevelink is bereikbaar via ajtstevelink@gmail.com

 

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS