Categorie archief: Algemeen

Gnosis in Nederland – Hugo van Hooreweghe over een onbekende levensvisie in de historie van de Lage Landen


BESTEL GNOSIS IN NEDERLAND

Het boekje ‘Gnosis in Nederland’ (Symposionreeks 37) bevat de teksten van de voordrachten op het symposion dat in 2016 plaatsvond in de Stadsbibliotheek van Alkmaar ter gelegenheid van 75 jaar Lectorium Rosicrucianum aan de Oude Gracht 114 in AlkmaarDick van Niekerk sprak over Coornhert, en Medy van der Laan over ‘Geïnspireerd leven in de 21ste eeuw’. Hieronder volgt de tekst van de eerste voordracht die werd gehouden door de Vlaming Hugo van Hooreweghe. Hij gaat in op de gnosis in de Nederlanden door de eeuwen heen. Lees verder

Inspiratie-avond over Pythagoras in Amsterdam op dinsdag 21 september 2021 door Doride Zelle

INSPIRATIEAVOND OVER PYTHAGORAS IN AMSTERDAM

  • Datum: dinsdag 21 september 2021
  • Tijd: 20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
  • Adres: Keizersgracht 123, Amsterdam
  • Zaal: Embassy of the free mind
  • Spreker: Doride Zelle-Van de Stolpe
  • Aanbevolen boek: Pythagoras van Konrad Dietzfelbinger
  • Toegang: vrijwillige bijdrage (richtprijs: € 5,00)
  • Inschrijven: centrumamsterdam@rozenkruis.nl

Pythagoras staat bekend om de naar hem genoemde wiskundige stelling, maar minstens zo belangrijk was zijn optreden als stichter van een mysterieschool. De belangrijkste erfenis daarvan vormen de gulden verzen, een verzameling van 71 spreuken met voorschriften die we in veel religies tegenkomen eer uw ouders, wees rechtvaardig, maar die ook oproepen de ziel te genezen, want goddelijk is het geslacht van de sterfelijken. Die stellingen worden in het boek van Konrad Dietzfelbinger gevolgd door een levensbeschrijving van Pythagoras. Op het omslag staat de zogeheten tetractys. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave. 
Lees verder

Het verlangen naar de ideale maatschappij – utopieën uit de Renaissance

De hermetische gedachten lopen als een rode draad door de geschiedenis van de mensheid. Vooral in Europa werden steeds nieuwe plannen gemaakt voor een maatschappijvorm waarin de mensen volgens hermetische beginselen zou den kunnen leven. Zulke hooggestemde plannen noemt men utopieën, omdat zij niet tegen de bestaande orde waren opgewassen. Zoals Utopia van Thomas More. Maar ging het de plannenmakers wel om een nieuwe maatschappij?

De gedachten die ten grondslag liggen aan De ideale staat van Plato, de Zonnestaat van Tomasso Campanella, Utopia van Thomas More, Nieuw-Atlantis van Francis BaconChristianopolis van Johann Valentin Andreae, en Het Labyrint der Wereld en het Paradijs des Harten van Jan Amos Comenius lijken veel op elkaar. Het beeld van een geheel andere wereld zou dat van de Lees verder

Twee aanhoudende leugenaars – volledige tekst van de tweede brief van Marsilio Ficino in ‘Brieven deel II’

BESTEL GEEF VRIJELIJK WAT VRIJELIJK ONTVANGEN IS – BRIEVEN DEEL II

Het doel van de brieven van Marsilio Ficino (1433-1499) is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid. hieronder volgen de tekst van de tweede brief met de titel ‘De bedrieglijkheid van menselijke voorspoed’ in Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is – Brieven deel II, Marsilio Ficino en de inhoudsopgave.  Lees verder

Oorspronkelijke levensvragen – beluister of lees bezinning 3 van het Gouden Rozenkruis

 

LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – START  IN SEPTEMBER 2021

 

Een belangrijk aspect van de universele leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen, zoals de vragen van de sfinx: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? In deze bezinning hebben we een aantal vragen vermeld die je kunt beschouwen als levensvragen, iets dat je zou kunnen raken in de uitgangspunten die je hanteert in het leven. Lees verder