Citaten over vreugde

Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.
Francis Bacon

De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst.
Comptesse Diane de Beausacq

De vreugde van het goede doen ligt in het zaaien, niet in het oogsten.
Jacinto Benavente

Bovenmatige smart lacht, bovenmatige vreugde weent.
William Blake

Het weefsel van vreugde en leed is de stof waarmee de goddelijke ziel zich kleedt.
William Blake

Wie een vreugde aan zich bindt, vernietigt het gevleugeld leven. Wie de vreugde kust in haar vlucht, leeft in eeuwige zonsopgang.
William Blake

Als een mens door lagere vreugde te verzaken kan komen tot hogere vreugde, moet hij de lagere opgeven en reiken naar de hogere.
Boeddha

Hoe kan er lachen zijn, hoe kan er vreugde zijn, als deze wereld altijd in vuur en vlam staat?
Boeddha

Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs als de hele wereld ziek is.
Boeddha

Vreugde en verdriet wisselen elkaar door de eeuwen heen af, zolang het wiel van geboorte en dood draait.
Boeddha

Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren.
Godfried Bomans

Niet alleen de angst is besmettelijk, maar ook de rust en de vreugde.
Dietrich Bonhoeffer

Vreugde en geluk beginnen altijd vanbinnen te groeien, nooit vanbuiten.
Phil Bosmans

Tranen zijn een natuurlijke vreugde uiting en de lach dient vaak alleen om de wanhoop te ontmaskeren.
Geoffry Chaucer

Wees een bron van vreugde en laat de critici en pessimisten maar klagen over de wereld.
Paulo Coelho

Het is niet egoïstisch om gelukkig te zijn. Het is jouw hoogste doel. Je vreugde is de grootste bijdrage die je kunt leveren aan het leven op deze planeet. Een hart in vrede met de eigenaar zegent iedereen die het aanraakt.
Alan Cohen

Werken kan je overheersende gedachte zijn en vreugde een bijzaak. Maar vreugde is je ware doel, en werken de bijzaak.
Alan Cohen

Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven.
Confucius

De herinnering aan een voorbijgaand kwaad brengt nu vreugde voort.
René Descartes

In elke hoge vreugde mengt zich een gevoel van dankbaarheid.
Marie von Ebner-Eschenbach

De belangrijkste taak van de leraar is om de vreugde van het creëren en het herkennen te wekken.
Albert Einstein

Vreugde in kijken en begrijpen is het mooiste geschenk van de natuur.
Albert Einstein

Zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet.
Desiderius Erasmus

We streven meer ernaar om smart te voorkomen dan vreugde te bereiken.
Sigmund Freud

Ik bezit absoluut niets. En sedert ik op een nacht die beslissing heb genomen, werd de wereld van mijn ervaringen met vier dingen verrijkt; leven, macht, vrijheid en vreugde. Als u die dingen wilt bezitten, mijn vriend, dan moet ook u die weg gaan.
Mahatma Gandhi

Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft, hoe meer vreugde u kunt bevatten.
Kahlil Gibran

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.
Kahlil Gibran

Men noemt ‘geluk’ een samenloop van omstandigheden die vreugde verschaft. Maar men noemt vreugde de toestand waarin men niets nodig heeft om zich gelukkig te voelen.
André Gide

Komt hij niet, komt hij wel, de dag dat de vreugde groot wordt, de dag dat het verdriet klein wordt?
Dag Hammarskjöld

De ouderdom is een natuurlijke toestand, waaraan God de daarbij behorende gevoelens geschonken heeft die hun eigen vreugde in zich dragen.
Wilhelm von Humboldt

Plezier is een poging om jezelf te vullen met iets. Vreugde is wat je bent.
Byron Katie

Als er geen smart was zou men zich niet verheugen in het ervaren van vreugde. Het is smart die iemand helpt om vreugde te ervaren, want alles wordt onderscheiden door zijn tegendeel.
Inayat Khan

Het allerbelangrijkste in het leven is het reizen naar volmaaktheid. Als de mens volmaakt geboren was, zou er geen vreugde in het leven zijn.
Inayat Khan

Leven in het heden is de ogenblikkelijke gewaarwording van schoonheid en de grote vreugde daaraan, zonder er genoegen aan te willen ontlenen.
Jiddu Krishnamurti

God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.
C.S. Lewis

Stilzwijgen is de volmaakte bode der vreugde.
Eugène Marbeau

Alle angst komt van de duivel. De moed en de vreugde zijn van God.
Novalis

Het is bijna de moeite waard om in het leger te zijn geweest voor de vreugde die de vrijheid je geeft.
John dos Passos

Indien u vreugde wilt vermenigvuldigen, moet u haar delen.
Pythagoras

De muren die wij bouwen om ons verdriet buiten te sluiten, sluit ook de vreugde buiten.
Jim Rohn

Stilzwijgen is de volmaakte bode der vreugde.
William Shakespeare

Zonder moeite geen vreugde, wie bloemen plant, moet veel water dragen.
Frida Schanz

De vreugde is overal en wil zich laten vinden.
Anna Schieber

Geen sterveling viel ooit in zijn leven onvermengde vreugde ten deel.
Friedrich von Schiller

De echte vreugde is een ernstige zaak.
Seneca

Dit is de ware vreugde in het leven, gebruikt worden voor een doel dat door uzelf als groots wordt gezien.
George Bernard Shaw

De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
Baruch Spinoza

Ik sliep, en droomde dat het leven vreugde was; ik ontwaakte en zag: het leven is plicht; ik werkte en zie: de plicht is vreugde!
Rabindranath Tagore

Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken.
Moeder Theresa

Er zijn heerlijke lenteregens waarbij de hemel lijkt te huilen van vreugde.
Paul-Jean Toulet

Vreugde is onze ontsnapping uit de tijd.
Simone Weil