Les Parfaits – gedicht van Ans Spoel-de Pril over de ingewijden van de katharen

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN

LEES MEER OVER GEDACHTEN EN GEDICHTEN

Les Parfaits

Zij gaan ons voor naar ’t Land der Belofte,
De vlammende toorts der waarheid omkneld,
De kandelaar stralend, de reisstaf geheven
Als richtsnoer voor alle pelgrims gesteld.

Zij gaan ons voor naar ’t Land der Bevrijding,
‘Onwrikbare Weten geleidt deze tocht.
Onpeilbare Liefde gaat mede met allen …
De armen-van-Geest, die ‘Vrij’ zijn gekocht.

Zij gaan ons voor naar ’t Land der Vervulling,
Hun voetstappen trekken een lichtende voor.
Door dorre woestijnen der brandende wereld
Snijdt recht tot het doel hun vlammende spoor.

Zij gaan ons voor naar’t Land van de Gnosis,
Wijzend de Weg, over grenzen van dood.
nimmer bezwijkend, immer behoedzaam,
Sterker dan alles wat tegenstand bood.

Zij gaan ons voor en wachten de schare,
Die als de priestergroep, volgen de voor,
Door hén gerecht door de dorrende landen …
Zo gáán de priesters het ‘goudene spoor’.

Zij breken het Brood – het Hemelde Manna,
Zij schenken de Wijn – de Wijn van de Geest:
De heilige Spijzen, het Levende water
Bereiden ons tot het Bevrijdende Feest.

Bron: ‘Gedachten en Gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel’ door Ans Spoel-de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN