Wat is gnosis?

LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – START  IN SEPTEMBER 2023

In de bovenstaande Engelstalige video spreken Petra Augrandjean-Karres en Peter Huijs over gnosis aan de hand van drie boeken:

In het woordenboek wordt Gnosis verklaard als ‘diepere kennis en innerlijk inzicht in mens, wereld en godsdienst’. We kunnen het ook omschrijven als ‘levende kennis van het hart’, die het mysterie van het menselijk bestaan onthult. Gnosis wekt het hart zoals een bloem zich uit de knop ontvouwt. Door de warme lichtstralen die haar beschijnen kan zij zich openen. Zo zal de diepere kennis die in het hart besloten ligt, zich kunnen openbaren. Een mens kan dit ervaren als een innerlijk herkennen, een zeker weten van iets dat niet te benoemen valt.

In gnostieke geschriften wordt dan ook gezegd dat Gnosis een kracht is of een licht dat niet uit de ons bekende natuur voortkomt maar uit de goddelijke liefde. Dit licht is voortdurend werkzaam in de wereld en maakt zich kenbaar aan hen die daar ontvankelijk voor zijn.

1 OUDHEID2 KATHAREN3 RENAISSANCE4 ROZENKRUISERS

Men treft het begrip Gnosis ook aan in vele historische en filosofische bewegingen, die haar symbolen en begrippen proberen te verklaren. Maar verstaan kunnen we haar pas, wanneer wij haar als een steeds actuele geestelijke kracht gaan ervaren. Een kracht, die in mens en kosmos werkzaam is en die de mens kan leiden naar zijn bestemming. En het bereiken van de juiste bestemming is immers het doel van iedere reis, ook van onze levensreis? Om onze bestemming te kunnen herkennen, zullen we eerst onszelf moeten kennen.

Mens ken uzelf stond enkele duizenden jaren geleden al gegrift in het voorportaal van de tempel van Delphi die gewijd was aan Apollo. Het Evangelie van Thomas zegt: “Wie alles weet maar niet zichzelf kent, die mist het Al.” In de wijsheidstaal van het Oude Egypte wordt gesproken over de zelfkennis die gelijk is aan godskennis. “O, Asklepios”, roept de legendarische Hermes Trismegistus uit, “de mens is een groot wonder!”

Ik ben niet alleen een sterfelijk lichaam dat leeft en sterft. Ik ben ook een onsterfelijke ziel die zelfs een god kan zijn als ik uit die diepe bron van Gnosis word wedergeboren.

Bron: Syllabus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’, verkenning 1

LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – START  IN SEPTEMBER 2023

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER GNOSIS