Egypte, tempels, mens en magie – symposion over de mysteriën op zaterdag 22 juni 2019 in Bilthoven

INSCHRIJVEN VOOR HET EGYPTE-SYMPOSION OP 22 JUNI 2019 IN BILTHOVEN

Een symposion over Egypte, het oude Khemet, ‘geschenk van de Nijl’, de bakermat van de beschaving én van de mysteriën. Van daaruit spreidden zich geheime leringen en magie over het Middellandse Zeegebied en Europa. De verhalen over Re, Maät, Noet, Osiris en Isis verwijzen alle naar een gouden tijd. In het oude Egypte zweeft het beeld van de zoon van de godheid, Horus, boven een heel volk. Wat kunnen wij vandaag de dag nog met de mysteriewijsheid van het oude Egypte?

 • Datum: zaterdag 22 juni 2019
 • Tijd: 10.15 – 16.00 uur (ontvangst en koffie/thee vanaf 9.30 uur), programma-overzicht
 • Locatie: Conferentiecentrum Renova, Maartensdijkseweg 1, Bilthoven
 • Sprekers: Petra Hogenboom, José van Emmerik, Corina Zuiderduin, Klaas-Jan Bakker en Peter Huijs
 • Musici: Ad de Jong (composer, vleugel), Liesbeth Meurer (cello) en Margareth Iping (mezzo-sopraan)
 • Dagvoorzitter: Hannie te Grotenhuis
 • Nieuwe bundel in de symposionreeks: in de prijs inbegrepen (wordt u later toegestuurd)
 • Parkeren: Gratis
 • Openbaar vervoer: Van station Bilthoven rijdt een taxi voor € 2,50; bellen: 035-6668241
 • Toegang: € 45,- incl. vegetarische lunch; voor studenten: € 15,-
 • Organisatie en aanmelden: Stichting Rozenkruis

DE VESTIGING VAN PENTAGRAM BOEKWINKEL OP RENOVA IS OP 22 JUNI GEOPEND

Petra Hogenboom – Het geloof van de oude Egyptenaren – religie en magie in het dagelijks leven

Wie denkt aan religie bij de oude Egyptenaren denkt al snel aan de uitgebreide dodencultus, aan grote tempels of aan de talloze goden die het Egyptische geloof kende, maar het geloven van de Egyptenaren was veel meer dan dat. Het speelde een rol in heel veel elementen in de indeling van de dag. Zo zagen de Egyptenaren in verschillende natuurlijke elementen de hand van de goden en wisten ze religie, magie en wetenschap met elkaar te versmelten in hun dagelijkse leven en dagelijkse doen en laten. Ze gebruikten talloze amuletten ter bescherming of juist om gunsten van de goden op te roepen. En ze vereerden hun voorvaderen en andere goden in de altaren in hun eigen huis. Als men in juridische procedures een eed moest zweren dan zweerde men ook een eed op de goden. Dus de goden speelden een veel bredere rol dan alleen de verering van hen in de tempels.

José van Emmerik – Uit Noen – Het onbeweeglijke brengt het beweeglijke voort, de dynamiek van openbaring en eenwording

In onze wereld ziet het goede, hogere en bewuste zich steeds geplaatst tegenover het slechte, lagere en onbewuste. Dat gegeven wordt diepzinnig uiteengezet in de Egyptische mythe van Heliopolis. In een voortdurend synamisch proces strijd Horus tegen Seth om de troon die Osiris vacant liet. Harmonie of Maät kan alleen worden gerealiseerd door de tegengestelden op te heffen en de ‘orde’ tot een hogere eenheid te herstellen. Pas dan kan Horus zijn rechtmatige plaats op de troon innemen als levende verbinding tussen aarde en hemel. Zo is de Farao altijd ‘Horus’, zoon van Osiris, die als koning-priester daarin opgaat. Hoe kan deze mythe als motor dienen voor bewustwording en bevrijding in het hier en nu?

Corina Zuiderduin – Reis door het mooie Westen – een videopresentatie als zielereis door het Mooie Westen

Iedere nacht als je slaapt, maar ook na de dood, kan je reizen door de paradijselijke hemelvelden die de oude Egytenaren ‘het mooie westen’ noemden. Corina Zuiderduin, auteur van het boek Het Mooie Westen – Mythen en Symbolen van Egypte, legt in de video-presentatie stap voor stap uit welke fasen de menselijke ziel doorloopt na de dood. Tevens toont zij dat er voor de Egyptenaren niet één leven was, maar dat je in nieuwe levens nieuwe ervaringen opdoet, zodat je je steeds verder kan ontwikkelen. 

Klaas-Jan Bakker – Egypte, huis van de mensheid, bakermat van de gnosis – inwijding en ingewijden

Egypte is de bakermat van heilige kennis, gnosis, mysteriescholen en ook de bakermat van het christendom. Egypte draagt in zich het geheim van het eeuwige begin, en deze kennis werd door inwijding overgedragen ‘aan hen die het waardig zijn’. De arts en alchemist Michael Maier beschreef dat al in 1617.  Zo was het toen, en zo is het voor de mens van nu nog steeds, dwars over de grenzen van ruimte en tijd. Klaas-Jan Bakker neemt ons mee op een inwijdende reis langs plaatsen en ingewijden, onder wie Thoetmosis II en Amenhotep IV, de Farao die zijn naam veranderde in Echnaton. Een bekende tekst die aan hem wordt toegeschreven is de Zonnehymne van Echnaton.

Peter Huijs – Lotus en Riet – De wet van het hart en van het dagelijkse leven

Wat lang niet werd geweten, kun je nu opnieuw waarnemen, als je het innerlijk oog weet te openen. Steeds beter leren we begrijpen welke schatten – abstract en fysiek – wij aan ons aan het begin van onze beschavingsreis als kind-mensheid meekregen. In de slotvoordracht probeert  de spreker oud en nieuw op meerdere manieren te verbinden: wat toen was, is nu meer dan ooit relevant. Symbool voor Boven-Egypte was de Lotus, voor Beneden-Egypte het Riet. In de mens staat de lotus voor het hart, waarin de eeuwige wet ligt vastgelegd, het riet voor de papyrus waarop we samen met Thot de daden van het tijdelijke vastleggen.

INSCHRIJVEN VOOR HET EGYPTE-SYMPOSION OP 22 JUNI 2019 IN BILTHOVEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *