Echnaton, Ichnaton of Achnaton: gnostieke farao wiens werken in Egypte bijna allemaal bewust zijn uitgewist

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

Men zou bladzijden kunnen vullen over de vele boeiende esoterische aspecten van het oude Egypte, en er is een rijke literatuur over te vinden.

De grote massa leefde als een groep, had nog weinig individueel bewustzijn, en voegde zich naar goden en priesters. En toch is Egypte ook het land van de opkomst van het menselijke verstand, van ongelofelijke wetenschappelijke prestaties van dit zo lang al weer verdwenen volk. Boeiend is de rol van de farao, wiens naam betekent: Hij die in het (geestelijke) huis is. De farao was koning-priester, hij regeerde over de twee rijken Boven- en Beneden-Egypte, maar ook over het geestelijke en stoffelijke Egypte. Hij was de directe vertegenwoordiger van de broederschap in het rijk, en als zodanig beschouwden de mensen hem als zoon van de goden. 

In de latere historische perioden van het Egyptische tijdvak kon het niet anders of het pure en bevrijdende moest verloren gaan, zoals iedere poging van de broederschap om bevrijdend te werken op den duur wordt geïmiteerd, omgebogen en teniet wordt gedaan. 

In die tijden hebben de priesterschappen de ongelofelijke magische kennis en macht waarover we spraken ernstig misbruikt om het volk (en de farao!) aan hen ondergeschikt te maken, en zodoende een belangrijke politieke macht voor zichzelf gecreëerd.

Door de oververheerlijking van Amon, de godheid van ‘het verborgene in de lucht’, werd het voor de gewone mens onmogelijk om vrij te kunnen leven. Daarvoor had hij van toen af aan priesters nodig, die dat verborgene immers konden verklaren en duiden. De priesters van Ammon maakten daar misbruik van. Tot het zover kwam dat er geen enkel bevrijdend werk meer gedaan kon worden. Het is een drama dat zich vele eeuwen later, in de christelijke kerken, zou herhalen. 

Talloze bewijzen zijn er in de musea van Europa en Amerika te vinden over de afgodendienst, over afhankelijkheid en afhankelijk maken, over liefdesbezweringen, magische oproepen en nog veel meer. Over het ware Egypte, over zijn hoge roeping en het bijzondere leven dat de mensen er konden leven weet men evenwel veel minder. Eén grote poging is er nog geweest om deze neergang te stoppen. 

Ongeveer 1480 jaar voor onze jaartelling regeerde Achnaton (ook Ichnaton of Echnaton genoemd) over de twee rijken. Hij brak in ware vrijmakende zin met het oude, door het hele Amon-priesterschap de laan uit te sturen en de zonne-religie opnieuw met kracht te herstellen. Daartoe stichtte hij een volledig nieuwe stad, Achetaton (‘Horizon van Aton’) , bij het tegenwoordige El Amarna. Bovendien doorbrak hij de star geworden cultuur en inspireerde zijn kunstenaars tot een nieuw beeld- en vormgebruik, de waarheid getrouw. 

Een prachtig voorbeeld van de kunst die hij bedoelde is in Berlijn te bewonderen waar een buste van zijn vrouw Nefertiti ons verbluft door haar moderne look, haar innerlijke kracht en frisse schoonheid. Van hemzelf is in het Louvre een portretsculptuur in zandsteen te zien, met een erg gevoelige, wijze uitdrukking. 

De zonnehymne van Echnaton vormt een bewijs van zijn inspiratie en kennis van de wereld als samenhangend geheel , een zonne-heelal waarbij de aarde in werkelijkheid volledig bij de zon behoort. De verantwoordelijkheid die hij op zijn schouders voelde was om zijn rijk een stap in de richting van de herstelde eenheid te laten doen. Op een grenssteen van kort na zijn dood staat een eerbewijs aan hem:

‘De zonde is uit het land verdwenen;
de waarheid houdt stand en de leugen is iets afschuwelijks.
Het land is weer zoals het in de oertijd was.’

Grof geweld heeft korte tijd later alle sporen van zijn impuls met de gebruikelijke grondigheid uitgewist; en de stad Achetaton werd met de grond gelijk gemaakt. Maar de roep van de broederschap heeft ook toen weerklonken, zoals zij steeds weerklinkt, en heeft vele, vele mensenzielen thuis gevoerd uit het zand van de woestijn van Egypte.  

Bron: Gnosis – stromen van licht in Europa door Peter Huijs

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA