Symposionboek ‘Mysteriën van Egypte: tempels, mens en magie’ – Stichting Rozenkruis


BESTEL MYSTERIËN VAN EGYPTE

LEES MEER OVER DE WEBINARSERIE OVER EGYPTISCHE SCHEPPINGSMYTHEN

Voordrachten over het geheim van de Egyptische tempels die, onder veel meer, plaatsen van genezing waren. De graven die de Farao’s bouwden werden ‘het huis van miljoenen jaren’ genoemd – eeuwigheid trotserend. De koning, god en mens tegelijk, liet daarmee zien dat hij in staat was zijn tijd, Egyptes beschaving en de verbinding met de hemel altijd intact te houden. Als hij ‘de eeuwige tijd’ wist te bewaren, bleef de chaos ver en konden alle zonen en dochters van Egypte veilig hun leven leiden en met een gerust hart sterven.

WOORD VOORAF

Een symposion over het geheim van de tempels van heling. Een graftempel voor een farao werd in het oude Egypte ‘het huis van miljoenen jaren’ genoemd. Wat betekende dat? Wat is het raadsel van ‘de eeuwige tijd’ waarin zij leefden? Wat is het verschil met de lineaire tijd van de moderne mens van nu? De verhalen over Re, Ma’at, Noet, Osiris en Isis verwezen alle naar een legendarische gouden tijd. In die tijd zweefde het beeld van de zoon der Godheid, Horus, boven een heel volk. In dat beeld leefden de Eyptenaren. 

De oude naam voor Egypte was Khemet; het is het land van de Nijl, de tempels en het begin van wat we de westerse beschaving noemen. Het is ook de bakermat van de mysteriën, en het is van daaruit dat deze zich over het Middellandse Zeegebied en Europa hebben verspreid. 

De mysteriën behelsden de genezing van de mens op alle gebied: lichaam, ziel en geest.
De oude wijsgeren zeiden dat in de vroegste tijden het land zelf één groot inwijdingsveld was. Wat zijn de geheime betekenissen van de oostelijke en de westelijke oever, van tempels van heling, van de eeuwige tijd? En: Wie was Echnaton, deze ongelofelijke Farao en prins van het Licht, die het hele toenmalige rijksgebied op zijn grondvesten deed schudden?

OPENINGSWOORD DOOR HANNIE TE GROTENHUIS

Heel hartelijk welkom op dit symposion van Stichting Rozenkuis over de mysteriën van het oude Egypte. Als je zo aankomt over het voorplein, in de warme zon, zie je de banner met dat grootse beeld van Ramses III en zijn dochter. Vervolgens in de hal de prachtige panelen en het riet. Je waant je in Egypte. 

We zijn vandaag te gast op het landgoed Renova, conferentiecentrum van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Een heerlijke plek om op een zonovergoten dag als deze te verblijven. Het oude Egypte – de verhalen en goden, de tempelcomplexen, piramides en koningsgraven, de prachtige beelden en kleurrijke symbolen: duizenden jaren nadien spreken zij ons nog steeds zeer aan, getuige ook de grote opkomst vandaag. Het tijdloze van dit rijk, het universele klinkt door alles heen. Luister eens naar woorden uit de Zonnehymne van Echanaton:

Hoe lieflijk verschijnt gij, Zon, o, Levende in de lichtwoning des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat.[…]
Uw stralen voeden al wat geplant is,
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed,
zoals gij haar geschapen hebt.
Hoe schitterend geordend zijn zij,
uw doelstellingen voor deze wereld…
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat, sterven zij.
Het leven is in de tijd, en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij
want gij hebt de aarde gegrondvest
en gij richt hem telkens weer op
voor uw zoon die uit uw lichaam is voortgekomen.

Ruim 3000 jaar oud zijn deze regels, maar de klank en de toon zijn nog altijd fris. Bij nader inzien – en vandaag zullen ons daarvoor talloze bewijzen geleverd worden – is het volstrekt begrijpelijk dat die grote zeggingskracht van het oude Egypte zoveel eeuwen weet te overbruggen. Want Egypte kan met recht onze bakermat worden genoemd.

Er loopt een directe, doorgaande lijn tussen het oude Egypte en onze moderne tijd. Het Alexandrië vanaf circa 600 voor Christus (toen opende Egypte haar grenzen voor buitenlanders) was een smeltkroes van ontwikkelde geesten. Griekse filosofen en vrijzinnige joden werden er in de Egyptische mysteriën onderwezen, opgeleid en erdoor geïnspireerd.

Pythagoras bijvoorbeeld schrijft dat hij in de Egyptische mysteriën werd ingewijd. Socrates en Plato, toch wel de grondleggers voor de Westerse filosofie, reisden in Egypte. Plotinus, nog zo’n filosoof-reus, was een Egyptenaar. En een Duits onderzoeker schrijft:

‘Om de meest fundamentele inhoud van het christendom te verstaan, moet men naar Egypte gaan. Dat Jezus Christus Gods Zoon is – waar­lijk mens en waarlijk God – is een overtuiging die aan geen enkele tekst van het jodendom kan worden ontleend. (…) Dit centrale begrip van het christelijk geloof danken we aan de grote, drieduizend jaar oude religie aan de Nijl. (…) In zekere zin is het zelfs zo dat het christendom de oude religie van het Licht opnieuw belichaamt.’ 

Het is inderdaad frappant om de vele diepzinnige overeenkomsten te zien tussen de Egyptische wijsheid en het christelijke inwijdingsmysterie, zoals dat bijvoorbeeld in de Nag Hammadi-teksten tot ons komt. En als we dan nog weer wat later in de westerse geschiedenis kijken dan zien we dat aan het begin van de Renaissance in Italië niet alleen Plato werd herontdekt, maar ook dat de belangrijkste impuls van die renaissance de geschriften van Hermes Trismesgistus waren (Het Corpus Hermeticum), die toen teruggevonden werden. De uit de Egyptische wijsheid voortvloeiende teksten vonden zo hun weg naar ons moderne denken. Het was trouwens ook Hermes Trismegistus die schreef: ‘Egypte is het beeld van de Hemel’. En in dat beeld mogen wij ons vandaag verdiepen, ons eraan laven en ons erdoor laten inspireren. 

INHOUD

BESTEL MYSTERIËN VAN EGYPTE, € 12,50

LEES MEER OVER DE WEBINARSERIE OVER EGYPTISCHE SCHEPPINGSMYTHEN

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER HET OUDE EGYPTE