De Egyptische Oergnosis: afspiegelingen van de eeuwige wijsheid van Hermes Trismegistus en Jan van Rijckenborgh


BESTEL DE 4 DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

In het midden van de jaren vijftig openen J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri voor leerlingen van het Gouden Rozenkruis een deur: die van ‘de schatkamer van de hermetische wijsheid’. Die schatkamer zijn de zeventien boeken van het Corpus Hermeticum en de Tabula Smaragdina (lofzang 2) – de teksten van Hermes Trismegistus. Dat J. van Rijckenborgh het Corpus Hermeticum regel voor regel heeft bestudeerd, blijkt wel uit zijn vierdelig werk met verklarende tekst dat hij als titel meegeeft: De Egyptische Oergnosis en haar Roep in het Eeuwige Nu. De teksten zijn gebaseerd op toespraken die hij heeft gehouden tijdens tempeldiensten op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de vier uitgaven, die deel uitmaken van de zes boeken van de Renova bibliotheek.

 

De Egyptische Oergnosis deel 1
In het eerste deel van De Egyptische Oergnosis zet J. van Rijckenborgh aan de hand van de Tabula Smaragdina en de eerste twee boeken van het Corpus Hermeticum de fundamentele toestand van de mens uiteen. De mens is gebonden aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. De lezer beseft dan de grootse mogelijkheid van de mens als microkosmos. De uitleg bij de teksten laat de kennis van het hart opvlammen en leidt tot inzicht in de eeuwige wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt.

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL !

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 1 (FREE PDF, ENGLISH)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 1

De Egyptische Oergnosis deel 2
Het tweede deel van De Egyptische Oergnosis geeft op basis van boek 3 t/m 9 van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus de voorwaarden tot, en de fasen van het pad van bevrijding. Eerste voorwaarde is het diep doorleefde inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan van God gescheiden is en hem niet kent. Door zijn ik te offeren maakt hij deze scheiding ongedaan, kan hij gevoed worden door de krachten van de geest, en wordt de dood overwonnen.

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 2 (FREE PDF, ENGLISH)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

De Egyptische Oergnosis deel 3
De hindernissen op dit pad beschrijft de auteur in deel 3, aan de hand van boek 10, 11 en 12 van het Corpus Hermeticum. Hij doordringt de lezer ervan dat een nieuwe levenshouding noodzaak is. Een nieuw verlangen in het hart trekt lichtkracht aan, die het bloed beïnvloedt. Het met lichtkracht geladen bloed verlicht vervolgens ook het hoofd en brengt een nieuw denken teweeg! Die volgehouden nieuwe levenshouding is de poort tot de mysterietempel.

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 3 (FREE PDF, ENGLISH)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

De Egyptische Oergnosis, deel 4
Deel 4 bevat boek 13 t/m 17 van het Corpus Hermeticum, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven: Hoe het hart kan veranderen en vrijgemaakt kan worden. Hoe het stil worden voor God werkt als een suprême geneesmiddel. Hoe ieder die de weg van de ziel gaat, verbonden is met ieder ander. En hoe dit proces nieuwe, onsterfelijke vermogens ontsluit. Wie in waarheid zoeken, zullen de roep die hen vanuit de Hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan en volgen.

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 4 (FREE PDF, ENGLISH)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

BESTEL DE 4 DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS