Bibliotheek bezoeken

Esoterische boeken lezen en deelnemen aan lezingen, inloopochtenden, boekbesprekingen en andere bijeenkomsten. Dat kan allemaal in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, dat zich bevindt achter Pentagram Boekwinkel in het J. van Rijckenborgh-Centrum van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

In het Informatiecentrum bevind zich een esoterische bibliotheek die sinds maart 2018 voor het publiek toegankelijk is, en waar ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd. De indeling in de diverse categorieën nodigt je als het ware uit een reis door de mysteriën te maken. De boeken zijn gerangschikt volgens categorieën en subcategorieën zoals oude culturen, oosterse wijsheid en geestelijke stromingen. Alle aanwezige boeken zijn uitleenbaar, tenzij anders aangegeven.

Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem
Zakstraat 2, Haarlem
(023) 53 23 850
informatiecentrum@rozenkruis.nl
www.rozenkruis.nl/infocentrum

De boeken zijn gerangschikt volgens onderwerpen zoals oude culturen, oosterse wijsheid en geestelijke stromingen. Alle aanwezige boeken zijn uitleenbaar, tenzij anders aangegeven. Hiervoor zijn huisregels opgesteld die je ook ter plekke kunt inzien .

Openingstijden

Op de tweede en de vierde dinsdagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 en op afspraak.