Logon 2023-4

DOWNLOAD LOGON 2023-4 (PDF)

ONTVANG HET TIJDSCHRIFT LOGON 2023-4 OP PAPIER PER POST

Met deze editie nemen wij afscheid van onze lezers. LOGON heeft altijd getracht wijsheid en wetenschap te vergaren, steeds bezien vanuit het standpunt van diegenen die serieus de nieuwe bewustzijnsstromen in onze wereld onderzoeken.

Nodig daarvoor is Gnosis, de intuïtieve ‘kennisse des harten’ Het is precies zoals Prediker, de meest wijze mens in het testament van de Oude Gnosis, ons voorhoudt:
‘En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen der mensen gegeven, om zich daarom te bekommeren.’
Het resultaat van dat onderzoek is méér wijsheid.

Veel wijsheid zal vrede bevorderen, al zegt dezelfde Prediker dat in veel wijsheid veel verdriet is. Maar wie beide weet te dragen, met een geest die in evenwicht is, en met een hart diep en kalm als een stil bergmeer, kan het andere hart als dat van jezelf zien. Dan wordt oorlog belachelijk en onenigheid en conflict vrij zinloos en verwerpelijk.

LOGON heeft steeds op die zaken willen wijzen. Steeds heeft het in haar kolommen geklonken: Bewustzijnsverandering is wat er nodig is; formatie, reformatie, transformatie. Vóór haar verschijnen was er Pentagram, daarvoor de Topsteen en daarvoor andere periodieken.

Nu 2024, het jubileumjaar van de 100-jarige Internationale School van het Gouden Rozenkruis aanstaande is, hopen wij hierna een geheel nieuw tijdschrift te presenteren, vol licht en sprankeling, waarin de vele aspecten van het Pad van transfiguratie oplichten.

Logon, hoofdredactie
Peter Huijs

INHOUDSOPGAVE

 • Het lijden van de Wereldziel – Tijdgeest
 • Kunstmatige intelligentie – Tijdgeest
 • De elektrische ether – Wetenschap
 • Profiel van Ibn Al-Arabi – Sporen van licht
 • De symbolische taal van de regelmatige lichamen – Wijsbegeerte
 • De weg naar huis – Gedicht
 • Wie zijn oorsprong kent – Moderne tijden
 • Wie is de dromer – Geest en ziel
 • Universele wetten – Tijdgeest
 • Het proces van bevrijding gaat buiten ons om – Tijdsbeeld
 • Artistieke intelligentie – Kunst/filosofie
 • Column – Filosofie bij rampspoed 13 en einde – Een nieuwe aarde lonkt – Dick van Niekerk

LEES MEER OVER LOGON EN DOWNLOAD VERSCHENEN NUMMERS

ONTVANG HET TIJDSCHRIFT LOGON 2023-4 OP PAPIER PER POST