Citaten over wetenschap – spreuken over wetenschappers

HET BOVENSTAANDE SCHILDERIJ IS GEMAAKT DOOR JOHANNES VERMEER

Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid.
Isaac Asimov

Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terug.
Francis Bacon

We realiseren ons zelden hoeveel we verplicht zijn aan de medische wetenschap tot we de doktersrekeningen krijgen.
O.A. Battista

De wetenschap schept nog meer raadselen dan zij opheldert.
Gustave le Bon

Het terrein der wetenschap is vast, maar het is slechts als een eiland, verloren in de eindeloze oceaan van de onbekende dingen.
Gustave le Bon

Wat deze wereld aan wetenschap en kennis heeft vergaard, is de bloem die uit de vergissingen van de voorgangers werd gemalen.
Louis Paul Boon

Wetenschap is een soort Chinese muur, opgebouwd uit ontelbare steentjes. Soms wordt er een grote steen op gelegd, waardoor je veel uitzicht hebt als je op die muur gaat staan. Dat kan echter alleen als de kleine steentjes er al liggen.
Piet Borst

Wetenschap is slechts het ruilen van onwetendheid voor datgene, wat een andere soort van onwetendheid is.
Lord George Byron

Een grote sprong voorwaarts in de wetenschap is altijd het gevolg geweest van een ongekend stoutmoedige verbeeldingskracht.
John Dewey

Alle wetenschap is ervaringswetenschap, alle theorie is ondergeschikt aan de waarneming, één enkel feit kan de macht hebben een heel systeem te doen vallen.
Frederik van Eeden

De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
Albert Einstein

De wetenschap van het bestaan van iets dat we niet kunnen doorgronden, van een diepzinnige onderliggende werkelijkheid en de meest stralende schoonheid: het is deze kennis en het zijn deze emoties die mijn echt religieuze natuur bestendigen; in deze betekenis, en deze betekenis alleen, ben ik een zeer religieus iemand.
Albert Einstein

Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is lam.
Albert Einstein

Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterieuze. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort.
Albert Einstein

De wetenschap is zich niet bewust wat zij aan de verbeelding schuldig is.
Ralph Waldo Emerson

Een wetenschapper is een bijzondere vogel: eerst broedt hij en vervolgens legt hij zijn ei.
H. Ferwerda

Archeologie: wetenschap zonder toekomst.
Georgus Elgozy

Feiten zijn geen wetenschap, net zoals een woordenboek geen literatuur is.
Martin H. Fisher

Bij wetenschapsvragen is het gezag van duizend mensen niet zoveel waard als de nederige redenering van een individu.
Galilei Galileo

Wiskunde is de koningin van de wetenschappen.
Carl Friedrich Gauss

Het is altijd het individu dat iets betekend heeft voor de wetenschap, en niet de tijdgeest.
Johann Wolfgang von Goethe

Een wijs mens laat zijn gedrag zowel door religie als door wetenschap leiden.
J.B.S. Haldane

Hoe minder je van medische wetenschap weet, hoe groter je vertrouwen is.
Wil den Hollander

Wetenschap is niets meer dan geoefend en georganiseerd gezond verstand.
Thomas Henry Huxley

Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
Immanuël Kant

Wetenschap wordt geboren uit het zaad van de intuïtie, hetwelk de rede bevrucht heeft.
Inayat Khan

Open erkennen van onwetendheid behoort evengoed tot de taak der wetenschap als het verkondigen van de verworven kennis.
Moritz Lazarus

Studiekeuze: twijfelen is een goed begin van een carrière in de wetenschap.
Loesje

Wetenschap: geloof dat je het noodlot kunt ontlopen.
Hans Lohberger

Er bestaat geen wetenschap zonder verbeelding, en geen kunst zonder feiten.
Wladimir Nabokov

In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.
Sir Isaac Newton

De dichter begrijpt de natuur beter dan de wetenschapsmens.
Novalis

Wetenschap zonder geweten is de ondergang van de ziel.
François Rabelais

Wetenschap is georganiseerde kennis.
Herbert Spencer

Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
Rabindranath Tagore

Het belangrijkste verschil tussen wetenschap en christendom is dit: in de wetenschap moeten we ondervinden om te geloven, in het christendom moeten we geloven om te ondervinden.
Mei Tari

Als onze moraal zo ver gevorderd was als onze wetenschap, kon het aardse paradijs niet ver meer zijn.
Antoon Vloemans

Aristoteles heeft alle halve waarheden ontdekt die nodig waren voor de totstandkoming van de wetenschap.
Alfred N. Whitehead