Citaten van Francis Bacon (1661-1626)

LEES OVER HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

Als een mens met zekerheden zal beginnen, zal hij in twijfels eindigen, maar als hij met twijfels zal willen beginnen, dan zal hij in zekerheden eindigen.

Consistentie is de basis van deugd.

Daarom, als een mens scherp en aandachtig kijkt, zal hij het fortuin zien; want hoewel zij blind is, is zij niet onzichtbaar.

De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzen.

De juiste tijd kiezen is tijd besparen.

De mensheid is een arm iets, behalve voor de goddelijkheid die binnenin ons beweegt.

De natuur kan men alleen overwinnen door zich ernaar te schikken.

De roem is als een rivier, die lichte en opgeblazen dingen boven doet drijven, en zware en degelijke dingen doet zinken.

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

De wijnstok brengt meer druiven voort wanneer hij jong is, doch betere wanneer hij oud is.

Door wraak te nemen komt een man gelijk met zijn vijand; maar door daar van af te zien staat hij hoger.

Echt weten is de oorzaken kennen.

Een beetje filosofie leidt tot atheïsme, maar grote hoeveelheden brengen ons terug naar God.

Een goed geweten is een voortdurend feest.

Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.

Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid.

Er is geen vergelijking tussen dat, wat verloren is gegaan door mislukking en dat, wat verloren is gegaan door het niet te proberen.

Geen wet, sekte of mening heeft ooit de goedheid zo hoog verheven, als het christendom.

Geest en kennis van de schrijver blijven in zijn boeken bewaard, veilig voor de ongunst van de tijden en in staat om steeds te herleven.

Het beste deel van schoonheid is dat wat geen beeld kan uitdrukken.

Het is de taak van de kunstenaar om het mysterie te verdiepen.

Het zijn slechte ontdekkers die denken dat er geen land is, als zij niets dan zee zien.

Hij die geen nieuwe oplossingen wil toepassen moet nieuwe kwaden verwachten; want de tijd is de grootste vernieuwer.

Hoop is een goed ontbijt, maar een slecht avondmaal.

Ik heb vaak over de dood nagedacht en ik vind hem de minste van alle kwaden.

Ik wil liever leven om te studeren, en niet studeren om te leven.

In het donker zijn alle kleuren gelijk.

Kennis is macht.

Kies het leven dat het meest nuttig is, en de gewoonte zal het het aangenaamst maken.

Men kan beter helemaal geen mening over God hebben dan een mening die Hem onwaardig is.

Men weet iets pas goed, als men de oorzaken weet.

Niet wat geweest is, maar wat men nog kan doen, is van belang

Niets doet meer kwaad in een staat dan dat men list voor wijsheid houdt.

Niets is prettig als dat niet gekruid is met verscheidenheid.

Noteer de gedachten van het moment. Zij, die onverwacht komen, zijn vaak de meest waardevolle.

Om het licht zo helder te doen schijnen, moet de duisternis aanwezig zijn.

Oud worden kan men niet tegengaan.

Rijkdom is een goede dienaar, doch een heel slechte meester.

Sommige boeken moeten worden geproefd, andere moeten worden verslonden, en slechts enkele moeten worden gekauwd en verteerd.

Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.

Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terug.

Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid.

Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden.

Zoals dorsen het koren van het kaf scheidt, zo wordt de deugd door leed gezuiverd.

LEES OVER HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON