Citaten over de natuur – spreuken en aforismen

 

LEES OVER HET BOEKJE ‘MENS EN NATUUR – VERBORGEN SCHATTEN EN OPENBARE GEHEIMEN

BESTEL MENS & NATUUR, VERBORGEN SCHATTEN EN OPENBARE GEHEIMEN – € 12,50

De natuur doet niets zonder doel.
Aristoteles

Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.
Marcus Aurelius

Op een mooie dag in de schaduw zitten en naar de natuur kijken is de meest perfecte verfrissing.
Jane Austen

De natuur wordt alleen overwonnen door haar te gehoorzamen.
Francis Bacon

Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat.
Godfried Bomans

Het enthousiasme voor de natuur komt voort uit de onbewoonbaarheid van de steden.
Berthold Brecht

Vreugde in kijken en begrijpen is het mooiste geschenk van de natuur.
Albert Einstein

Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons, maar je kunt het niet begrijpen tenzij je eerst de taal leert begrijpen en de karakters kent waarin het is geschreven. Het is geschreven in wiskundige taal, en de karakters zijn driehoeken, cirkels en andere geometrische figuren.
Galileo Galilei

De kunstenaar moet de natuur niet kopiëren, maar de elementen van de natuur gebruiken en een nieuw element creëren.
Paul Gauguin

Er bestaat geen scheidsmuur tussen de natuur en de mens.
Cheng Hao

Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.
Hippocrates

De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
Victor Hugo

Liefhebben is de gehele natuur in je hart voelen leven.
Victor Hugo

We mogen alleen op deze planeet leven zolang we de hele natuur met mededogen en intelligentie behandelen.
Aldous Huxley

Ieder ding en ieder wezen heeft zijn eigen plaats en ieder is bezig het werk te doen, dat gedaan moet worden in het grote schema van de natuur.
Inayat Khan

Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen.
Jiddu Krishnamurti

In de natuur is alles met elkaar verbonden; alles doorkruist elkaar, alles verwisselt met elkaar, alles verandert van het een in het andere.
Gottfried Ephraim Lessing

Van alle raadsels der natuur is de mens beslist de grootste.
Hypolite de Livry

We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.
Friedrich Nietzsche

De stilte van de natuur heeft veel geluiden.
Adriaan Roland Holst

Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke zuivere werkelijkheid.
Piet Mondriaan

Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende.
Blaise Pascal

De atheïst, die tevergeefs God in de natuur zoekt, lijkt mij als de schaduw, die het bestaan ontkent van de zon, die haar nooit treft.
Jean Antoine Petit-Senn

De natuur gedoogt dat u haar bespiedt, niet dat u haar ontraadselt.
Pythagoras

De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen.
Jean-Jacques Rousseau

Het is het huwelijk van de ziel met de natuur, die het brein vruchtbaar maakt en geboorte geeft aan de verbeelding.
Henry David Thoreau

Het verstand bedriegt ons vaker dan de natuur.
Vauvenargues

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.
Leonardo da Vinci

Ik geloof in God, alleen ik noem het Natuur.
Frank Lloyd Wright

LEES OVER HET BOEKJE ‘MENS EN NATUUR – VERBORGEN SCHATTEN EN OPENBARE GEHEIMEN

BESTEL MENS & NATUUR, VERBORGEN SCHATTEN EN OPENBARE GEHEIMEN – € 12,50