Citaten over kunst – spreuken over en van kunstenaars

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk.
Aristoteles

De taak van de kunstenaar is om het geheim te verdiepen.
Francis Bacon

Inspiratie is: elke dag werken.
Charles Baudelaire

Wie een kunstwerk volledig begrijpt, heeft het opnieuw geschapen.
Gaby van den Berghe

Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.
Ludwig Börne

Al wat in de kunst belangrijk is ligt voorbij de woorden.
Georges Braque

Kunst is de leugen die de werkelijkheid openbaart.
Jeroen Brouwers

Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.
Samuel Butler

We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid, maar we moeten haar in ons dragen om haar te kunnen vinden.
Ralph Waldo Emerson

De kunstenaar is het medium tussen zijn fantasieën en de rest van de wereld.
Federico Fellini

De kunstenaar moet in zijn werk zijn als God in de schepping: onzichtbaar en almachtig; men moet hem overal voelen en nergens zien.
Gustav Flaubert

Waar zul je de schoonheid zoeken en hoe zul je haar vinden, tenzij zij zelf je weg en gids is?
Kahlil Gibran

Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren.
Khalil Gibran

Kunst ontstaat door samenwerking van God en de kunstenaar, en hoe minder de kunstenaar erbij doet, hoe beter.
André Gide

Bouwkunst is gestolde muziek.
Johann Wolfgang von Goethe

Kunst kan ons doen beseffen wat onuitsprekelijk is.
Johann Wolfgang von Goethe

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.
Dag Hammarskjöld

Kunst is een impressie van een expressie.
Laurens Harbers

Benijdenswaardig is de kunstenaar die het geluk heeft talent te hebben, en daarbij het talent, geluk te hebben.
Heinrich Heine

Kunst is de wereld bekijken in een toestand van genade.
Herman Hesse

Abstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is. Je moet er goed voor kunnen tekenen, een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie en, dit is het belangrijkste, ook een echte dichter zijn.
Wassaly Kandinsky

Door het contact tussen ziel en kunst beïnvloeden en vervolmaken zij elkaar.
Wassaly Kandinsky

Eenvoud is levende schoonheid.
Inayat Khan

De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken.
Stanislaw Jerzy Lec

Kunst. Fluiten naar subsidie en het toch mooi laten klinken.
Loesje

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.
Sir John Lubbock

Schoonheid treft de mens met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum.
Lucebert

De waarachtige kunstenaar ontdekt, ook in het uiterlijk zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere.
H. Marsman

De betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppen.
Michelangelo Buonarroti

Schoonheid ontstaat door de zuivering van overtolligheden.
Michelangelo Buonarroti

De kunstenaar die volkomen bewust wordt, houdt op kunstenaar te zijn.
Henry Miller

De kunst is nooit een kopie geweest van de natuur, want zulk een kopie zou niet sterk genoeg geweest zijn om menselijke emotie op te wekken. De levende schoonheid der natuur kan niet afgebeeld worden, zij kan alleen worden uitgebeeld.
Piet Mondriaan

Kunst is een verdraaiing terwille van de waarheid.
William Moore

Kunst moet in dienst staan van schoonheid. Zodra kunst genoegen begint te scheppen in schoonheid die reeds gevonden is, in plaats van naar schoonheid te zoeken, treedt stilstand op en vervalt kunst tot oppervlakkige esthetica.
P.D. Ouspensky

De kunst brengt ons nader tot de mens, maar zij verwijdert ons van de mensen.
Texeira de Pascoaes

Door de kunst wordt het stof van ons dagelijks leven van onze ziel gewist.
Pablo Picasso

Het geheim van de kunst is daarin gelegen, dat men niet zoekt, maar vindt.
Pablo Picasso

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.
Pablo Picasso

Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
Plato

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
Plato

Poëzie: de ritmische creatie van schoonheid in woorden.
Edgar Allan Poe

Kunst bestaat nooit op zichzelf. Wij zien de kunst als schakel in een keten van drie. Godsdienst, wetenschap en kunst zijn één.
Jan van Rijckenborgh

De roeping van een kunstenaar is licht te brengen in de diepten van het menselijke hart.
Robert Schumann

De onvolmaaktheid van de natuur is de oorsprong van de kunst.
Vauvenargues

De kunstenaar ondergaat niet de droom, maar schept hem. In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven zoals de dromende doorsnee-mens doet, zoekt hij het brongebied op, waaruit droom en kunst beide gespijzigd worden.
Simon Vestdijk

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.
Leonardo da Vinci

De kunst begint eerst daar, waar de nabootsing eindigt.
Oscar Wilde