Rozenkruis nu!

In het jaar 2024 biedt Pentagram boekwinkel haar derde online jaarprogramma aan. De opzet is vergelijkbaar met Gnosis nu! van 2022 en Transfiguratie nu! van 2023. Vanuit elke wekelijkse nieuwsbrief kan je doorklikken naar een korte spirituele tekst en een compacte hedendaagse beschouwing die je kunt beluisteren en/of lezen. De naam van het nieuwe programma luidt: Rozenkruis nu! Elke maand staat de een hymne centraal: in totaal 10 tempelzangen en 2 jeugdliederen. De wekelijkse afleveringen zijn gebaseerd op een versregel. Verder is er aan het einde van elke maand een gesprekje een auteur die gepubliceerd heeft bij Rozenkruis pers.  

1 JANUARI – Er zweeft een roep de wereld door (hymne 29)
2 En zij die deze roep verstaan, ontvangen kracht bij het gaan
3 Na schemering en duisternis, treedt het licht ons tegemoet
4 Gesprek met de auteur van ‘Geroepen door het wereldhart’

5 FEBRUARI – Over de wereld straalt Gnosis licht (hymne 181)
6 Roept dan de ziel tot oorsprongen weer
7 Al gnosis groten droegen haar uit
8 Gesprek met de auteur van ‘De poortwachter’

9 MAART – Diep in mij woelt en spreekt een stem (hymne 45)
10 Het zwaard van de preherinnering
11 Ik dacht mij een eenzaam mensenkind
12 Ja, ik ga op tot ’t heilig vuur
13 Gesprek over Reins licht

14 APRIL – Heilig licht dat uwe wijsheid meldt (hymne 32)
15 Steek mij aan tot fakkeldrager
16 Brand in mij met Uwe liefdekracht
17 Gesprek over Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

18 MEI – Het openbaart zich in een wijds gebeuren (hymne 159)
19 De roep der heilige graal wordt nu vernomen
20 Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten
21 Gesprek over Het Graalmysterie van Parzival

22 JUNI – Gaan wij in het licht der Gnosis (hymne 168)
23 Van het gnosisvuur vervuld
24 Kracht tot gaan wordt ons geschonken
25 Sluit de handen tot één keten
26 Gesprek over De dertiende

27 JULI – Zeven stralen van de liefde, dalen uit het lichtrijk neer (hymne 60, jeugd)
28 Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en ’t hoofd
29 Kom dan, vrienden! Wacht niet langer! Word opnieuw een godenzoon
30 Gesprek over De witte eland

31 AUGUSTUS – Hoor hoe met zachte stem weerklinkt de roep (hymne 78, jeugd)
32 Vrijheid ligt als een zaad in ieder mens
33 Nieuw leven wenkt ook jou, wees nu bereid
34 Trek dan in nieuwe daad over de grens
35 Gesprek over Hemel en aarde in de wereld van het kind

36 SEPTEMBER – Wij zien nu de lichtende morgen (hymne 193)
37 Wij gaan nu met kracht nieuwe wegen
38 Ons wijst slechts het spoor van de liefde
39 Gesprek met de auteur van Ik ben bewustzijn

40 OKTOBER – Geest is eeuwig, ongeboren (hymne 2)
41 Eens kan ’t wonder zich gaan heffen
42 Nieuwe hemelboog gespannen
43 Gesprek over Het evangelie van de Pistis Sophia

44 NOVEMBER – Zie, het rijk van de ziel gaat open nu (hymne 118)
45 Boven alle verstand heffen de stralen van wijsheid wijd
46 De kracht der creatie zij over u
47 En de liefde die boven alles is, kroont uw wezen met haar licht
48 Gesprek over Verwondering

49 DECEMBER – O, Gij broederschap van liefde (hymne 152)
50 De kelk met levend water giet zijn zegen uit
51 Uit het eeuwig moeder wezen breekt het Godskind vrij
52 Gesprek over Plaatsen waar de geest waait