5 Rozenkruis nu! Over de wereld straalt gnosis licht

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 5
Over de wereld straalt gnosis licht  (Hymne 181)
3 februari 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5

Alles in je leven lijkt op orde, met baan, een huis, misschien een gezin. En toch ontbreekt er iets. Er is een verlangen, maar naar wat? Zelfs als al het wenselijke gevonden is in het gewone maatschappelijk leven, kan er sprake zijn van een onvervuld verlangen, een bepaalde leegte. Je zoekt naar vervulling, maar vervulling van wat precies is niet onder woorden te brengen. Het is ook niet een beredeneerd verlangen, het is een verlangen dat uitgaat van je hart. 

Natuurlijk, het aardse leven moet geleefd worden, ervaringen moeten worden opgedaan. Relaties, gezin en werk kunnen je in beslag nemen. Maar ondanks dat geeft het besef dat dit niet alles kan zijn onrust in je bestaan.

‘Je bent, o ziel, geboren uit een bepaalde stam en van die stam ben je de tak. Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is, er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen de stam en de tak. Jouw voedsel ontvang je van de stam. Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak, wordt de verbinding en de voeding verbroken en zal de tak verdorren en sterven.’

Uit: Vermaning van de ziel van Hermes Trismegistus
Hoofdstuk 3

BESTEL VERMANING VAN DE ZIEL

Er is een latente stem in jou aanwezig die je zegt dat er nog een ander leven is, een ander levensveld. Die stem kun je steeds beter horen als je innerlijk de keuze hebt gemaakt om los te komen van de aardse tegenstellingen. Die tegenstellingen worden in stand gehouden door je gehechtheid aan zaken als status, maatschappelijk succes, materiële rijkdom. Uiteindelijk roept die gehechtheid het verlangen op naar meer. Zij vormt een belemmering om te luisteren naar de innerlijke stem. De stem die zegt dat je een pad moet gaan, een pad die naar binnen voert. Laat je voeden door je verlangen naar innerlijke vrede. Elk mens is een van oorsprong goddelijk wezen en de innerlijke stem roept je om terug te keren naar deze oorsprong.

‘Overdenk dit, o ziel, en bevestig in je wezen dat je bestemd bent terug te keren tot de schepper. Hij is de stam waaruit je gegroeid bent. Leg daarom alle smetten en lasten van de stoffelijke wereld af, zodat alles verdwijnt wat je weerhoudt om tot uw ineigen hoge wereld terug te keren, tot de stam, je oorsprong.’

Citaat van Hermes Trismegistus uit Vermaning van de ziel opgenomen in Mysteriën en symbolen van de ziel
Hoofdstuk 2: Ontstijgen aan dualiteiten

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Alleen het lezen en kennis nemen van spirituele teksten zullen je niet leiden naar deze stam, je oorsprong. Het gaat erom dat de kennis die je opdoet gaat leven in jezelf en dat je de wil om je goddelijke oorsprong de ruimte te geven verinnelijkt. Als je gehoor geeft aan het verlangen betekent dit een begin van een innerlijke reis, die voert tot bewustwording en vernieuwing en uiteindelijk tot transfiguratie naar een geest-ziele mens.

 

TEMPELLIED 181

Over de wereld straalt Gnosis’ Licht,
sluit als een stormvlaag afgronden dicht.
Wie deze Kracht in ’t hart ondergaat,
wint het geloof, bevrijdende daad.
En deze sleutel tot ’t Heilig Land
heiligt de Rede, loutert ’t verstand.
Dan stuwt de wil tot handeling voort
en treedt de pelgrim door Gnosis’ Poort.

Vernieuwend leven neemt dan zijn loop.
’t Water des Levens, in vuurge doop,
roept dan de ziel tot Oorsprongen weer,
de Oorsprong die is Christus de Heer.
En ziet, de Geest tot Bruiloft genood,
stuwt tot het Feest, doorkruist alle dood.
En uit dit nieuw-alchemisch verbond
rijst op de Mens die ’t Leven weer vond.

Hoort, gij die nadert, van ’t vroegst begin
ging deze boodschap doodsnatuur in.
Al Gnosis’ Groten droegen haar uit,
’t Levende Woord, dat niemand meer stuit.
Goud van de Roos en ’t Hermetisch Lied
ontsluit zich voor hem die Het Pad ziet.
En in dat Licht, die glans, wordt het Pad
eeuwigheidsgang naar de Mont Salvat.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER LICHT