Boek 7: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

Boek 7 van de Spirituele teksten bibliotheek, verschijnt in september 2019

MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS – JEZELF EN DE SAMENLEVING TRANSFORMEREN

De weg naar binnen – van inzicht naar gnosis
Het werk naar buiten – van dienstbaarheid naar vervulling

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Deze en vele andere vragen komen aan bod in het eerste deel van dit boek. Ze worden besproken aan de hand van de drie beroemde manifesten van de klassieke rozenkruisers uit het begin van de zeventiende eeuw. De diepe wijsheid die daarin besloten ligt, kan steeds weer in het levende heden worden geplaatst, in de context van vandaag.

Van de renaissance tot nu is de impuls van het Rozenkruis waarneembaar in de samenleving. Het gaat om aansporingen tot geestelijke bewustwording en vernieuwing op basis van een hoger weten dat zich openbaart door bewust te leven vanuit de Bron, en aandacht te schenken aan onder andere spirituele teksten, de natuur en de mens. 

Het werk van de rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen van het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een Christocentrische signatuur. Ze maken het mogelijk te komen tot een innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in het dagelijkse leven. 

Het tweede deel van het boek bestaat uit korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs die het licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebben uitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Johann Valentin Andreae, Jan Amos Comenius, Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

INHOUD

woord vooraf

inleiding: Wat is, wil en doet het Rozenkruis?

DEEL 1: MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS

 1. De uitnodiging ontvangen
 2. Juiste beslissingen nemen
 3. Gewogen worden
 4. Het oude bewustzijn laten sterven
 5. Het nieuwe bewustzijn laten groeien
 6. Transformaties bewerkstelligen
 7. Poortwachter zijn
 8. De samenleving bewust maken
 9. Werken aan algehele heelwording

DEEL 2: FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

 1. Paracelsus (1493-1541)
 2. John Dee (1527-1609)
 3. Heinrich Khunrath (1560-1605)
 4. Francis Bacon (1561-1626)
 5. Michael Maier (1568-1622)
 6. Robert Fludd (1574-1637)
 7. Jacob Boehme (1575-1624)
 8. Johann Valentin Andreae (1586-1654)
 9. Jan Amos Comenius (1592-1670)
 10. Louis Claude de Saint Martin (1743-1803)
 11. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
 12. Karl von Eckartshausen (1752-1803)
 13. Anna Bonus Kingsford (1846-1888)
 14. Annie Besant (1847-1933)
 15. Arthur Edward Waite (1857-1942)
 16. Rudolf Steiner (1861-1925)
 17. Harvey Spencer Lewis (1883-1939)
 18. Manly P. Hall (1901-1990)
 19. Max Heindel (1865-1919)
 20. Z.W. Leene (1892-1938)
 21. J. van Rijckenborgh (1896-1968)
 22. Catharose de Petri (1902-1990)

naschrift

Bijlage 1: Negen actiepunten uit de Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap uit 1615

Bijlage 2: Overzicht van rozenkruis-organisaties vanaf de 18e eeuw

literatuurverwijzingen

 

Boek 7 van de Spirituele teksten bibliotheek, verschijnt in september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *