Boek 7: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis


DOWNLOAD 88 VAN DE 432 PAGINA’S (PDF)

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

‘Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren’ van André de Boer bevat onder meer twee manifesten van de klassieke rozenkruisers in ingekorte vorm: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (1616) en De roep van de broederschap van het Rozenkruis (1614). Beide geschriften gaan over inwijding en worden ontsluierd en geplaatst in het nu. De archetypische verhalen vormden inspiratie voor meesterwerken als de opera Die Zauberflöte van Mozart, het Sprookje van de groene slang en de schone lelie van Goethe en de zevendelige boekreeks over Harry Potter met daarin verwerkt De alchemie van J.K. Rowling

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

De reis naar binnen – van inzicht naar gnosis
Het werk naar buiten – van dienstbaarheid naar vervulling

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de ‘goudmijnen’ van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten! Bestudeer de ‘landkaarten’ van de rozenkruiserstraditie en bepaal je koers aan de hand van je innerlijk kompas.

Het werk van de rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen van het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een Christocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot een innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in het dagelijkse leven.

Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de rozenkruisers. Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs die het licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebben uitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius, Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

Onze bazuin zal in volle omvang weerklinken.
Wat enkelen nu fluisterenen en in gesluierde taal verhullen,
zal in de toekomst de aarde vervullen.

Confessio Fraternitatis R.C. (1615) 

DOWNLOAD 88 VAN DE 432 PAGINA’S (PDF)

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS 

INHOUD

woord vooraf door Doride Zelle

inleiding: het Rozenkruis en de samenleving door Jan Schoeber

DEEL 1: MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS

 1. de uitnodiging ontvangen
 2. juiste beslissingen nemen
 3. gewogen worden
 4. het oude bewustzijn laten sterven
 5. het nieuwe bewustzijn laten groeien
 6. transformaties bewerkstelligen
 7. poortwachter zijn
 8. de samenleving bewust maken
 9. werken aan algehele heelwording

DEEL 2: FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

 1. Paracelsus (1493-1541)
 2. John Dee (1527-1609)
 3. Heinrich Khunrath (1560-1605)
 4. Francis Bacon (1561-1626)
 5. Michael Maier (1568-1622)
 6. Robert Fludd (1574-1637)
 7. Jacob Boehme (1575-1624)
 8. Johann Valentin Andreae (1586-1654)
 9. Jan Amos Comenius (1592-1670)
 10. Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803)
 11. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
 12. Karl von Eckartshausen (1752-1803)
 13. Anna Bonus Kingsford (1846-1888)
 14. Annie Besant (1847-1933)
 15. Arthur Edward Waite (1857-1942)
 16. Rudolf Steiner (1861-1925)
 17. Harvey Spencer Lewis (1883-1939)
 18. Manly Palmer Hall (1901-1990)
 19. Max Heindel (1865-1919)
 20. Zwier Willem Leene (1892-1938)
 21. Jan van Rijckenborgh (1896-1968)
 22. Catharose de Petri (1902-1990)

literatuurverwijzingen

André de Boer | softback | 432 blz | € 22,50 | 9789067324809

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE ZES BOEKEN VAN ANDRÉ DE BOER