De geheimen der Rozenkruisers Broederschap – manifesten van het klassieke Rozenkruis – J. van Rijckenborgh

BESTEL DE VIERDELIGE BUNDEL DE GEHEIMEN DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, dat verscheen in september 2019, is voor een belangrijk deel gebaseerd op de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers en de commentaren die J. van Rijckenborgh daarover schreef. Wie zich verder wil verdiepen in de actuele betekenis van de rozenkruisersmanifesten, wordt aangeraden de vierdelige boekenserie ‘De geheimen der Rozenkruisers Broederschap’ te bestuderen. 

1 De roep der Rozenkruisers Broederschap
J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 147 | 379 blz. |  bestelnr. 1013 | 9789067320092
Deel 1 van de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers is de Fama Fraternitatis R.C. Deze tekst uit 1614 roept de zoeker op tot inzicht te komen: ‘opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zou verstaan, en inzien om welke reden hij microkosmos genoemd wordt.’ In zijn commentaar zegt de auteur: ‘De aarde is de smeltkroes waarin wij neergeworpen zijn, opdat het goud van de geest zich zal kunnen vrijmaken van het lagere en zich transmuteren tot zielengoud. Dat is de menselijke bestemming’.

BELUISTER OF LEES HET BEGIN VAN DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

2 De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 143 mm | 73 blz. | 9789070053147
De Confessio, of Belijdenis, is het tweede manifest, dat verscheen in 1615. Hier stelt J. van Rijckenborgh de woorden van de klassieke rozenkruisers centraal: ‘Aanvaard met ons de levensstrijd van de mensheid, gedreven door de wet van naastenliefde, beseffende onze taak in het heden. Ontdek met ons de brand der liefde.’ De Rozenkruisersmanifesten verschenen tussen 1614-1616 in Duitsland als geestelijk testament van de klassieke rozenkruisers. De manifesten verspreidden zich razendsnel, ook in Nederland. Hun oproep tot algehele reformatie veroorzaakte grote ophef in heel Europa.

BELUISTER OF LEES HET EERSTE HOOFDSTUK OVER WERELDHERVORMING

BESTEL DE BELIJDENIS DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

3 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 147 mm | 306 blz. | 9789067320252
Het laatste deel van de Manifesten is De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest (de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen toegankelijk te maken. Deel 1 bevat dag 1, 2, en 3 met de verklaringen van J. van Rijckenborgh.

BELUISTER OF LEES DE INLEIDING TOT DE ALCHEMISCHE BRUILOFT

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL  1

4 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2
J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 146 | 256 blz. | 9789067320825
In deel 2 ( over de dagen 4, 5, 6 en 7) van de Alchemische Bruiloft gaan de ontwikkelingsprocessen verder. De zeven principes van het oude bewustzijn, voorgesteld door zeven ‘koninklijke personen’, moeten óndergaan, sterven dus, om ruimte te scheppen voor een nieuw bewustzijn. Pas daarna kan het eigenlijke alchemische omzettingsproces in de verschillende verdiepingen van de ‘toren van Olympus’ (het menselijke slangenvuursysteem), zich voltrekken. Ook dit boek bevat de oorspronkelijke tekst en de verklaringen van J. van Rijckenborgh.

BELUISTER OF LEES DE NABESCHOUWING BIJ DE ALCHEMISCHE BRUILOFT

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS