Vijf boeken over de rozenkruisers, uitgegeven door Rozekruis Pers

1 De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie – Frans Smit
Tentoonstellingscatalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag over de ontstaansgeschiedenis van de Manifesten der Rozenkruisersbroederschap en over de geschiedenis van de rozenkruiser-bewegingen in de 17 , 18 , 19 en 20ste eeuw. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is het Rozenkruis? Wie is de mysterieuze stichter Christian Rosenkreutz? Wat was de boodschap achter de Manifesten? De tentoonstelling in 1998 was een nieuwe oproep om de betekenis van de Manifesten en de daarin gestelde spirituele reformatie naar geest, ziel en lichaam te doorgronden.

LEES HET BEGIN VAN DE ROEP VAN HET ROZENKRUIS

DEZE TITEL IS NIET MEER LEVERBAAR

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE FAMA FRATERNITATIS

2 De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw – Govert Snoek
Met de publicatie van de Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) en de Chymische Hochzeit (1616) raakte de beweging van de Rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw in Duitsland bekend. De twee eerste geschriften werden al snel in het Nederlands vertaald en trokken hier de aandacht. De onderzoeker en auteur Govert Snoeck laat zien wie er zoal in de zeventiende eeuw in Nederland gereageerd hebben. Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Dit boek geld als het standaardwerk over de vroege fase van de Rozenkruisers in Nederland.

LEES MEER OVER DE ROZENKRUISERS IN NEDERLAND

BESTEL DE ROZENKRUISERS IN NEDERLAND

3 Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de samenleving transformeren – André de Boer
Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen schatten!

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

LEES DE TRANSCRIPTIE VAN DE VIDEO OVER DE ROZENKRUISERS

4 De vuurgloed van de ontstijging – Z.W. Leene en Peter Huijs
De vuurgloed van de ontstijging schetst het beeld van de sprankeling, de vurige bezieling in de begintijd van het hedendaagse Rozenkruis. Het was de tijd van de pioniers: Z.W. (Wim) Leene, Jan Leene (later bekend als J. van Rijckenborgh) en Cor Damme (ca. 1924-1938). Het boek bestaat uit drie delen: een beschouwing over het werk van Z.W. Leene, toespraken van Z.W. Leene en de tekst van het toenmalige Rituaal der Rozenkruisers.

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGLOED DER ONTSTIJGING

5 Geroepen door het wereldhart – Peter Huijs
In Geroepen door het wereldhart geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld hervinden de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van de school van het Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.

LEES MEER OVER GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (FREE PDF)

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE MANIFESTEN VAN DE ROZENKRUISERS