Lofzang 7

Universele geloofsbelijdenis
(Karl von Eckartshausen)

 

Ik geloof in een scheppende vuurkracht,
die hemel en aarde heeft voortgebracht,
vervullende en bevattende het universum
en het gekristalliseerde.
En in een licht, geworden uit deze vuurkracht,
heerser over de wereld en de onmeetbare krachten
van de natuur.
Dit zuivere licht, dat voortgekomen is uit het goddelijk vuur,
is ontvangen uit de reinste geest
en openbaart zich in de zuiverste vorm.
Daarom moet het lijden in het rijk van de onzuiverheid;
het moet gebroken worden, in de dood gaan
en begraven worden op aarde.
Dan rijst het licht op in de diepste materie,
en na drie tijdvakken,
of drie conjuncties van drie geestelijke krachten
met drie reine vormen,
waakt het opnieuw op in het leven.
Zelfs tot de hoogste vorm van openbaring,
als een overwinnende kracht van licht,
ontsproten uit het almachtige vuur.
Na deze herrijzenis is het dode weer levend geworden
en kan het slechte voeren naar goedheid.
Ik geloof in de geest van licht, die opwelt uit vuur en warmte.
Ik geloof in de overwinning van het licht;
de vernietiging van ziekte en ellende;
in de vernieuwing van ons wezen;
en een totale regeneratie van het leven.