26-12 Spirituele tekst 5

Spirituele Kerst 5: hoofdstuk 5 uit het Aquarius Evangelie

Spirituele tekst 5 voor 26 december: De wijzen uit het oosten en de vlucht naar Egypte

 

Aan gene zijde van de Eufraat woonden de magiërs, en zij waren wijzen en konden de taal van de sterren lezen en zij zagen dat een grote geest geboren was. Ze zagen zijn ster boven Jeruzalem. En onder de magische priesters waren er drie die de meester van de komende eeuw verlangden te zien.

En zij namen kostbare geschenken met zich mee en vertrokken met spoed naar het westen op zoek naar hem, de jong geboren koning, opdat zij hem konden vereren. En de een nam goud mee, het symbool van adel; een ander mirre, het symbool van heerschappij en macht; de derde nam wierook, symbool van het verstand van de wijze.

Toen de magiërs Jeruzalem bereikten, waren de mensen vol verbazing en vroegen zich af wie zij zouden zijn en waarom zij kwamen. En toen zij vroegen: ‘Waar is het kind dat als koning is geboren ?’ was het of de troon van Herodes wankelde. En Herodes zond een koerier om de magiërs naar zijn hof te brengen.

En toen zij aankwamen vroegen zij opnieuw: ‘Waar is de jong geboren koning ?’. En toen zeiden zij : ‘We hebben aan gene zijde van de Eufraat zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te vereren’.

En Herodes verbleekte van angst; hij dacht: misschien beramen de priesters een plan om het koningschap van de joden weer te herstellen, en dus zei hij in zichzelf: ik wil meer weten over dit kind, dat als koning zou geboren zijn. En daarom stelde hij aan de magiërs voor nog een tijdje in de stad te blijven, dan zou hij hun alles over die koning vertellen.

Hij riep de joodse wetgeleerden in vergadering bijeen en vroeg: ‘Wat hebben de joodse profeten gezegd over zo iemand?’ De joodse wetgeleerden antwoordden hem en zeiden: ‘Lang geleden hebben de profeten voorspeld dat iemand komen zou om de stammen van Israël te leiden, en dat deze Messias in Bethlehem zou geboren worden.

De profeet Micha schreef: “O, Bethlehem in Judea, gij zijt klein in de bergen van Judea, doch uit u zal die voortkomen die mijn volk Israël zal leiden” ja, dit zei een profeet die in lang vervlogen tijden leefde’.

Toen riep Herodes de magiërs weer opnieuw bij zich en vertelde hun wat de joodse wetgeleerden gezegd hadden, en toen zond hij hen op weg naar Bethlehem. Hij zei : ‘Ga en zoek, en wanneer gij het kind, de geboren koning, zult vinden, keer dan terug en vertel mij alles, opdat ook ik kan gaan om hem te eren’.

Aanbidding door de wijzen door Rembrandt

De magiërs gingen en vonden het kind met Maria in het huis van de herder.  Zij bewezen hem eer, schonken hem hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Deze magische priesters konden de harten van de mensen lezen; ze lazen de goddeloosheid van Herodes’ hart, en wisten dat hij gezworen had de jong geboren koning te doden.

En dus vertelden zij het geheim aan de ouders van het kind en smeekten hen om ver buiten het bereik van alle gevaar te vluchten. En toen gingen de priesters weer huiswaarts.  Zij gingen niet door Jeruzalem. En Jozef nam het kindje Jezus en zijn moeder en vluchtte ‘s nachts naar Egypte en bleven bij Elihu en Salome in het oude Zoan.

De vlucht naar Egypte door Rembrandt

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE