Transfiguratie Nu!

1 JANUARI – Inleiding maandthema: Transfiguratie 
2 Transfiguratie door het endura
3 De waarde van de persoonlijkheid
4 De adem des levens
Gesprekje januari

5 FEBRUARI – Inleiding maandthema: De openbaring van Johannes 
6 Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring
7 De graanoogst en de wijnoogst
8 De apocalyps en de taak van de geestesschool
Gesprekje februari

9 MAART – Inleiding maandthema: De driebond van het Licht 
10 De Heilige Graal
11 Het waarachtig menselijke
12 Levenshouding
Gesprekje maart

13 APRIL – Inleiding maandthema: De ander daadwerkelijk helpen
14 Het liefde-offer van het mededogen
15 Heilig u omwille van de lichtzoekers
16 Dan kan de liefde zich volledig openbaren
17 Ingaan in het licht van bevrijding

18 MEI – Inleiding maandthema: Oosterse wijsheid 
19 De stem van de stilte
20 Lotswisselingen
21 De slaap wordt de nuchterheid van de ziel
Gesprekje mei

22 JUNI – Inleiding maandthema: Hart, hoofd en handen
23 Het rijk van de ziel
24 De opstanding van de tempelmens
25 Maak u gereed
Gesprekje juni

26 JULI – Inleiding maandthema: Zeven stemmen spreken
27 De hemelse en de menselijke weg
28 De wedergeboorte van de ziel
29 Het lezen van de rota
30 Mensenliefde
Gesprekje juli

31 AUGUSTUS – Inleiding maandthema: Brieven
32 Het scheppende woord
33 Het gnostieke vuur
34 De invloed van de planeet Saturnus
Gesprekje augustus

35 SEPTEMBER – Inleiding maandthema: Weet je niet dat je een tempel bent
36 Een volmaakt muziekinstrument
37 Het oog: transformator van lichtkracht
38 Tempelsymboliek
39 Drie hemelen, drie toestanden van overkoepeling
Gesprekje september

40 OKTOBER – Inleiding maandthema: Kracht, licht, geestkracht
41 Het openbarende licht
42 Het gnostieke licht helpt, geneest, stuwt voort
43 Geest wordt heiligende, genezende geest
Gesprekje oktober

44 NOVEMBER – Inleiding maandthema: Sta ik in het licht der waarheid?
45 Vervul de lichtwet
46 Zodat de andere kan groeien
47 Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid
Gesprekje november

48 DECEMBER – Inleiding maandthema: Gnostieke magie
49 Tempeldienst
50 De periode van vervulling
51 Het liefdevuur van de kosmische Christus
52 Lichtkracht uitstralen
Gesprekje december