17 Transfiguratie nu! Ingaan in het licht van bevrijding

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 17
Ingaan in het licht van bevrijding
29 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

In Johannes 9 wordt ons verhaald van de genezing van de blindgeborene in het badwater van Siloam. Dit badwater doelt op het zo uitgezonderde astrale veld van de gnostieke volheid, waardoor de redding van de mens uit de duisternis kan worden bewerkstelligd. Het woord ‘Siloam’ beduidt dan ook letterlijk: ‘uitgezonderd’.

De mens is, krachtens zijn natuurgeboorte, blind geboren, hetgeen wil zeggen dat zijn levensveld, zijn toestand-van-zijn, het ware zien volkomen uitsluit. Wie zich evenwel, bewust met inzicht geladen, en met inachtneming van de enig juiste levenshouding, wast in het badwater van Siloam, gaat binnen in het licht der bevrijding. Zo een gaat de weg. Zo een gaat binnen in de schaapskooi.

De schaapskooi heeft betrekking op het veld van leven dat voor de mens opengaat, als hij zich kan hullen in het wonderbaarlijke gewaad van het nieuwe denkvermogen. Dan, eerst dan, wordt de mens zich bewust van het nieuwe levensveld. Dan gaat hij binnen, zeer bewust, in het nieuwe levensveld, in de nieuwe levensstaat, die voor allen is weggelegd, en waartoe allen geroepen, waartoe allen verkoren zijn.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing
Hoofdstuk IV: De ene weg ten leven

Als je anderen helpt, kan dat door jou en door de betrokkenen worden ervaren als waardevol en soms zelfs als noodzakelijk. Kun je de transfiguratie in jezelf laten voltrekken door tegelijkertijd een steun en toeverlaat te zijn voor anderen? Ja, dat kan, maar het gaat er natuurlijk niet om dat je je altijd uitslooft om tegemoet te komen aan de noden en wensen van medemensen. Het werkelijk helpen van anderen in gnostieke zin is iets heel anders. En de transfiguratie in je laten voltrekken vraagt van jou ook openheid behouden naar het gnostieke licht.

Bekende uitspraken uit de hermetische traditie zijn Richt uw hart op het licht en ken het en ‘Zie weer met de ogen van uw hart’. Hermes Trismegistus verwijst hier naar een nieuwe bewustzijnsstaat die in je tot ontwikkeling komt als je aandacht schenkt aan impulsen die voortvloeien uit het opvlammen van de geestvonk in je hart.

Als natuurgeboren persoonlijkheid ben je in eerste instantie als een blindgeborene omdat je geneigd bent om de zintuiglijke wereld als de enige wereld te beschouwen. In het Evangelie van Johannes wordt die toestand niet alleen aangeduid als ‘blind zijn’, maar ook als ‘in duisternis wandelen’ (Johannes 8:12). Je kunt genezen worden van die blindheid en ‘het licht van het leven hebben’ door je, symbolisch gesproken, te wassen in het badwater van Siloam.

De vijver van Siloam is een aanduiding voor een veld dat heel bewust en vanuit een diep innerlijk weten ontwikkeld en in stand gehouden wordt door mensen die gezamenlijk het vrijmakende pad gaan. Alle gnostieke geestesscholen van vroeger en nu hadden en hebben zo’n uitgezonderd veld waarin krachten uit het goddelijke levensveld tot een voor de mens verdraagbare vibratie worden getransformeerd. Als je jezelf steeds weer verbindt met zo’n veld en daaruit gaat leven, word je procesmatig ‘gereinigd van alle ongerechtigheid’. Dan kun je opgaan in het licht van bevrijding. Niet pas na de dood van je stoffelijke lichaam, maar in het levende heden.

Vanzelfsprekend bied je praktische hulp in situaties die op je pad komen. De ander daadwerkelijk helpen in gnostieke zin houdt primair in: zelf de weg van transfiguratie gaan en meewerken aan het belevendigen van het uitgezonderde krachtveld dat een intermedair is tussen de wereld waarin wij leven en de bovennatuur. Dat draagt eraan bij dat velen innerlijk worden aangeraakt en het gnostieke pad van bevrijding kunnen gaan.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING