43 Transfiguratie nu! Geest wordt heiligende, genezende geest

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 43
Geest wordt heiligende, genezende geest
28 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De Geest is het wezen van de Gnosis, de essentie van het Onbeweeglijk Koninkrijk, de krachtstof van het nieuwe leven. Er is een wijde kloof, geschapen door puurheid en oneindig vibratieverschil, tussen de goddelijke Geest en het bewustzijnsbeginsel waaruit mensen leven.

De essentie van het oorspronkelijke leven kan zich aan een mens meedelen, wanneer deze mens innerlijk, fundamenteel en structureel, de weg daartoe in zijn microkosmos vrijmaakt, met het volkomen gerichte en al het andere buitensluitende doel: de mensheid te dienen in Gnosis’ dienst, geheel en volkomen. Dan valt de Geest op een mens en deze Geest wordt dan Heilige Geest, heiligende, genezende Geest.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing, deel 2 van de Rozenserie
Hoofdstuk 2: Geest en Heilige Geest

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

Al jong hoorde ik over de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Bij de begrippen Vader en Zoon kon ik me wel iets voorstellen, maar Heilige Geest kon ik niet goed plaatsen. Ik kende weliswaar de verhalen uit de Bijbel daarover: Maria die overschaduwd wordt door de Heilige Geest, de Geest die neerdaalt op Jezus bij zijn doop in de Jordaan en natuurlijk de discipelen die op de dag van het pinksterfeest vervuld worden van de Heilige Geest. Het was een beetje een ver-van-mijn-bed-show en ik voelde een bepaalde afkeer als mensen uitbundig vertelden over de wonderen de de Heilige Geest in hun leven had verricht.

Bij het opgroeien en ouder worden veranderen, als het goed is, de betekenissen die je toekent aan begrippen: door nieuwe kennis, door verandering van perspectief, door ervaring, door overdenking en misschien ook wel door de werkzaamheid van de Heilige Geest.

Ik vond het een openbaring toen ik enkele tientallen jaren geleden in het boek Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis las dat er drie vermogens in mij gewekt kunnen worden: het vermogen tot goddelijke wil, het vermogen tot goddelijke liefde-wijsheid en het vermogen tot goddelijke werkzaamheid. Die ontwikkelingen worden mogelijk dankzij de werking van respectievelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in mij. De Vader houdt verband met de goddelijke idee, de Zoon met het werken met de goddelijke idee en de Heilige Geest met de realisatie van de goddelijke idee.

Dat zijn natuurlijk prachtige gedachten en ze gaven mij een gevoel van vreugde omdat ik ze innerlijk als waar herkende. Maar hoe leiden ze naar de realisatie van de goddelijke idee? Hoe wordt de kloof tussen de goddelijke geest en het bewustzijnsbeginsel waaruit ik leef  overbrugd?  

Mijn opvattingen over de werkelijkheid, over wetmatigheden in het leven en over het doel van mijn leven kunnen veranderen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik dan de nieuwe mens ben zoals bedoeld in het godsplan.

Catharose de Petri leert mij dat de beoogde vernieuwing alleen in mij kan plaatsvinden als ik in mijzelf plaats maak voor de Geest, dat is de krachtstof van het nieuwe leven. Hoe doe ik dat? Catharose de Petri antwoordt: door de mensheid geheel en volkomen te dienen in Gnosis’ dienst. Dan kan de Geest op mij vallen en deze Geest wordt dan Heilige Geest, heiligende, genezende Geest.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE