10 Transfiguratie nu! De Heilige Graal

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 10
De Heilige Graal
11 maart 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Wij spreken van een drievoudige verbondenheid, en van een drievoudige aanraking, want zonder zulk een drievoudig aangrijpen kan de Heilige Graal, als innerlijk bezit, geen werkelijkheid in u worden. Immers, de Heilige Graal neemt slechts gestalte in hen die, in reinheid des harten en in daadwerkelijk positief belijden, hem naderen met een geheiligd weten.

Wanneer wij spreken van een positieve verbondenheid, dan moet er allereerst sprake zijn van een negatieve verbondenheid; van een reeks van door ons allen gemeenschappelijk aangevoelde gerichtheid; van door ons allen ervaren gemoedsgesteldheden, waarop wij door de jaren heen getracht hebben te reageren en die ons tenslotte tot de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis hebben gevoerd.

Heel de keten van het licht wil u tot Zonen, tot Dochters dopen! En zo zullen wij worden toebereid tot een grootsere taak, namelijk het stralender en intensiever maken van het magnetische lichtveld, om dan via dit lichtveld een arbeid in de wereld te bewerkstelligen.

Uit: 24 december 1980
Hoofdstuk 4

BESTEL HET BOEKJE 24 DECEMBER 1980

De legenden van koning Arthur en de ridders van de tafelronde en daarin het verhaal van Parcival op zoek naar de Heilige Graal is je waarschijnlijk bekend. Je hebt misschien ook gehoord van de geschiedenis van de Katharen in Zuid-Frankrijk en van de klassieke Rozenkruisers geschriften die aan het begin van de zeventiende eeuw verschenen.

Ook al is hierover veel, heel veel te vertellen en ook heel veel moois, de essentie van hun samenhang, als de driebond van het licht, is hoogst actueel. Drie impulsen van licht die de mensheid ontvankelijk maakte voor de wijsheid en liefde en de nieuwe levenskunst die daaruit voortvloeit. Graal, Kathaar en Rozenkruis, deze driebond van het licht, gaat voorbij alle historische gegevens, over jou en mij!

Altijd openbaart de werkzaamheid van het licht zich in een drievoud. Deze drie hebben elkaar nodig, anders zou openbaring niet mogelijk zijn. Wat is de Vader zonder de Zoon of Heilige Geest? Hij blijft onkenbaar. Wat is een idee zonder bezieling en uitvoering? De lichtwerkzaamheid van de driebond van het licht raakt ook ons drievoudig aan, in onze harten, in ons denken en ons leven. Opdat door ons heen het licht van de Vader zich kenbaar zal maken.

Het Rozenkruis bevestigt de kennis in je van de kernkracht, dat je uit God geboren bent. De Katharen, de reinen van hart, brengen je op de weg van de liefde, van de universele Christus. En de Graal? De Graal is een machtig lichtveld vol van geconcentreerde bevrijdende kracht, gesymboliseerd door een beker, schaal of mengvat. Waarom een beker of mengvat? Omdat het lichtveld niet als vanzelfsprekend bij je binnen komt.

Je moet je tot het licht negatief verhouden, dat wil zeggen: intens verlangend. In de woorden van Wolfram van Eschenbach: ‘Wie de Graal eens wil ontvangen, bedenk, er geldt daartoe één wet: een innig, heilig, diep verlangen.’ Dan ontstaat de positieve verbondenheid waar Catharose de Petri over schrijft en wat net is voorgelezen.

Heel de keten van het licht wil je in het licht dopen! Dompel je dan verlangend onder, raadt Hermes zijn leerling Tat aan, dompel je onder in het mengvat gevuld met de krachten van de geest. De schat van de Katharen, de kracht tot het reinigen van je hart – de schat van het Rozenkruis, de kennis tot een geheiligd weten – de schat van de Graal, het vermogen van de totale universele broederschapsketen is in staat, zo je er in jezelf iets van weet vrij te maken voor anderen, je stralend gelukkig te maken, schrijft Catharose de Petri aan het slot van het boekje 24 december 1980.  Het is waar.

BESTEL HET BOEKJE 24 DECEMBER 1980

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GRAAL