Vijf boeken die worden aanbevolen bij de cursus en webinars over katharen en gnosis

KATHAREN WEBINAR 1KATHAREN WEBINAR 2KATHAREN WEBINAR 3

In de maanden april, mei en juni 2022 verzorgde het Gouden Rozenkruis in 15 plaatsen de vijfdelige cursus Volg de kathaarse voetstappen. Tevens werden er drie webinars over katharen en gnosis gehouden die terug te kijken zijn via de bovenstaande links. Aan degenen die zich verder willen verdiepen in katharen en gnosis worden de bovenstaande vijf boeken aanbevolen. Hieronder volgen korte beschrijvingen van die uitgaven en twee symposionvoordrachten van auteurs.  

1 Het erfgoed der Katharen, A. Gadal, € 5,00
‘Het erfgoed der Katharen’ van Antoine Gadal  is een getuigenis van het zuiverste christen zijn van de katharen, in het Zuid-Frankrijk van de 12e en 13e eeuw. Het geeft ook een beeld hoe ‘graal, kathaar en rozenkruis’ een driebond van het licht vormen, met name de broederschap van de katharen, de broederschap van de heilige graal en de broederschap van het Rozenkruis. Deze broederschappen hadden vertakkingen over heel Europa. Het boek beschrijft bovendien de spirituele en historische ontwikkeling van de katharen in Zuid-Frankrijk.

LEES MEER OVER HET ERFGOED DER KATHAREN

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

2 De gouden draad van de vrije geest, symposiumbundel, € 10,-
De bundel ‘De gouden draad van de vrije geest’ bevat de Nederlandse vertaling van de voordrachten die negen sprekers verzorgden op het internationale symposium in Tarascon, dat Rozekruis Pers in 2021 organiseerde naar aanleiding van de uitgave van de Franse editie van Plaatsen waar de geest waait – de Sabarthez als spiegel van de mensheid  (€ 35,00). De negen bijdragen schetsen een modern beeld van de interessegebieden waarin Antoine Gadal (1877-1962), zoon van de Sabarthez (een gebied in het departement Ariège), zich in zijn dagen verdiepte. Het onafhankelijke denken zat hem in het bloed, net als in veel mensen van deze streek.

LEES MEER OVER DE GOUDEN DRAAD VAN DE VRIJE GEEST

BESTEL DE GOUDEN DRAAD VAN DE VRIJE GEEST

 

3 Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen, Rachel Ritman, € 12,50
De leer van de katharen is geïnspireerd op het gnostieke christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas, een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap van het Rozenkruis wel aangeduid als ‘de voorgaande broederschap’. Op die manier loopt er een ononderbroken keten, zowel historisch als spiritueel, van eenlingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis. Rachel Ritman licht dit alles toe in haar boek  ‘Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen’.

LEES MEER OVER GNOSTIEK CHRISTELIJKE INWIJDING BIJ DE KATHAREN

4 Plaatsen waar de geest waait – De Sabartez als spiegel van de mensheid, Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, € 35,00
‘Plaatsen waar de geest waait’ vertelt en toont het verhaal van een mens met een kathaarse ziel die een exemplarisch leven leidde in Zuid-Frankrijk: Antoine Jules Gadal (1877-1962). Gadal zocht in het esoterische veld van weten en verborgen kennis. Hij zocht het vrije denken in het onderwijs en in de verborgen genootschappen die uit de gilden voortkwamen. Hij zocht als speleoloog in de grotten en cavernes van zijn geboortestreek – de Sabarthez – en raakte bevlogen over de eenvoudigste en puurste vorm van christendom, die bestaat in het helpen van de naaste en het gericht zijn op de Allerhoogste.

LEES MEER OVER PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

 

5 Op weg naar de heilige graal, A. Gadal, € 15,50
Op innige en indringende wijze wordt de weg van inwijding (de weg der sterren, de transformatie van de ziel) beschreven zoals die door de noviet van de oude kathaarse broederschap werd gegaan, waarbij hij vier jaar lang verbleef in de heiligdommen van Ussat-Ornolac, de nog steeds geheimzinnige grotten in het dal van de Ariège in Zuid-Frankrijk. Deemoedig bewandelt Matheüs het pad dat voert tot de diepte van zijn eigen wezen, om daar zijn ware lot te grijpen en deze draad te volgen.

BELUISTER OF LEES MEER OVER OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL