Negen sprekers op het symposion in Tarascon-sur-Ariège in Zuid-Frankrijk

DEUTSCHENGLISHESPAÑOL ☆ FRANÇAIS

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VIA EVENTBRITE VOOR € 10,-

DOWNLOAD BROCHURE (NEDERLANDS, PDF)

LEES BROCHURE VIA ISSUU

Op 10 september 2021 presenteerde uitgeverij Rozekruis Pers in Tarascon-sur-Ariège de Franse uitgave van het boek Plaatsen waar de Geest waait. De Sabarthez als spiegel van de mensheid. Antoine Gadal 1877-1962, Leven, werk en overdracht van de kathaarse Gnosis. 

Ter gelegenheid van de verschijning van dit boek werd een symposium georganiseerd onder de titel ‘De gouden draad van de vrije geest’. Het symposium vond plaats op 10, 11 en 12 september 2021 in de Salle François Mitterrand in Tarascon-sur-Ariège in Zuid-Frankrijk, de geboorteplaats van Antoine Gadal. Het bracht bijeen een keur van internationale wetenschappers, filosofen en musici, die als gemeenschappelijke deler een grote liefde voor de Sabarthez en de Ariège koesteren, en zal onderwerpen presenteren die de vele millennia oude menselijke geschiedenis van de streek belichtten.

Het symposium spitste zich toe op de mens en zijn vrije denken. In diverse thema’s lieten auteurs uit verschillende vakgebieden zien op welke wijze dat vrije denken zich manifesteerde in die bijzondere streek van de Ariège die de Sabarthez is. De achtergrond van de boeiende rotstekeningen, de verborgen orale traditie van de streek, de kunst van de vrije geest in de middeleeuwen, het spanningsveld tussen materialisme en idealisme door de geschiedenis heen, de rol van de vrouw in het katharisme en de hoofse liefde der troubadours zijn enkele van de onderwerpen die vooraanstaande sprekers zullen behandelen.

De sprekers schetsten op het symposium een modern beeld en de state-of-the-art van de voortschrijdende inzichten op al de interessegebieden waarmee Antoine Gadal zich honderd jaar geleden bijzonder verwant voelde. Deze zoon van de Sabarthez, geboren op een steenworp afstand van waar het symposium plaatsvindt, zag op elk van die gebieden de invloed van dat altijd onafhankelijke denken, dat de mensen van die streek in het bloed zit. En hij ontdekte dat de oorsprong daarvan ligt in de eenvoud en de openheid van hart en geest, waarmee de mensen van de Sabarthez hun grondgebied, hun geestelijke rijkdom en hun christendom in zijn zuiverste soort naderden, beleefden en verdedigden. Hij zag het als zijn taak die geest van vrijheid, broederschap en liefde over en verder te dragen.

Uitgeverij Rozekruis Pers heeft tijdens dit weekend de wereldberoemde Spaans-Catalaanse dirigent, componist en musicus Jordi Savall en het ensemble Hespèrion XXI geboekt. Deze specialisten in oude muziek zullen op zaterdagavond 11 september 2021 een galaconcert verzorgen in de grootste grot van Europa: de Lombrives in Zuid-Frankrijk. De titel van het concert is Eerbetoon aan het vergeten koninkrijk. Liederen en dansen, gebeden en klaagzangen uit de periode van de opkomst van Occitanië tot het einde van de kruistocht tegen de Albigenzen.

Bezienswaardigheden

Door de gemeente Tarascon is een programma samengesteld van bezienswaardigheden die tegen gereduceerde prijs bezocht kunnen worden. Hoe meer bezienswaardigheden u bezoekt, hoe lager de prijs. Het betreft het Parc de la 3 Préhistoire, de Grottes de Niaux, Grotte de Bédeilhac, het kasteel van Foix, Grotte du Mas-d’Azil, en het Palais des Evêques in Saint-Liziers.

Er zijn ook enkele bezienswaardigheden gratis te bezoeken zoals de Salle Gadal en de Dolmen van Sem. Verder zijn er drie speciale bezoeken tegen vaste gereduceerde prijs mogelijk:

  1. Speciale rondleiding van 2 uur in de Lombrives à € 10,- (www.grottedelombrives.com met symposium code)
  2. Bezoek van 2 uur aan Les Bains du Couloubret in Ax-les-Thermes à € 17,- (http://www.bains-couloubret.commet symposium code)
  3. Bezoek aan Château de Montségur (informatie hierover volgt op later tijdstip)

DOWNLOAD DE ENGELSTALIGE BROCHURE MET BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DE ARIÈGE (PDF)

Alle aanvullende informatie volgt via https://spiritualtexts.academy/gadal

All recording and redistribution is prohibited,
all rights are © copyright of each individual author/speaker
Tout enregistrement et rediffusion est interdit

1. GOD IS LIEFDE, Mirjam Duivenvoorden, conservator Gadal Archief in de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam en co-auteur van het boek Plaatsen waar de geest waait

‘Dieu est Amour’ was het motto en de lijfspreuk van Antoine Gadal. Van jongs af aan heeft hij zich daarvoor ingezet, getracht iets van die liefde in de praktijk te brengen. In de negentiende eeuw, als Benjamin van de Félibrige, op zoek naar de verheven schoonheid van de geest, in poëzie en literatuur; vanaf zijn drieëntwintigste als onderwijzer in het dorpje Montceaux-lès-Provins in de Champagne, en als kapitein in de loopgraven van la Grande Guerre; daarna als speleoloog, archeoloog en voorzitter van het Syndicat d’Initiave, zich steeds inzettend om de mens ontvankelijk te maken voor de schoonheid en de stilte van de grotten, waarin een zuivere ontvankelijkheid het onhoorbare kan waarnemen.
Hij dook diep in de archieven om de juiste achtergrond te onderzoeken van het zuivere kathaarse christendom zoals het in de Sabarthez werd beleefd, en waarvan hij nog fluisterend had horen spreken, op zijn tochten door de streek. En vanaf het moment dat hij zich een klaar en helder beeld had gevormd in zijn geest, deed hij alles wat in zijn vermogen lag om de overdracht ervan veilig te stellen – een opdracht die hem in 1897 was overgedragen door de bijna honderdjarige Adolphe Garrigou, die hij de geliefde patriarch van de Sabarthez noemde.

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

2. DE GROTTEN VAN DE VOLP , Een uitzonderlijke heiligdom uit de bloeiperiode van het steentijdperk (het magdalénien). Robert Bégouën historicus, grondlegger van de Stichting Louis Bégouën, conservator van de drie grotten van de Volp

De grotten van Tuc d’Audoubert en van de Trois-Frères werden in 1912 en 1914 ontdekt door drie tieners, Max, Jacques en Louis Bégouën. Ze nemen onmiddellijk het besluit om ze niet open te stellen voor het publiek. De verklaring daarvoor is het feit dat hun familie al twee generaties lang de oorsprong van het leven en van de mens onderzoekt. Hun grootvader, graaf Maximilien Bégouën (1826-1885), was een erudiet en meertalig humanistische onderzoeker. Als hooggeplaatst ambtenaar in Toulouse ontmoet hij in 1872 Émile Cartailhac, de nestor van de Franse prehistorie. Bégouëns zoon Henri zou diens onderzoek voortzetten.
Na de ontdekking van de Tuc d’Audoubert is Cartailhac de eerste die op de hoogte wordt gebracht en zijn advies geeft. Twee jaren later wordt de grot van de Trois-Frères met zijn ontelbare en fijne gravures nader onderzocht. De Bégouëns zijn zich ervan bewust dat zij verantwoordelijk zijn voor een historisch erfgoed dat aan de mensheid toebehoort en besluiten het voor de wetenschap te bewaren. De Stichting Louis Bégouën is in 1989 opgericht om deze filosofie, die het mogelijk maakt dat deze grotten tot op de dag van vandaag intact zijn gebleven, verder te dragen.

3. DE PALEOLITHISCHE KUNST VAN DE GROTSCHILDERINGEN Philippe Grosos is professor aan de universiteit van Poitiers, filosoof, auteur van het boek Signe et Forme. Philosophie de l’art et art paléolithique (Teken en vorm. Kunstfilosofie en paleolithische kunst)

Als we kunst opvatten als een symbolische activiteit, kunnen we stellen dat haar aanwezigheid in de geschiedenis van de mensheid uiterst ver terug reikt. En als we de oorsprong ervan doortrekken naar het vervaardigen van de eerste vuistbijlen (die immers om te maken zowel abstractie als symmetrie vereisen) kunnen we dat begin zelfs terugvoeren tot het eerste optreden van de Australopithecus, iets meer dan 3 miljoen jaar geleden. Ongeveer 40.000 jaar voor onze jaartelling dient zich evenwel een nieuwe vorm van artistieke activiteit aan. Homo sapiens – de mens die wij nog steeds zijn – creëerde en verspreidde toen voor de eerste keer kunstzinnige figuratieve voorstellingen waarmee de grotschilderkunst, zowel in West-Europa als in Indonesië, werd geboren.
Puttend uit de overvloedige voorbeelden van grotschilderkunst die men in de grotten van de Ariège aantreft, wil ik de durf laten zien die onze voorouders nodig hadden om dit soort figuren te gaan tekenen, schilderen, graveren, en soms zelfs boetseren. Om redelijkerwijs te kunnen omvatten wat dit betekent, onderzoek ik wat deze sprong, deze discontinuïteit, mogelijk heeft gemaakt. Wat heeft zo’n vermetele voorstelling van zaken betekend voor het verdere verloop van onze geschiedenis, voor ons, Homo sapiens?

4. DE ADEM VAN DE GEEST EN GEESTELIJKE ENERGIE, Eric Palazzo hoogleraar geschiedenis van middeleeuwse kunst aan de universiteit van Poitiers en Princeton en auteur van Peindre c’est prier. Anthropologie de la prière chrétienne (Schilderen is bidden. Antropologie van het christelijke gebed)

De voordracht gaat in op het thema van de vrijheid van geest in het christelijke theologisch denken van de oudheid en de Middeleeuwen, bezien vanuit het specifieke concept van spirituele energie. Vanuit christelijk perspectief is deze energie in de eerste plaats datgene wat het mogelijk maakt de ‘ware’ aard van God te definiëren. Het is dus de geestelijke kracht die God aan de mens heeft gegeven om hem in staat te stellen zijn spirituele reis te volbrengen, zowel op aarde als daarna, en om hem toegang te verlenen tot het ‘van aangezicht tot aangezicht’ kennen van de Christus, tronend in eeuwige majesteit.
De lezing verkent vervolgens verschillende vormen van de visuele vertaling van die spirituele energie, met name in de spiraalvorm, en van zijn betekenis in relatie tot de figuur van Christus, zowel in zijn geestelijke als in zijn lichamelijke dimensie.

5. BEWUSTZIJNSVRIJHEID IN HET OCCITAANSE KATHARISME, Eduard Berga Salomó auteur van Sabiduría del Silencio en Le Catharisme et la tradition spirituelle de l’Occident (Wijsheid van de stilte en Het katharisme en de spirituele traditie van het Westen)

Een van de belangrijkste bijdragen van het Occitaanse katharisme aan de ontwikkeling en vooruitgang van de westerse cultuur in Europa was haar poging om om het individuele denken te bevrijden uit het bekrompen religieuze dogmatisme waarin de kerk van Rome de samenleving had geplaatst om ‘hun geweten te verstevigen’. De enorme invloed die het katharisme had op alle sociale lagen van zijn tijd, droeg niet alleen bij tot een directe kennis van de heilige teksten, maar zij plaatste ook de christelijke leer in haar zuiverste, meest essentiële en praktische zin in hun midden: God zoeken boven alles en anderen liefhebben als zichzelf. De woorden van de eenvoudige herder Pèire Mauri, een kathaarse gelovige, wanneer Bélibaste hem verwijten maakt aangaande zijn goede relaties met mensen die niet tot zijn geloof behoren, zijn veelzeggend: ‘Wij moeten goed doen aan iedereen, want wij weten niet wie goed is of wie slecht is.’

6. OP DE VLEUGELS VAN DE LIEFDE, Hoofse liefde en katharisme, een ontmoeting tussen eros en agapè, Maria Bartels Nederlands filosofe, auteur van twee publicaties: ‘Zijn in ontmoeting’ en ‘Zin in kwaliteit’

De liefde speelt een vitale rol zowel in het katharisme als in de hoofse liefde. Maar om wat voor liefde gaat het precies en welke rol speelt deze? De hoofse liefde vindt zijn oorsprong in de platoonse eros, terwijl het katharisme, weliswaar beïnvloed door het platonisme, zich toch vooral baseert op de christelijke liefde: agapè of caritas. Hoewel beide liefdes geworteld zijn in een spirituele context, verschillen ze in hun uitgangspunt, hun streven en hun uitdrukkingsvorm. Waar brengen deze twee liefdes ons en wat hebben zij te schenken? Hoe kunnen we ze terugvinden in onze eigen ervaring? Zijn ze onverenigbaar, aangezien ze tegenovergestelde wegen gaan, of is er een ontmoetingspunt mogelijk? Blijven ze onverzoenbaar of kunnen ze elkaar aanvullen?
Het antwoord is gelegen in de meest stille intimiteit van onze ziel, die plek van transformatie waar beide liefdes hun diepste zin en hun vermogen vinden om hun vleugels te ontvouwen. Van daaruit kunnen eros en agapè onze levens en ons handelen bezielen, evenals onze relaties met anderen, met God en de wereld die ons omringt.

7. TUSSEN DAGELIJKS LEVEN EN PRIESTERLIJK BESTAAN, Katharisme, een vrijplaats voor vrouwen? Gwendoline Hancke is historicus, auteur van de boeken Femmes en languedoc (Vrouwen in de Languedoc) en Le Miroir d’Aimengart (De spiegel van Aimengart)

In de Languedoc van de 13e eeuw ontwikkelden vrouwen zich in sociale en religieuze kaders die werden gedomineerd door mannen. Echter, dankzij de plaats van de vrouw in de kathaarse theologie en in het bijzonder de priesterlijke rol die aan vrouwen werd toegekend in het kathaarse religieuze leven, konden vrouwen in bescheiden mate de deuren openen naar dit mannelijke bolwerk. Bovendien kunnen vrouwen door de verankering van de kathaarse religie in het dagelijkse leven en in de bestaande sociale structuren van de dorpen in de Languedoc hun religieuze leven verankeren in de gevestigde sociale kaders, in het vrouwelijke sociale leven en ook in hun traditionele rol als bewakers van het geloof in het gezin, opvoeders, bestierders van het huishouden en ook verzorgers van de zieken.
Juist dit samengaan van een religie die meer openstaat voor vrouwelijke deelname aan het heilige en de verankering van deze ‘vrouwenwereld’ in het dorp, biedt hen een gunstig kader om zich te ontwikkelen in een soort ‘parallelle wereld’ – een vrije ruimte waarin zij de teugels van hun eigen leven en in het bijzonder van hun religieuze leven in eigen hand houden.

8. DE DROOM VAN PROMETHEUS, Het begrijpen van de natuur in en door kunst, wetenschap en godsdienst, Sergi Grau Torras historicus en mediëvist aan de universiteit van Barcelona, auteur van Cátaro inquisición en los reinos Hispánicos, ss. xii-xiv (Kathaarse inquisitie in de Spaanse koninkrijken in de 12e-14e eeuw)

Eén van de thema’s die Antoine Gadal in zijn geschriften opwerpt, is de noodzaak te komen tot een gemeenschappelijke visie op de verhouding tussen wetenschap en godsdienst, en meer in het bijzonder tussen geloof en rede als middel om tot kennis te komen. In de Renaissance ontstond een nieuwe manier om de natuur te interpreteren, die de intuïtieve visie deed samensmelten met een bewustzijn dat zich baseert op de rede.
Sindsdien en tot op de dag van vandaag vinden we verschillende getuigenissen die op de een of andere manier de band tussen wetenschap en godsdienst benadrukken, niet alleen wat betreft het begrijpen van de natuur, het universum en de natuurwetten, maar ook als het gaat om het verwerven van kennis. In deze lezing zullen wij aan de hand van verschillende getuigenissen uit de wetenschapsgeschiedenis ontdekken dat de wisselwerking tussen wetenschap, kunst en godsdienst onontbeerlijk is om wetenschappelijke kennis voort te brengen.

9. OVERDRACHT VAN DE VRIJE GEEST, A. Gadal – de mens, de visionair, de bewaarder, Peter Huijs studeerde kunstgeschiedenis en archeologie, auteur van onder andere Geroepen door het wereldhart en Plaatsen waar de geest waait

Wat is de vrije geest? Betekent dit dat we vrij zijn om te denken wat we willen? Integendeel, het is altijd het resultaat van een mentale discipline gebouwd op een wetenschappelijke, sociale en sterk spirituele basis. Wanneer we het leven van Antoine Jules Gadal bestuderen, ontdekken we dat hij altijd op drie niveaus heeft gewerkt:

  • op wetenschappelijk niveau, als afgevaardigde van het departement Ariège in de Société Préhistorique Française, met zijn vrienden in de archeologie pastoor Mir uit Ussat-Ornolac en graaf Henri Bégouën, met de voorzitter van de VVV van Tarascon Joseph Mandement, met commandant François Octobon en kapitein Jean-Louis Boudon in de speleologie;
  • op sociaal vlak, als leerkracht voor jongeren en als voorzitter van de VVV van Ussat- les-Bains, de thermale baden en beheerder van de grotten,
  • en op spiritueel niveau, voor iedereen die in stilte kwam mediteren in de indrukwekkende stilte van de grotten, onder de indruk van hun onmetelijke ruimte. Gadal zag zichzelf als een bewaker van het spirituele erfgoed van de Sabarthez; aan hem had Adolphe Garrigou de overdracht van de vrije geest toebedacht, een geest van menselijkheid, spiritualiteit en transformatie. Zijn hele leven heeft hij ernaar gestreefd deze roeping aan waardige opvolgers door te geven.

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VIA EVENTBRITE VOOR € 10,-

DOWNLOAD BROCHURE (NEDERLANDS, PDF)

LEES BROCHURE VIA ISSUU