Het museum Gadal te Tarascon – hoofdstuk 5 van de brochure Sabarthez – beschrijving van vijf historische plaatsen

 

1. GALAAD – 2. BETHLEHEM – 3. MONTSÉGUR – 4. LOMBRIVES – 5. MUSEUM GADAL

Het museum Gadal heeft sinds zijn opening op 18 september van het jaar 1971 een vaste plaatst gevonden in Porte d’Espagne, de oude stadspoort van Tarascon. Het museum Gadal is het resultaat van een onafgebroken toegewijde werkzaamheid, waardoor alle aspecten van de geschiedenis van het dal van de Ariège voor ons bewaard gebleven zijn.

De heer Gadal was historicus, speleoloog en onderzoeker bij uitnemendheid, die wist aan te tonen dat het dal van de Ariège een van de oudste woonplaatsen van de mensheid is die bekend is. In de vele grotten van de Sabarthez heeft men sporen van menselijke bewoning en rotstekeningen teruggevonden die 12.000 jaar oud zijn. Het begin van het Arische tijdvak, dat na de ondergang van Atlantis tot ontwikkeling kwam vindt hier zijn vroegste sporen.

De grote uitdaging voor de heer Gadal was: de onafwijsbare samenhang in de loop van de geschiedenis aan te tonen. Verscheidene vitrines, gevuld met voorwerpen van duizenden jaren oud, vergezeld van een verklarende tekst, zijn dan ook in een museum ondergebracht.

De eerste 10.000 jaar voor onze jaartelling krijgen voor ons hier een bijzonder boeiende betekenis, doordat de lange weg van de worsteling met de materie en in de eerste tijden met de elementen en de gevaren die de mens bedreigde, kleurrijk onder onze aandacht wordt geplaatst.

De heer Gadal wist door deze structuur een grote belangstelling los te maken voor de geschiedenis van de Sabarthez en de arbeid die hij hier als historicus en speleoloog ontwikkeld heeft, stelde hem op mijn natuurlijke wijze in staat het werkelijke geheim van de Sabarthez voor allen te plaatsen.

Het geheim van de Sabarthez (zoals op het omslag afgebeeld) en wel in het devies ‘Sabarthez Custos Summorum’: ‘Sabarthez, bewaakster van het Allerhoogste’. Dit allerhoogste is het symbool in het wapen. Het is de gevleugelde heilige graal.

In diverse geschriften en ook in toespraken die bewaard zijn gebleven, plaatste de patriarch van de voorgaande broederschap de driebond van het licht als het arbeidsveld van de Christushiërarchie voor ons, als de drie broederschappen van het licht:

In de vierkante vitrine, als centrum van het museum, is de apotheose te vinden in de uitlegging en de voorwerpen die direct verbonden zijn met de arbeid van de broederschap der katharen. Langs de wanden vindt u vele tekeningen en verklaringen, waarop en waarin een reconstructie is gemaakt van vele belangrijke en historisch onderzochte punten van betekenis.

Het museum Gadal te Tarascon is daarom een schatkamer te noemen met vele te ontdekken aanknopingspunten voor de onderzoeker met werkelijke belangstelling.

Sabarthez, als bewaakster van het Allerhoogste, heeft daarom in onze tijd nog niets aan betekenis verloren en de boekafdeling van dit museum elke jaar een groot aantal bezoekers in staat stelt de literatuur van het Lectorium Rosicrucianum, de werken van de heer Gadal en de historische werken van mevrouw Coincy-Saint Palais aan te schaffen.

Bron: Brochure Sabarthez – 5 historische plaatsen

LEES MEER OVER BOEKEN VAN EN OVER ANTOINE GADAL